haftalık rapor

advertisement
HAFTALIK RAPOR
02 Şubat 2015
Dış ticaret açığı Aralık ayında 8.5 milyar dolar seviyesinde açıklandı.
2014 yılının son ayında dış ticaret açığı gerçekleşmelerinde ithalattaki gerileme ön plandaydı. İhracat ılımlı
artışını sürdürürken ithalatın altın ithalatındaki düşüşün katkısıyla toparlanması dikkat çekici bir gelişme oldu.
Böylece, Aralık ayında dış ticaret açığı 2013 yılının aynı dönemine göre %14.6 azalarak 8.5 milyar dolar ile
piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 2014 yılını 84.5 milyar dolar seviyesinde
tamamlamış oldu. Bu haftaki raporumuzda ihracat-ithalatta yaşanan gelişmeleri ülkeler ve mevsimsellikten
arındırılmış veriler çerçevesinde değerlendireceğiz.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında dış ticaret açığı 2013 yılının aynı dönemine göre %14.6
azalarak 8.5 milyar dolar ile 8.8 milyar dolar olan beklentimizin bir miktar altında açıklandı (piyasa beklentisi:
8.5 milyar dolar). Böylece 12 aylık kümülatif dış ticaret açığı 2014 yılını 84.5 milyar dolar seviyesinde
tamamlamış oldu. Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %1.2 artarak 13.3 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşen ihracat beklentimize paralel açıklandı. İthalat ise geçen yılın aynı dönemine göre %5.6 azalarak 21.8
milyar dolar ile beklentimizin bir miktar altında gerçekleşti. İthalat kaleminin en önemli alt kalemlerinden biri
olan altın ithalatının Kasım ayındaki sert artışının ardından Aralık ayında gerilediği ve 611 milyon dolar
seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Böylece 2013 yılında 15.1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen altın
ithalatının 2014 yılında 7.1 milyar dolar düzeyine gerilediği izleniyor.
Altın İthalatı (12 aylık toplam, milyar $)
Dış Ticaret Açığı
Enerji ve Altın Hariç Dış Ticaret Açığı (sağ eksen)
(yıllık, milyar $) 60
120
100
80
60
40
20
0
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
Haz.14
Ara.14
50
40
30
20
10
0
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15.1
6.3
5.0
1.6
7.6
7.1
2.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kaynak: TÜİK
Kaynak: TÜİK
2014 yılında ihracat bir önceki yıla göre %3.9 artarak 157.7 milyar dolar olurken ithalat %3.7 düşüş yaşayarak
242.2 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu veriler doğrultusunda, dış ticaret açığının 2014 yılında %15.4 oranında
azaldığı görülüyor. Dış ticaret açığının 2013 yılına göre iyileştiği görülürken dış ticaret hacminin 2014 yılında bir
önceki yıla göre hafif daraldığı izleniyor. Kasım ayında artış yaşayan yıllıklandırılmış enerji ve altın hariç dış
ticaret açığının ise, Aralık ayında yatay bir seyir izlediği görülüyor. 2014 yılını 32.1 milyar dolar seviyesinde
tamamlayan 12 aylık kümülatif enerji ve altın hariç dış ticaret açığının altın ithalatındaki azalışın katkısıyla 2011
yılında başlayan düşüş eğilimini koruduğunu söyleyebiliriz.
Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İthalat
Gelişimi (y-y, %)
40
20
0
-20
Ara Malı
Kaynak: TÜİK
Sermaye Malı
Tüketim Malı
Ara.14
Eki.14
Ağu.14
Nis.14
Haz.14
Şub.14
Eki.13
Ara.13
Haz.13
Ağu.13
Nis.13
Şub.13
Eki.12
Ara.12
Ağu.12
-40
Geniş ekonomik grupların sınıflandırmasına göre
ithalat alt kalemlerinin yıllık değişim hızında sermaye
malı ve tüketim malında 3 aydır yaşanan gerilemenin
ardından Aralık ayında artış yaşandığı görülüyor.
