mart ayında odamız kütüphanesine gelen yayınlar

advertisement
MART AYINDA ODAMIZ KÜTÜPHANESİNE GELEN YAYINLAR: 2012
SIRA YAYININ ADI
YAZAR ADI/KURUM ADI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2010 Yılı İstanbul Küçük Sanayi Kapasite
Kullanım Araştırması
Kayseri İhracat Performansı Artırma Merkezi
Projesi Pazar Araştırmaları Raporları
Kitapçığı
Türkiye Fuar Rehberi 2012
AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği
YIL
İstanbul Ticaret Odası
2011
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Kayseri Ticaret Odası
2012
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Prof. Dr. Sedat Murat
Yrd. Doç. Dr. Levent Şahin
Dersaadet’te Ticaret
Doç. Dr. Bayram Nazır
Soru, Cevap ve Sorunlarıyla iş Hukukunda Alt Türkiye İşveren Sendikaları
İşveren
Konfederasyonu
10. Sanayi Kongresi ve İnovasyon Sergisi
İstanbul Sanayi Odası
Dalgaları Yöneterek Geleceği Tasarlamak
14-15 Aralık 2011: Özet Kitabı
Karabük Ekonomik Kalkınma ve Gelişim
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası
Stratejileri
Ekonomik Durum Tespit Anketi Sonuçları
İstanbul Sanayi Odası
2011-2
“Bandırma Ticaret Borsası Hububat
Bandırma Ticaret Borsası
Laboratuarı Analiz Kapsamının
Genişletilmesi” Konulu Proje Aşamaları
Azerbaycan Ülke Rehberi
T.C. Bakü Büyükelçiliği Ticaret
Müşavirliği
2010 Çalışma İstatistikleri ve İşgücü Maliyeti
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası İşletmeler
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası
Rehberi
Bir Rüyanın Peşinde Bilecik
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası
Türkiye İmalat Sanayiinin Analizi
Türkiye Kalkınma Bankası
(2005- 2010 Dönemi, 22 Ana Sektör İtibariyle)
Elektronik Bankacılık Hizmetleri ve Denetimi
Seyit Ahmet Işkın
2000 Sonrası Türkiye İktisadının Değişimi
İstanbul Ticaret Odası,
İlmi Etüdler Derneği
Uluslararası Bergama Sempozyumu
Ege Üniversitesi,
Bergama Belediyesi
2011 Faaliyet Raporu
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
Sultan II. Abdülhamid’in Mirası: İstanbul’da
Doç. Dr. Fatmagül Demirel
Kamu Binaları
Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi
KA Araştırma Limited
Almanak 2005- 2010
Almanak 2012
Dünya Süper Veb Ofset A.Ş.
2012
2011
Küresel Ticarette Türkiye’nin Yeniden
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Konumlandırılması: Dış Ticarette Yeni Rotalar
İl İl Dış Ticaret Potansiyeli
T.C. Başbakanlık
Dış Ticaret Müsteşarlığı
2011
2011
2012
2012
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2010
2012
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2012
2011
25
26
27
28
29
Yeni Kapitalist Manifesto: 21. Yüzyılda Çığır
Açıcı Yeni İşler Nasıl Kurulur?
Stratejik Düşünce ve Kurumsal Girişimcilik
Yapı Malzemeleri Sektöründe Rekabet
Gücünü Geliştirme Projesi
Faaliyet Raporu 2011
Etkin İşbirliği
Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası
Prof. Dr. Canan Çetin
İstanbul Ticaret Odası
2011
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası
2012
2012
2012
2012
Download