İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölümü Bölüm

advertisement
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Bölümü
Bölüm/Program Dersi
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Uluslararası Ekonomi
Dersin Kodu
Teori/Saat
Uygulama/Saat
Laboratuar/Saat
AKTS Kredisi
UT201
3
0
0
4
Dersin
Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Bilge Afşar
Öğretim
Elemanları
Yrd. Doç. Dr. Bilge Afşar
Yardımcı Öğretim
Elemanları
-
Dersin Amacı
Uluslararası ekonomi yaklaşımına ilişkin kuram ve sistemleri öğretmek
Dersin İçeriği
Dış Ödemeler Bilançosu Kavramı, Ödemeler Bilançosu Denkleşmesi: Makro
Ekonomik Politikalar: İç ve Dış Denge. Uluslar arası sermaye ve döviz piyasaları
ile Dış ticaret politikaları ve kalkınma arasındaki ilişkiler.
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
KATKI DÜZEYİ
No
Program yeterlilikleri
Düşük
G
Uluslararası çevredeki politik, yasal, ekonomik ve teknolojik
güçleri anlayarak açıklayabilmek
H
Firmanın hedefleri ve stratejilerinin küresel açıdan analizi,
değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kavramlara dayalı
çerçeve oluşturmak
Orta
Yüksek
X
X
DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Sıra
No
Program
Yeterlilikleri
ile İlişkisi
Ölçme
Yöntemi
1
Dış ödemeler bilançosunu tanıma, yorumlayabilme ve
dengesizliklerin nedenlerini sorgulayabilme
G
1
2
Döviz piyasalarını tanıma ve analiz edebilme
G,H
1
3
Döviz kurunu açıklamaya yönelik teorileri analitik ve cebirsel
açıdan kavrayabilme
G, H
1, 3
4
Ödemeler bilançosunu tanıma, fiyat mekanizması ve milli gelir
ile ilişkisini yorumlayabilme
G
1, 3
5
Dış ticaret politikası ve ekonomik kalkınmaya dair kuram ve
sistemleri tanıma ve karşılaştırabilme
G, H
1
6
Uluslararası ekonomik sorunları ve azgelişmişlik kavramını
bilme ve yorumlayabilme
G
1, 5
7
Dolaysız sermaye yatırımları ve ekonomik etkilerini bilme ve
yorumlayabilme
G
1, 5
DERSİN HAFTALIK İÇERİĞİ
Hafta
Detaylı İçerik
1
Dış ödemeler bilançosu kalemleri
2
Dış ödemeler bilançosunun ekonomik yorumu
3
Dış ödemeler bilançosunun dengesizliğinin nedenleri
4-5
Döviz piyasası analizleri
6
Geleceğe yönelik döviz piyasaları
7
Döviz kurunu açıklamaya yönelik teoriler
8
Ödemeler bilançosu ve denkleşmesi
9-10
Ödemeler bilançosu ve fiyat mekanizması ilişkisi
11
Ödemeler bilançosu ve milli gelir ilişkisi
12
Dış ticaret politikası ve ekonomik kalkınması
13
Uluslararası ekonomik sorunlar ve azgelişmişlik
14
Dolaysız sermaye yatırımları ve ekonomik etkileri
DERS KİTABI VEYA MALZEMESİ
No
Kaynak
1
Uluslararası İktisat, Teori, Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, 2009
AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayısı
Çalışma
Süresi
(Saat)
Çalışma Süresi
(Dakika)
Toplam
(Çalışma Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati
14
3
0
42.00
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
çalışma, Kütüphane, Pekiştirme)
14
2
0
28.00
Ara Sınav
1
10
0
10.00
Kısa Sınav
2
5
0
10.00
Ödev
1
10
0
10.00
Uygulama
0
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
0
Proje
0
0
0
0
Atölye
0
0
0
0
Sunum/Seminer Hazırlama
1
10
0
10.00
Alan Çalışması
0
0
0
0
Diğer
0
0
0
0
Dönem Sonu Sınavı
1
10
0
10.00
Toplam Yük
120
Toplam Yük / 30
4.00
Dersin AKTS Kredisi
4
Download