Sermaye malı ithlatı yıllık bazda %0.4’lük sınırlı bir
artış yaşarken, tüketim malı ithalatı ise %2.2’lik bir
artış yaşadı. Aralık ayında toplam ithalatın %69.1’ini
oluşturan ara malı ithalatı ise geçen senenin aynı
dönemine göre %8.4’lük bir gerileme yaşadı. Ara malı
ithalatının alt kalemlerinde yıllık bazda en sert
gerilemeyi ise sanayi için işlem görmemiş hammaddeler kalemi yaşadı. Böyelikle Aralık ayında ara malı kanalı ile
15.1 milyar dolar, sermaye malı kanalı ile 3.8 milyar dolar, tüketim malı kanalı ile 2.8 milyar dolarlık bir ithalat
gerçekleştirilmiş oldu.
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış
(Milyar dolar, 3 Aylık Har. Ort.)
Arındırılmış Dış Ticaret Dengesi
Arındırılmamış Dış Ticaret Dengesi
12
10
8
6
Ara.14
Eyl.14
Haz.14
Mar.14
Eyl.13
Ara.13
Haz.13
Ara.12
Eyl.12
Haz.12
Mar.13
Kaynak: TÜİK
Mar.12
Ara.11
Eyl.11
4
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış
(Milyar dolar, 3 Aylık Har. Ort.)
Arındırılmış Dış Ticaret Açığı
Arındırılmış Enerji Hariç Dış Ticaret Açığı
10
5
Ara.14
Eyl.14
Haz.14
Mar.14
Ara.13
Eyl.13
Haz.13
Mar.13
Eyl.12
Ara.12
Haz.12
Kaynak: TÜİK
Mar.12
Ara.11
Eyl.11
0
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle
ihracat Aralık ayında bir önceki aya göre %0.6
azalarak 12.5 milyar dolar, ithalat ise %11.1 azalarak
19.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle
Aralık ayında dış ticaret açığı arındırılmış verilerle 6.7
milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Yandaki
grafikte ise, arındırılmamış dış ticaret açığı seyrinde
geçen ay başlayan yukarı yönlü dönüşün Aralık
ayında daha belirginleştiği dikkat çekiyor. 3 aylık
hareketli ortalamalar itibarıyla dış ticaret açığı ham
verilerle 7.7 milyar dolar iken, arındırılmış verilerle
ise 7.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış dış ticaret
açığı ile enerji hariç dış ticaret açığı verilerini
karşılaştırdığımızda, enerji hariç dış ticaret açığının
yavaş bir ivmeyle de olsa artmaya devam ederken dış
ticaret açığının yatay seyir izlediğini görüyoruz. Bu
durumun, petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji ithalatı
kanalıyla dış ticaret açığına olumlu katkı yapmaya
başladığına işaret ettiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki
dönemde iç tüketimde yaşanabilecek canlanmanın
dış ticaret açığında yaratacağı artışı, petrol
fiyatlarındaki gerilemenin etkisinin daha fazla
hissedilmesiyle sınırlanacağını tahmin ediyoruz.
