Uploaded by User12195

elektroterapi akımları endikasyonları ve fizyolojik etkileri

advertisement
EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA TEDAVİSİ (ESWT)
Endikasyonları
1- tendinopatiler: omuz kalsifiye tendinopatisi, lateral epikondilit, büyük trokanter ağrı sedromu,
patellar tendinopati, aşil tendinopatisi, plantar fasit
2- kemik patolojileri: gecikmiş kemik iyileşmesi, non-union, stress fraktürü, avasküler kemik nekrozu,
osteokondrisit dissekans (okb)
3- deri patolojileri: gecikmiş veya iyileşmeyen yaralar, cilt ülserleri, çevresel olmayan yanık yaraları,
Yaygın klinik kullanımlar
1- tendinopatiler: Non-kalsifiye rotator manşet tendinopatisi, medial epikondilit, addüktör
tendinopati sendromu, pes-anserinus tendinopatisi, peroneal tendinopati ayak ve ayak bileği
tendinopatileri
2- kemik patolojileri: kemik iliği ödemi, osgood schlatter hastalığı, tibial stress sendromu
3- kas patolojileri: miyofasyal ağrı sendromu, sprain
4- deri patolojileri: selülit
MİKROAKIM (MENS)
Endikasyonları
Öncelikli endikasyon dermal yaraların tedavisidir. Gecikmiş yara iyileşmesinin nedenlerinden biri
bakteriyel enfeksiyonlardır. Mikroakım stimülasyonu bakteriyel çoğalmayı inhibe eder ve klinik
enfeksiyon riskini azaltır.
1. tedaviye cevap vermeyen ülserler
- iskemik ülser
- basınç ülserleri
- diyabetik ülserler
- venöz yetersizlik kaynaklı alt ekstremite ülserleri
2. miyofasyal trigger noktalar
3. epikondilit
3. omuz peritendiniti
4. bel bölgesini içeren hastalıklar
5. gecikmiş kas ağrısı (DOMS)
6. kas yorgunluğu
7. temporamandibular hastalıklar
8. kırık iyileşmesi
9. spor yaralanmaları
MAGNETOTERAPİ
ENDİKASYONLARI
-
Ağrı
Ödem
Osteoartrit
Osteoporoz
Fibromiyalji
Kaynaması gecikmiş ya da kaynamamış kırıklar
Yara iyileşmesi veya doku hasarı
Öğrenme ve bilişsel işlevler
Psödoartroz
Yumuşak doku travmaları, ligaman yırtıkları
Omuz-el sendromu
Omurganın ağrılı sendromları ve tortikollis
İrritable bağırsak sendromu
Optik sinir atrofisinde görme fonksiyonunu artırır
Kronik romatizmal hastalıklar özellikle artrozlar
Çeşitli kalp damar problemleri
Periferik dolaşım sistemi problemleri
Kompleks bölgesel ağrı sendromu
Spor yaralanmaları, epikondilt, bursit, tendinit
Nevraljiler, disk lezyonları
Aseptik nekroz
Depresyon
Serebral palsi
Multiple skleroz
Parkinson hastalığı
Alzheimer
Özellikle çocuklarda görülen gece altına kaçırma
Migren nöbetleri
Periferik sinir onarımı ve nöropati tedavisinde
Diyabet
KISA DALGA DİATERMİ (KDD)
Endikasyonları
-Eklem kontraktürlerinde eklem hareket açıklığını artırmak amacıyla yapılacak egzersizler öncesinde
uygulanabilir.
-Dejeneratif eklem hastalıklarında, posttravmatik eklem lezyonlarında, inflamatuvar artritlerin kronik
döneminde ve yumuşak doku romatizmalarında kullanılabilir.
-Periferik arter yetmezliğinde tıkanmanın proksimaline uygulandığında distalde refleks vazodilatasyon
veya derin kollateral oluşturarak yararlı olmaktadır
KESİKLİ KISA DALGA DİATERMİ (KKDD)
Endikasyonları
-Erken dönem yaralanmalarda (kırık, burkulma...)
-Post- operatif erken dönem
-İnflamatuar hastalıklar (sinüzit, bursit…)
-Vücut içinde metal
Fizyolojik Etkileri
-Yaralanma bölgesindeki hücre sayı ve faaliyetlerinde artış
-İnflamasyonu azaltır
-Fibrin toplanmasında artış
-Kollojen organizasyonunda artış
-Sinir iyileşme hızında artış
-Ağrıyı azaltır
ULTRASON
ENDİKASYONLARI
YENİ OLUŞMUŞ YARALAR
OA
DERİ SKAR VE GREFTLERİ
DOLAŞIM BOZUKLUKLARI
SKLERODERMA
TRİGEMİNAL NEVRALJİ
SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
AMPUTASYONLAR
KONTRAENDİKASYONLARI
DİABET
DERİDEKİ HİS AZLIĞI
KARIN BÖLGESİ, GÖZ,BEYİN,YENİ OLUŞAN ORGANLAR
TÜMÖRLER
RADYASYON GÖREN BÖLGELER
HEMOFİLİ
ÖNEMLİ DOLAŞIM BOZUKLUKLARI
HAMİLELİK
VÜCUTTA METAL OLUŞUMU
SOĞUK UYGULAMA
ENDİKASYONLAR
▪Akut yaralanmalarda
▪Ağrı giderilmesinde
▪Cerrahi sonrası
▪Kas spazmının önlenmesinde
▪Spastisite tedavisinde
▪Kas kuvvetini arttırmada
▪ İnflamatuar reaksiyonlarda
▪Ödem ve eklem effüzyonunda
KONTRAENDİKASYONLAR
▪Dolaşım bozuklukları
▪Duyu bozuklukları
▪Raynaud hastalığı
▪Soğuğa alerjisi olanlar
▪Kriyoglobulinem
Download