Klasik Pi Sayısı Formülünün Hidrojen Atomunda Var Olduğu Keşfedildi

advertisement
Bilim insanları klasik pi sayısı formülünü ilk kez kuantum fiziği dünyasında keşfettiler. Pi
sayısı bir dairenin çevresinin çapına oranı olarak bilinir ve matematikte inanılmaz derecede
önemli bir sayıdır. Fakat, bilim insanları bu formülü hidrojen atomunun enerji seviyelerini
kuantum mekaniği kullanarak kıyaslarken ,fizik dünyasında da gizlendiğini buldular.
Bu neden bu kadar heyecan vericidir? Çünkü , bu kuantum fiziği ve matematik arasında
daha önce bilinmeyen inanılmaz derecede özel bir ilişkiyi ortaya çıkarıyor.
Bu araştırmadaki lider araştırmacılardan birisi olan Tamar Friedmann, “ 17. yüzyıla ait
tamamen matematiksel bir formülün , 300 yıl sonra keşfedilen bir fiziksel sistemi
karakterize etmesini olağan üstü buluyorum. ” dedi.
Bu keşif , parçacık fizikçi Carl Hagen Rochester üniversitesinde kuantum mekaniği ile ilgili
bir derste öğrencilerine hidrojen atomunun enerji seviyelerini hesaplamaları için , varyasyon
prensibi diye bilinen kuantum mekaniksel bir tekniği açıklarken yapıldı.
Elde ettikleri değerleri klasik hesaplamalarla karşılaştırırken, oranlarda tuhaf bir trend
gözüne çarptı. Bu konuda Friedmann’den bu trendi anlamak için yârdim istedi, kısa
zamanda Wallis pi formülünün manifestosu olduğunun farkına vardılar(fizik kullanılarak ilk
kez elde edildi).
Hagen, “Wallis’in pi formülünü aramıyorduk. Bir anda önümüze çıktı.” dedi.
1655 yılından beri Wallis’in formülü bir çok kez ispatlandı, fakat hepsi matematik
dünyasından geldi. Yeni sonuçlar insanları şaşkına çevirdi. Bu sonuçlar, the Journal of
Mathematical Physics ‘te yayınlandı.
Aşağıda Wallis’in kitabı Arithmetica Infinitorium’ın iki sayfasını görebilirsiniz.
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Bu çalışmada matematiksel hesaplamaları yapan Kevin Knudson, “Pi formülünün hidrojen
atomunda yer alması şaşırtıcı ve keyif vericidir. Bu durum neredeyse bir sihir gibidir.” dedi.
Friedmann, “Doğa bu sırrı 80 yıl boyunca bizden sakladı. Bunu ortaya çıkardığımız için çok
memnunum” dedi.
Şimdi , kuantum mekaniği ve matematik arasında başka hangi sırların saklı olduğunu merak
etmeden duramıyoruz.
Kaynak : fizikakademisi.com
Yorumlar
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Download