İhracatımızda Ülke Payları (%) (İlk 10 Ülke)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Almanya
Irak
İngiltere
İtalya
Rusya
ABD
Fransa
Çin
İspanya
İran
9.6
10.1
10.3
8.6
9.0
9.6
5.0
5.3
6.2
7.1
7.9
6.9
5.8
6.4
6.0
5.7
5.8
6.3
5.8
5.7
5.8
4.2
4.4
4.5
3.1
4.1
4.4
4.4
4.6
3.8
3.2
3.3
3.4
3.7
3.7
4.0
6.1
5.3
5.0
4.1
4.2
4.1
1.6
2.0
1.8
1.9
2.4
1.8
2.8
3.1
2.9
2.4
2.9
3.0
2.0
2.7
2.7
6.5
2.8
2.5
2014 yılında en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeye bakıldığında, Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, Rusya, ABD,
Fransa, Çin, İspanya ve İran’ın başta geldiği görülüyor. Önceki yıllarda da ülke sıralaması değişmesine rağmen
benzer bir listenin olduğu söylenebilir. 2014 yılında geçtiğimiz yıla göre Almanya, ABD ve İngiltere’nin payının
arttığı görülüyor. Rusya ve Irak’ın ise ihracatımızdaki paylarının azaldığı izleniyor. Söz konusu azalışta Rusya ve
Irak’ta yaşanan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkların etkili olduğunu düşünüyoruz. Ancak Irak, İran, Rusya ve Çin
ile yapılan ihracatın payının 2014 yılında azalmasına rağmen ihracat ortaklarımızda çeşitlendirilmeye
gidilmesinin katkısıyla Avrupa borç krizinin başladığı 2010 önceye göre artış kaydetmesinin, ihracatımızın
gelişimi açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. İtalya, Fransa ve İspanya’nın paylarında ise, kayda değer bir
değişmenin olmadığı görülüyor.
2
Sonuç olarak, Kasım ayında ayında dış ticaret açığı 8.5 milyar dolar ile 8.8 milyar dolar olan beklentimizin bir
miktar altında, piyasa bekentisine ise paralel gerçekleşti. Aralık ayında ihracat 13.3 milyar dolar ile beklentimize
paralel gelirken, ithalat ise 21.8 milyar dolar ile beklentimizin bir miktar altında gerçekleşti. Böylelikle Aralık
ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı %61 ile %56.9 olan geçen sene yılsonu seviyesinin oldukça üzerinde
gerçekleşmiş oldu. 2014 yılında dış ticaret açığındaki daralmada toplam ihracatta bir önceki yıla göre görülen
%3.9’luk artış ile ithalatta yaşanan %3.7 oranındaki azalış etkili oldu. İhracat ve ithalattaki iyileşmenin etkisiyle
dış ticaret açığında görülen daralma büyümeye pozitif katkıda buloundu. Geçtiğimiz ay 1.9 milyar dolar ile rekor
seviyede gerçekleşen altın ithalatı Aralık ayında ise 611 milyon dolar gerçekleşmiş oldu. 2014 yılında azalış
gösteren altın ithalatının 2015 yılında yeniden artacak olması, gerileyen petrol fiyatlarının enerji maliyetlerini
düşürücü yönde pozitif etkisini bir miktar sınırlayacak olsa da petrol fiyatlarının dış ticaret açığına etkisinin altın
ithalatına nispeten daha fazla olacağını düşünüyoruz. Ayrıca 2015 yılında iç tüketimde yaşanacak olası bir artışın
ve altın ithalatı kanalıyla ithalatta görülecek yükselişin, ithalatın ihracattan daha hızlı artmasına neden
olabileceğini ve dış ticaret dengesi üzerinde baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz.
Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın Ocak ayı toplantısında aldığı genişlemeci politika kararının
Türkiye ekonomisine olası etkisine değinmek gerekirse, kararın ardından TL’nin Euro karşısında değer
kazanması, Euro Bölgesi ekonomisi için Türkiye’den ithal ettiği ürünlerin pahalanması anlamına geleceğinden
ihracatının %40’nı Euro cinsinden gerçekleştiren Türkiye’nin bu karardan olumsuz etkilenme ihtimali olduğunu
söyleyebiliriz. Hem bu durum hem de Bölge ekonomilerindeki kırılganlığın devam ediyor olması Türkiye’nin
Euro Bölgesi’ne olan ihracatında azalışa, ithalatında ise artışa sebep olarak euro cinsinden dış ticaret açığını
artırabilecektir. Ancak teknik olarak baktığımızda, euro cinsinden dış ticaret açığı artacak olsa da, EUR/USD
paritesindeki düşüşten dolayı bu açığın dolar cinsinden karşılığının nispeten daha az olacağını düşünüyoruz.
