KUANTUM FİZİĞİ ll Ders No : 0310210105 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi

advertisement
Image not found
http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png
Ders Adı
: KUANTUM FİZİĞİ ll
Ders No
: 0310210105
Teorik
:4
Pratik
:0
Kredi
:4
ECTS
:7
Ders Bilgileri
Ders Türü
Zorunlu
Öğretim Dili
Türkçe
Öğretim Tipi
Yüz-Yüze
Ön Koşul Dersleri
Dersi Verenler
ÖMER DERELİ,
Genel Bilgiler
Dersin Amaçları
Temel düzeyde kuantum fiziği prensiplerinin kavranmasını sağlamak, basit fizik problemlerine kuantum mekaniği
perspektifinden bakarak çözümler ürettirmek, bu çözümlerin klasik fizikle ve deneysel ölçümlerle karşılaştırılması yolu
ile güncel fizik kuramları için temel oluşturup kuantum mekaniksel bakış açısı kazandırmak.
Dersin İçeriği
Öğrenim Kazanımları
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
Öğrenim Kazanımları
#
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;
1
Ders Akışı
Hafta
1
2
Konu
Titreşim hareketinin kuantum mekaniksel incelemesi ve
harmonik osilatör
Titreşim hareketinin kuantum mekaniksel incelemesi ve
harmonik osilatör
Ön Hazırlık
Öğretme Metodu
Hafta
Konu
Ön Hazırlık
3
Dönme hareketinin kuantum mekaniksel incelemesi
4
Dönme hareketinin kuantum mekaniksel incelemesi
5
Katı Döneç
6
Katı döneç
7
8
9
Öğretme Metodu
Küresel Koordinatlarda Schrödinger Denklemi, Hidrojen
Atomu
Küresel Koordinatlarda Schrödinger Denklemi, Hidrojen
Atomu
Küresel Koordinatlarda Schrödinger Denklemi, Hidrojen
Atomu
10
Açısal momentum operatörü
11
Açısal momentum komütasyon bağıntıları
12
Spin
13
Hidrojenin İnce Yapısı ve Zeeman Etkisi
14
Yaklaşık yöntemler
15
Yaklaşık yöntemler
Kaynaklar
Ders için gerekli kaynaklar
Kuantum Mekaniğine Giriş, Bekir Karaoğlu, Seyir Yayıncılık, 2003.
Ders için önerilen kaynaklar
Değerlendirme Metodu
Yarıyıl Çalışmaları
Adet
Yüzde
Arasınav
1
40
Devamsızlık
0
0
Quiz
0
0
Ödev
0
0
Proje
0
0
Saha Çalışması
0
0
Sunum/Seminer
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
1
40
Toplam
Yarıyıl Çalışmaları
Yüzde
Yıl içinin Başarıya Oranı
0
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
60
Öğrenme Kazanımlarına Katkı
No
Katkı Seviyesi
Öğrenme Kazanımları
En Az 1, En çok 5
1
2
3
4
ECTS / Öğrenci İş Yükü
Aktiviteler
Sayısı
Saat
Toplam
Ders Süresi(Hafta)
0
0
0
Ders notları ön hazırlanması, kendi kendine çalışma
0
0
0
Ödev
0
0
0
Sunum/Seminer
0
0
0
Quiz
0
0
0
Arasınav
0
0
0
Proje
0
0
0
Saha Çalışması
0
0
0
Uygulama Çalışmaları (Laboratuar, Stüdyo Çalışmaları vb)
0
0
0
Final Sınavı / Dönem Projesi / Tez Hazırlık
0
0
0
Diğer (Staj vb)
0
0
0
Toplam İş Yükü
0
Toplam İş Yükü / 25
0
ECTS
0
Diğer
Dersle İlgili Etik Kurallar(Varsa)
Değerlendirme Ölçütleri
5
Download