`Eksik Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı – Tarih Öğretimine Toplumsal

advertisement
‘Eksik Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı – Tarih Öğretimine Toplumsal Cinsiyet Temelli Yaklaşımlar’
Yeni Proje Duyurusu
‘Eksik Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı – Tarih Öğretimine Toplumsal Cinsiyet Temelli Yaklaşımlar’ Anna Lindh
Kurumu tarafından Kıbrıs’ta başlatılan 6 aylık bir projedir. Proje, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR),
Akdeniz Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Enstitüsü (MIGS), Sivil Toplum Destek Merkezi (NGO Support Centre) ile
University of Nicosia Avrupa ve Uluslararası İşler Kıbrıs Merkezi (CCEIA) işbirliği ile ortaklaşa yürütülmektedir.
Projenin amacı tüm Kıbrıs’taki eğitimcilerin kapasitelerini artırmalarına yardımcı olmak ve toplumsal cinsiyet
farkındalığı yaratarak derslerinde eşit bir toplumsal cinsiyet bakış açısı uygulayabilmeleri konusunda
güçlenmelerini sağlarken Kıbrıslı öğrencilerin de toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımlarının bilincinde olmalarını ve
öğrenmeye elestirel düşünme ve çoklubakış açılarını katabilmelerini sağlamaktır.
Eğitimler AHDR’ın en yeni eğitim destek materyali olan ‘Tarih Öğretimine Toplumsal Cinsiyet Temelli Yaklaşımlar’
hakkında katılımcıların tartışmaya fikirleriyle katkı koyabilecekleri ve toplumsal cinsiyet konusunda Kıbrıs
bağlamındaki bilgi ve deneyimlerini aktarabilecekleri eşitlikçi ve katılımcı bir yaklaşımla gerçekleşecektir. Eğitimler
sırasında ayrıca farklı alt grup çalışmalarıyla öğretimde toplumsal cinsiyet odaklı farkındalık yaratan gerçek yaşama
ilişkin çeşitli uygulamalar yer alacaktır.
Eğitimlerin ardından kitapta yer alan aktivitelerden öğrencilerin de yararlanması amacıyla okullarda pilot ders
planı uygulamalarının ardından öğrencilere de anket verilerek tüm paydaşlara bilgi ve eleştirel yaklaşımlardaki
değişikliği değerlendirme olanağı yaratılacaktır.
Projenin yenilikçi doğasından dolayı Kıbrıs örneğini yerel ve daha genis bir boyuta ulaşarak eğitimde toplumsal
cinsiyet bakış açısı odaklı destek eğitim materyali geliştirme ve öğretmen eğitimleri konusunda daha sonraki
inisiyatiflere itici bir güç olacağını umut ediyoruz.
Yenilikçi konusuna ek olarak eğitimlerin tüm adada yapılacak olması bir diğer olumlu özellik olarak göze
çarpmaktadır. Eğitimlerin biri katılımcıların toplumlararası deneyimlerini paylaşabilecekleri Lefkoşa’da ‘Dayanışma
Evi’nde, diğer iki eğitim ise Magusa ve Limasol’da katılımcılara kendi dillerinde eğitim olanağı sunarak bilginin tüm
adaya ulaşmasını sağlayacak şekilde Nisan ve Mayıs 2016 aylarında gerçekleşecektir.
Anna Lindh Enstitüsü Avrupa-Akdeniz bölgesindeki sivil toplum arasındaki kültürlerearası değişimleri ve ortak projeleri teşvik eden bir
kurumdur. Biz Avrupa-Akdeniz Ortaklığı Hükümetleri ve Avrupa Birliği tarafından bölge halkları arasındaki kültürlerarası diyalog için
kurulmuş uluslararası merkez bir enstitüyüz. Merkezi İskenderiye’de bulunan Anna Lindh Enstitüsü, birbirleriyle işbirliği ve ortak
hareket etmelerine olanak sağladığı 4000 den fazla sivil toplum örgütünü barındıran uluslararası bir ağın yönetimini üstlenmektedir.
Daha fazla bilgi için: www.annalindhfoundation.org | [email protected]
Download