Ayrıca EUR/TL kurundaki düşüş, turizm gelirlerimizin de çoğunluğunun Euro cinsinden olduğu göz önünde
bulundurulduğunda turizm gelirlerini de olumsuz etkileyebilecektir. Bu nedenle, 2015 yılı için %4’lük büyüme
hedefine yurtiçi tüketimin artması ile ulaşılabileceğini düşünüyoruz. Yurtiçi talebin artış göstermesi ise gerileyen
petrol fiyatlarının pozitif etkisini bir miktar sınırlandırabilecek bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle 2014
yılsonunu 85.4 milyar dolar seviyesinde tamamlayan yıllık dış ticaret açığının 2015 yılını 79.8 milyar dolar
seviyesinde tamamlamasını bekliyoruz.
3
Haftalık Veri Takvimi (02-06 Şubat 2015)
Tarih
02.02.2015
Ülke
Açıklanacak Veri
51.4
--
ABD
İmalat PMI (Ocak)
53.7
54.0
ISM imalat (Ocak)
55.5
54.8
Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Aralık, y-y)
%1.4
%1.3
Euro Bölgesi
İmalat PMI (Ocak)
51.0
51.0
Almanya
İmalat PMI (Ocak)
51.0
51.0
Fransa
İmalat PMI (Ocak)
49.5
49.5
İtalya
İmalat PMI (Ocak)
48.4
48.8
5.1 Milyar Euro
--
İngiltere
İmalat PMI (Ocak)
52.5
52.8
Japonya
İmalat PMI (Ocak)
52.1
--
Türkiye
TÜFE (Ocak,a-a)
-%0.44
%0.96
ÜFE (Ocak,a-a)
-%0.76
--
-%0.7
-%2.0
70.8
--
ABD
Fabrika Siparişleri (Aralık)
ISM New York Endeksi (Ocak)
04.02.2015
Euro Bölgesi
ÜFE (Aralık,y-y)
-%1.6
-%2.4
İtalya
TÜFE (Ocak, y-y, öncül)
-%0.1
-%0.4
Türkiye
Reel Efektif Döviz Kuru (Ocak)
112.8
--
ABD
ADP Özel İstihdam (Ocak)
241Bin Kişi
220 Bin Kişi
Hizmet PMI (Ocak)
54.0
54.1
-%3.2
--
Hizmet PMI (Ocak)
52.3
52.3
Perakende Satışlar (Aralık,a-a)
%0.6
-%0.2
Almanya
Hizmet PMI (Ocak)
52.7
52.7
Fransa
Hizmet PMI (Ocak)
49.5
49.5
İtalya
Hizmet PMI (Ocak)
49.4
50.0
İngiltere
Hizmet PMI (Ocak)
55.8
56.5
Japonya
Hizmet PMI (Ocak)
ABD
Haftalık İşsizlik Başvuruları (Ocak)
Haftalık Mortgage Başvuruları
Euro Bölgesi
05.02.2015
Dış Ticaret Dengesi (Aralık)
06.02.2015
Beklenti
İmalat PMI (Ocak)
Bütçe Dengesi (Ocak)
03.02.2015
Önceki
Türkiye
51.7
--
265Bin
290 Bin Kişi
-39.0 Milyar $
-38.0 Milyar $
Almanya
Fabrika Siparişleri (Aralık, a-a)
-%2.4
%1.0
İngiltere
Merkez Bankası (BOE) Toplantısı (Şubat)
%0.50
%0.50
ABD
Tarımdışı İstihdam (Ocak)
252Bin Kişi
231Bin Kişi
%5.6
%5.6
-%0.5
-%0.5
İşsizlik Oranı (Ocak)
Almanya
Sanayi Üretimi (Aralık, y-y)
Fransa
Dış Ticaret Dengesi (Aralık)
İngiltere
Dış Ticaret Dengesi (Aralık)
Japonya
Öncül Göstergeler Endeksi (Aralık, öncül)
-3,236 Milyon Euro -3,100 Milyon Euro
