KYM 202 TERMODİNAMİK 2016

advertisement
Ödev Veriliş Tarihi: 08.03.2017
Ödev Teslim Tarihi: 14.03.2017-16:00
KYM 202 TERMODİNAMİK
2016-17 ÖDEV 1
Soru 1. 100 ℃ sıcaklıkta ve 101.35 kPa basınçtaki doygun su buharı tersinir bir proses
yardımıyla 50 ℃ sıcaklık ve 12.349 kPa basınçta doygun sıvı haline getirilmektedir. Bu proses
sırasında meydana gelen ısı alış-verişini (Q) hesaplayarak ısı akışının yönünü belirtiniz.
İpucu: Doygun su ve buharın özelliklerini termodinamik tabloları yardımıyla bulunuz.
Soru 2. 1 bar basınç ve 22.4 dm3 hacme sahip, bir atomlu moleküllerden oluşan 1 mol ideal gaz
önce izobarik olarak hacmi iki katına çıkana dek ısıtılıyor. Sonra basıncı yarıya inene dek
izokorik yoldan soğutuluyor. Daha sonra da izoterm tersinir sıkıştırma ile ilk hale dönülüyor.
a. Çevrimin P-V, V-T, P-T diyagramlarını şematik olarak çiziniz ve her durum için
sistemin bilinmeyen hal değişkenlerini bulunuz.
b. Her bir basamak ve toplam çevrim için iş ve ısı alışverişleri ile iç enerji ve entalpi
değişimlerini bularak sonuçları yorumlayınız. Cv = (3/2)R, Cp = (5/2)R
Download