TBMM B: 106 20 . 5 . 2008 3. Son dönemde artış gösteren kanser

advertisement
TBMM
3. Son dönemde
araştırılmakta mıdır?
B: 106
artış
gösteren
20 . 5 . 2008
kanser
vakalarının
artış
sebepleri
4. Bilecik ilimizde bazı bölgelerde, son dönemde ölüm sebeplerinin % 90'ı
kanser olarak tespit edilmektedir. Kanser sebepleri konusunda Bilecik'te bir araştırma
yaptınız mı? Bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
5. Bilecik ilimizden ve Basından takip ettiğim kadarı ile hızla artan kanser
vakalarının önlenmesi için çalışmalarınız var mıdır?
CEVAPLAR
Ülkemizdeki kanser verileri bazı özel kanser tipleri hariç iller ve bölgeler
arasında farklılığın olmadığını göstermektedir. Bilecik ilimizde de yapılan çalışmaların
sonuçları kanserde ciddi bir artış ve farklılık göstermemektedir.
1.
Ülkemizdeki ölüm istatistikleri Türkiye İstatistik
tutulmakta olup kurumlar arası bilgi paylaşımı yapılmaktadır.
Kurumu
tarafından
2.
Kanser istatistikleri Sağlık Bakanlığımız tarafından tutulmaktadır.
Kanserlere ilişkin istatistik verileri ayrıntılı olarak içeren Bakanlığımız tarafından
yayınlanmış olan kitap tarafınıza gönderilmiştir.
3.
Uluslararası kanser araştırmaları ajansının ( İARC ) yapmış olduğu
tahminlere göre dünya'da kanser nedeniyle 2000 yılında 6 milyon ölüm, 10 milyon
yeni vaka, 2005 yılında 8 milyon ölüm, 12 milyon yeni vaka, 2030 yılında 12 milyon
ölüm 20 milyon yeni vaka beklenmektedir. 2030 yıllarında kanser nedeniyle
gerçekleşen ölümler ilk sıraya yükselecektir. Dünya'da yaşanan kanser artışına
paralel olarak ülkemizde de kanser vakalarında artış gözlenecektir. Bu konu
yakından takip edilmektedir. Kanser vakalarının artışının takip edilebilmesi kanser
kayıtlarının düzenli ve sağlıklı tutulması ile mümkündür. Ülkemizde aktif kanser kayıt
sistemi ile kayıt toplanmakta olup kanser kayıt merkezlerimizin verileri dünya'da kabul
gören kanser kayıtları arasındadır.
4. Bilecik ilimizde kanser insidansı yani sıklığı 2003 verilerimize göre 100.000
de 118.02 dir. Oysa ülke genelindeki kanser sıklığımız 100.000 de 148.48 dir. Bu
durumda Bilecik ilimizde kanser artışından söz etmek doğru olmayacaktır.
5. Ülkemizde kanser ile mücadele çalışmaları kanseri önleme, erken tanı tarama, tedavi ve terminal dönem bakım basamaklarından oluşan Ulusal Kanser
Kontrol Programı çerçevesinde yürütülmektedir.
VVHO ile yapılan ortak çalıştaylarla Ulusal Kanser Kontrol Programımız
oluşturulmuştur. Ülkemiz Ulusal Programı olan dünya'daki nadir ülkelerden biridir.
Sigara ile mücadele kanser mücadelesinin temelini teşkil eder. Bu konuda çok
önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Erken tanı-tarama çalışmaları çerçevesinde
Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri ( KETEM) kurulmakta olup bu yıl içinde
kurulmamış ilimiz kalmayacaktır. Ulusal programımız gereği ülkemizin her
köşesinden kanser hizmetine ulaşamayan hiçbir vatandaşımızın kalmayacağı bir
planlama gerçekleştirilmiş olup 2010 yılında programın orta vadeli hedefleri
gerçekleştirilmiş olacaktır.
-209-
Download