-1,406 £
-1,600 £
103.9
105.4
4
TÜRKİYE
Türkiye Büyüme Oranı
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
Reel GSYH (y-y, %)
Sektörel Büyüme Hızları (y-y, %)
20
15
10
15
1.7
5
10
0
5
-5
0
-10
-5
-15
Ticaret
2014-III
2014-I
2014-II
2013-IV
2013-III
2013-I
İnşaat
2013-II
2012-III
2012-IV
2012-I
Sanayi
2012-II
2011-III
2011-I
2011-II
2000Ç1
2000Ç3
2001Ç1
2001Ç3
2002Ç1
2002Ç3
2003Ç1
2003Ç3
2004Ç1
2004Ç3
2005Ç1
2005Ç3
2006Ç1
2006Ç3
2007Ç1
2007Ç3
2008Ç1
2008Ç3
2009Ç1
2009Ç3
2010Ç1
2010Ç3
2011Ç1
2011Ç3
2012Ç1
2012Ç3
2013Ç1
2013Ç3
2014Ç1
2014Ç3
Tarım
Kaynak:TÜİK
Kaynak:TÜİK
2011-IV
-10
-20
Ulaştırma
Sanayi Üretim Endeksi
Harcama Bileşenlerinin Büyüme Hızları (y-y, %)
40
20
Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (yy, %)
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim
Endeksi (a-a, %) (Sağ Eksen)
7
30
15
5
20
10
10
5
0
0
-3
-10
-5
-5
Harcama Bileşenleri Büyüme Hızları (%)
50
3
Kas.14
Tem.14
Mar.14
Kas.13
Mar.13
Kas.12
Mar.12
Tem.13
İthalat
Kas.11
2014-III
2014-I
2014-II
2013-IV
2013-I
2013-III
İhracat
-1
Tem.12
Yatırım
2013-II
2012-III
2012-IV
2012-I
Devlet
2012-II
2011-IV
2011-II
Tüketim
2011-III
2011-I
1
Kaynak: TÜİK
Kaynak: TÜİK
Sanayi Ciro Endeksi
Toplam Otomobil Üretimi
Toplam Otomobil Üretimi (Adet)
(12 aylık Har. Ort.)
100000
80000
60000
40000
20000
Ara.01
Haz.02
Ara.02
Haz.03
Ara.03
Haz.04
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
Haz.14
Ara.14
0
Kaynak: OSD, VakıfBank
210.0
190.0
170.0
150.0
130.0
110.0
90.0
70.0
175.4
Tem.09
Eki.09
Oca.10
Nis.10
Tem.10
Eki.10
Oca.11
Nis.11
Tem.11
Eki.11
Oca.12
Nis.12
Tem.12
Eki.12
Oca.13
Nis.13
Tem.13
Eki.13
Oca.14
Nis.14
Tem.14
Eki.14
120000
Aylık Sanayi Ciro Endeksi (2010=100)
Kaynak:TÜİK
5
Beyaz Eşya Üretimi
Kapasite Kullanım Oranı
Kapasite Kullanım Oranı (%)
Beyaz Eşya Üretimi (Adet)
2500000
2300000
2100000
1900000
1700000
1500000
1300000
1100000
900000
700000
85
80
75
70
65
60
55
Kaynak:Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: TCMB
PMI Endeksi
PMI Imalat Endeksi
60
55
50
45
40
35
Oca.06
Tem.06
Oca.07
Tem.07
Oca.08
Tem.08
Oca.09
Tem.09
Oca.10
Tem.10
Oca.11
Tem.11
Oca.12
Tem.12
Oca.13
Tem.13
Oca.14
Tem.14
Oca.15
30
Kaynak:Reuters
6
ENFLASYON GÖSTERGELERİ
TÜFE ve Çekirdek Enflasyon
ÜFE
TÜFE (y-y, %)
ÜFE (y-y, %)
Çekirdek-I Endeksi (y-y, %)
25.0
14
12
10
8
6
4
2
0
8.17
20.0
15.0
6.36
10.0
5.0
8.73
0.0
Kaynak: TCMB
