İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DOLAŞIM DESTEK VE KALP

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
DOLAŞIM DESTEK VE KALP - AC NAKLİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
PRFY121257
Ders Saati
3
Bölüm/Program
Perfüzyonist Tezli Yüksek Lisans Programı
Dersin Dili
türkçe
Dersin Türü
zorunlu/y lisans
Dersi Verenler
yard.Doç Dr. Emir Cantürk
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
3
Dersin Amacı
Perfüzyonistlik öğrencilerini geçici dolaşım destek sistemleri konusunda bilgilendirmek ; Kalp akciğer nakli ve
organ prezervasyonu konusunda bilgi sahibi kılmak
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
bu dersin sonunda öğrenci:
1. Dolaşım destek sistemleri hakkında bilgi sahibi olur
2. İntra aortik balon pump endikasyonları ve uygulama tekniğini bilir
3. ECMO endikasyonları ve uygulama tekniğini bilir
4. yapay kalpler konusunda genel bilgi sahibi olur.
5. organ korunmasının genel terminolojisini bilir
6. Organ korunmasının nakilde önemini kavrar
7. Sık kullanılan Organ prezervasyon solusyonlarını bilir.
Genel Yeterlilikler
İABP uygulanmasında amaç ve tatbik yöntemi,
ECMO uygulanmasında amaç ve tatbik yöntemi,
Nakillerde kullanılan greftlerin terminolojisi (otogreft, homogreft gibi )
Organ naklinde prezervasyon solusyonundan sık kullanılanların içeriklerindeki önemli farklılıklar
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
tek oturum
Öğretim ve Teknikleri
yüzyüze ve slaytlarla
konu hakkında kitap yönlendirmeleriyle
Dersin Koşulları
anlatım tartışmalara katılım
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
slaytlar halinde
Kalp Ve Damar Cerrahisi (Prof Dr. M Paç editörlüğünde )
Download