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
Haz.14
Ara.14
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
Haz.14
Ara.14
-5.0
Kaynak: TCMB
Dünya Gıda ve Emtia Fiyat Endeksi
Gıda ve Enerji Enflasyonu (y-y, %)
UBS Emtia Fiyat Endeksi (sağ eksen)
BM Dünya Gıda Fiyat Endeksi
2300
2100
1900
1700
1500
1300
1100
900
700
500
30.11.2007
30.04.2008
30.09.2008
27.02.2009
31.07.2009
31.12.2009
31.05.2010
31.10.2010
31.03.2011
31.08.2011
31.01.2012
30.06.2012
30.11.2012
30.04.2013
29.09.2013
28.02.2014
31.07.2014
31.12.2014
260
240
220
200
180
160
140
120
100
Kaynak: Bloomberg
Gıda
20
Enerji
TÜFE
15
10
5
0
-5
Kaynak: TCMB
Enflasyon Beklentileri
Reel Efektif Döviz Kuru
12 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
TÜFE Bazlı (2003=100)
24 Ay Sonrasının Yıllık TÜFE Beklentisi (%)
135
8
6.81
125
7
120
115
105
Kaynak: TCMB
Ara.14
Haz.14
Ara.13
Haz.13
Ara.12
Haz.12
Ara.11
Haz.11
Ara.10
Haz.10
100
Ara.08
5.5
6.38
112.80
110
Ara.09
6.5
6
130
Haz.09
7.5
Kaynak: TCMB
7
İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ
İşsizlik Oranı
İşgücüne Katılım Oranı
Mevsimsellikten Arındırılmış İşsizlik Oranı (%)
İşgücüne Katılma Oranı (%)
İşsizlik Oranı (%)
17.0
16.0
15.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
İstihdam Oranı (%)
Kaynak: TÜİK
Eki.14
Nis.14
Eki.13
Nis.13
Eki.12
Nis.12
Eki.11
Nis.11
Eki.10
Nis.10
Eki.09
Nis.09
Eki.08
53
51
49
47
45
43
41
39
37
35
Kaynak: TÜİK
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı
Kurulan-Kapanan Şirket Sayısı (Adet)
4,700
4,200
3,700
3,200
2,700
2,200
1,700
1,200
700
Kaynak: TOBB
8
DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ
İthalat-İhracat
Dış Ticaret Dengesi
İhracat (milyon dolar)
Dış Ticaret Dengesi (milyon dolar)
İthalat (milyon dolar)
25000
0
20000
-2000
15000
-4000
-6000
10000
-8000
5000
-10000
Kaynak: TCMB
-12000
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
Haz.14
Ara.14
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
Haz.14
Ara.14
0
Kaynak: TCMB
Cari İşlemler Dengesi
Sermaye ve Finans Hesabı
6000
-4000
-14000
-24000
-34000
-44000
-54000
-64000
-74000
-84000
3000
1000
-1000
-3000
-5000
-7000
-9000
-11000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
Doğrudan Yatırımlar (12 aylık-milyon dolar)
Portföy Yatırımları (12 aylık-milyon dolar)
Diğer Yatırımlar(12 aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (12 Aylık-milyon dolar)
Cari İşlemler Dengesi (milyon dolar-sağ eksen)
Kaynak: TCMB
Kaynak: TCMB
TÜKETİM GÖSTERGELERİ
Tüketici Güveni ve Reel Kesim Güveni
Tüketici Güven Endeksi
105.0
95.0
85.0
75.0
65.0
55.0
Kaynak: TCMB
Reel Kesim Güven Endeksi (sağ eksen)
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
9
KAMU MALİYESİ GÖSTERGELERİ
Bütçe Dengesi
Faiz Dışı Denge
Bütçe Dengesi (12 aylık toplam-milyar TL)
Faiz Dışı Denge (12 aylık-milyar TL)
10000
Ara.14
Ara.13
-3
Haz.14
-60000
Ara.12
7
Haz.13
-50000
Ara.11
17
Haz.12
-40000
Haz.11
27
Ara.10
-30000
Ara.09
37
Haz.10
-20000
Haz.09
47
Ara.08
-10000
Kaynak: TCMB
Kaynak:TCMB
Türkiye’nin Net Dış Borç Stoku
İç ve Dış Borç Stoku
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı
10
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2001
200
2007
250
28.1
2006
300
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2005
350
220
200
180
160
140
120
100
80
60
2004
400
Türkiye'nin Net Dış Borç Stoku/GSYH (%)
2003
450
İç Borç Stoku (milyar TL)
Dış Borç Stoku (milyar TL-sağ eksen)
2002
Ara.07
57
Haz.08
0
LİKİDİTE GÖSTERGELERİ
TCMB Faiz Oranı
Reel ve Nominal Faiz
Borç Alma Faiz Oranı (%)
Reel Faiz
Borç Verme Faiz Oranı (%)
Nominal Faiz
25
25
20
20
15
15
10
10
5
5
0
Ara.04
Haz.05
Ara.05
Haz.06
Ara.06
Haz.07
Ara.07
Haz.08
Ara.08
Haz.09
Ara.09
Haz.10
Ara.10
Haz.11
Ara.11
Haz.12
Ara.12
Haz.13
Ara.13
Haz.14
Ara.14
-5
Oca.15
Oca.14
Tem.14
Oca.13
Tem.13
Oca.12
Tem.12
Tem.11
Oca.11
Oca.10
Tem.10
Oca.09
Tem.09
Oca.08
Tem.08
Tem.07
Oca.07
0
Kaynak:TCMB, VakıfBank
Kaynak:TCMB
Dünya Piyasalarında Son Açıklanan Ekonomik Göstergeler
Reel Büyüme
(y-y,%)
Enflasyon (y-y,%)
Cari Denge/GSYH*
(%)
Merkez
Bankası Faiz
Oranı (%)
Tüketici
Güven
Endeksi
ABD
2.5
0.8
-2.39
0.25
102.9
Euro Bölgesi
0.8
-0.6
2.37
0.05
-8.50
Almanya
1.2
-0.50
7.01
0.05
99
Fransa
0.40
0.10
-1.31
0.05
-20.40
İtalya
-0.50
-0.10
0.99
0.05
104.00
Macaristan
3.20
-0.90
2.95
2.10
-23.80
Portekiz
1.10
-0.30
0.53
0.05
-20.80
İspanya
2.00
-1.40
0.78
0.05
-1.50
Yunanistan
1.60
-2.50
0.73
0.05
-49.30
İngiltere
2.70
0.50
-4.51
0.50
1.00
Japonya
-1.30
2.40
0.69
0.10
38.80
Çin
7.30
1.50
1.93
5.60
105.80
Rusya
0.70
11.40
1.56
17.00
--
Hindistan
5.30
5.86
-1.72
6.75
--
Brezilya
-0.24
6.41
-3.61
12.25
104.20
G.Afrika
1.40
5.30
-5.24**
5.75
0.30
1.70
8.17
7.75
67.70
-7.9
Kaynak: Bloomberg. *: Cari denge verileri IMF’den alınmaktadır ve 2013 verileridir.
**: 2012 verisi.
Türkiye
11
Türkiye Makro Ekonomik Görünüm
2012
2013
En Son Yayımlanan
2014
Yılsonu
Beklentimiz
Reel Ekonomi
GSYH (Cari Fiyatlarla. Milyon TL)
1 415 786
1 561 510
461 654
(2014 3Ç)
--
GSYH Büyüme Oranı (Sabit Fiyatlarla. y-y%)
2.2
4.0
1.7
(2014 3Ç)
2.9
Sanayi Üretim Endeksi (y-y. %)(takvim etk.arnd)
2.5
3.4
0.7
(Kasım 2014)
--
Kapasite Kullanım Oranı (%)
74.2
74.6
73.7
(Ocak 2015)
--
İşsizlik Oranı (%)
9.2
10.0
10.4
(Ekim 2014)
9.6
Fiyat Gelişmeleri
TÜFE (y-y. %)
6.16
7.40
8.17
(Aralık 2014)
--
ÜFE (y-y. %)
2.45
6.97
6.36
(Aralık 2014)
--
Parasal Göstergeler (Milyon TL)
M1
167,404
225,331
250,209
(23.01.2015)
--
M2
731,770
910,052
1,017,514
(23.01.2015)
--
M3
774,651
950,979
1,063,579
(23.01.2015)
--
Emisyon
54,565
67,756
77,434
(23.01.2015)
--
TCMB Brüt Döviz Rezervleri (Milyon $)
100,320
112,002
108,753
(23.01.2015)
--
Faiz Oranları
TCMB O/N (Borç Alma)
3.50
3.50
7.50
(30.01.2015)
--
TRLIBOR O/N
5.78
8.05
10.85
(30.01.2015)
--
Ödemeler Dengesi (Milyon $)
Cari İşlemler Açığı
48,497
65,004
5,636
(Kasım 2014)
44,000
İthalat
236,545
252,140
21,833
(Aralık 2014)
--
İhracat
152,462
152,803
13,328
(Aralık 2014)
--
Dış Ticaret Açığı
84,083
99,337
8,505
(Aralık 2014)
--
Borç Stoku Göstergeleri (Milyar TL)
Merkezi Yön. İç Borç Stoku
386.5
403.0
414.6
(Aralık 2014)
--
Merkezi Yön. Dış Borç Stoku
145.7
182.8
197.3
(Aralık 2014)
--
Kamu Net Borç Stoku
240.6
197.6
177.9
(2014 3Ç)
--
Kamu Ekonomisi (Milyon TL)
2012 Aralık
2013 Aralık
Bütçe Gelirleri
28,076
32,699
38,860
(Aralık 2014)
--
Bütçe Giderleri
44,153
50,001
50,187
(Aralık 2014)
--
Bütçe Dengesi
16,077
-17,301
-11,326
(Aralık 2014)
--
Faiz Dışı Denge
-14,382
-15,320
-9,879
(Aralık 2014)
--
12
Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar
[email protected]
Cem Eroğlu
Müdür
[email protected]
0212-398 18 98
Nazan Kılıç
Müdür Yardımcısı
[email protected]
0212-398 19 02
Buket Alkan
Uzman
[email protected]
0212-398 19 03
Fatma Özlem Kanbur
Uzman
[email protected]
0212-398 18 91
Bilge Pekçağlayan
Uzman
[email protected]
0212-398 18 91
Sinem Ulusoy
Uzman Yardımcısı
[email protected]
0212-398 19 05
Elif Engin
Uzman Yardımcısı
[email protected]
0212-398 18 92
Bu rapor Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu bilgi ve verilerin doğruluğu hakkında herhangi bir garanti vermemekte ve bu rapor ve içindeki bilgilerin
kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Bu rapor sadece bilgi
vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir konuda yatırım önerisi olarak yorumlanmamalıdır. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. bu raporda yer
alan bilgilerde daha önceden bilgilendirme yapmaksızın kısmen veya tamamen değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar
Download