ııı öğretim yılı güz dönemi dersi final sınavı

advertisement
2008 – 2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
BİLGİSAYAR – III DERSİ FİNAL SINAVI
!DİKKAT: Sınava başlamadan önce arka sayfaya
kimlik bilgilerini yazmak zorunludur!..
1. Word’un çizim fonksiyonu ile ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a- “Çizim” araç çubuğu aktif hale getirilmelidir.
b- Çizim içindeki metinler, “metin kutusu” içinde
yazılmalıdır.
c- Word, profesyonel bir çizim aracıdır.
d- Hazırlanan çizimlerin bir bütün içinde hareket
etmesi için çizimler gruplandırılmalıdır.
e- “Ctrl” butonu, seçili çizim nesnesini çoğaltarak
taşır.
2. Powerpoint ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden
hangisi doğrudur?
a- Bir sunu hazırlama programıdır.
b- “Çalıştır” ekranında “powerpoint” yazılarak
çalıştırılabilir.
c- Üzerinde “Adres Çubuğu” mevcuttur.
d- Hazırlanan slaytların gizlenmesi desteklenmez.
e- Slaytlara alt bilgi ve üst bilgi eklenemez.
3. Powerpoint’in görünüm özellikleri ile ilgili olarak
aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a- Slayt sıralayıcı görünümünde slaytların tümü
küçük resimler şeklinde gösterilir.
b- Normal görünümdeki “not bölmesi” yoluyla
aktif slayta ilişkin notlar alınabilir.
c- Anahat görünümü “metin tabanlı görüntü”yü
ifade etmekte olup, normal görünüm öğesidir.
d- Slayt gösterisi görünümünde, hazırlanan
slaytların gösterim provası yapılabilir.
e- “Slayt düzeni görünümü” aktif slayt üzerinde
çalışmak için en uygun görünümdür.
4. Powerpoint’te “tasarım şablonları” için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?
a- Tüm slaytlara sadece tek (aynı) tasarım şablonu
uygulanabilir.
b- Hazırlanan slaydın arka planı ile ilgili seçim
olanağı sağlar.
c- Slaytların arka planı için sadece “tasarım
şablonu” aracı kullanılabilir.
d- Tasarım şablonu yoluyla slaytlara efektler
uygulanabilir.
e- Slayt üzerine yerleştirilecek nesnelerin seçimini
sağlayan araçtır.
5. “Asıl slayt” aracı için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a- Asıl slayttaki nesneler, tüm slaytlarda
otomatik olarak gösterilir.
b- Görünüm-Asıl-Asıl slayt yoluyla erişilebilir.
c- Asıl
slaytta
kullanılan
biçimlendirme
seçenekleri, tüm slaytlara uygulanır.
d- Asıl slaytta “Resim” nesneleri gösterilemez.
e- Herhangi bir slayt içeriğinde yapılan
değişiklikten asıl slayt etkilenmez.
6. Shift + F3 kısayolu ile ilgili olarak aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?
a- BÜYÜK – küçük harf dönüşümü yapar.
b- Yazı tipi boyutunu büyütür.
c- Projeye boş slayt ekler.
d- Projeyi kaydeder.
e- Yeni bir dosya açar.
7. Tarayıcı (Gözatıcı-Browser) bilgisayarlarda hangi
fonksiyonu yerine getirmektedir?
a- Web sayfası hazırlamak için kullanılır.
b- İnternete
bağlanmak
için
kullanılan
yöntemlerden biridir.
c- Web sayfalarının görüntülenmesi için kullanılan
programdır.
d- Dokümanların bilgisayar ortamına aktarılmasını
sağlayan aygıttır.
e- Bir internet protokolüdür.
8. Web ortamında görüntülenen her sayfanın kendine
özgü olan adresine ne ad verilir?
a- Domain
b- URL (Uniform Resource Locator)
c- UTP (Unshielded Twisted Pair)
d- FTP (File Transfer Protocol)
e- WWW (World Wide Web)
9. Aşağıdaki
seçeneklerden
hangisi
internete
bağlanma yöntemlerinden değildir?
a- Dial Up (Çevirmeli Bağlantı)
b- Kablo-net (Kablo TV yoluyla bağlantı)
c- ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line)
d- Uydu yoluyla bağlantı
e- TCP/IP
10. Birden fazla binadaki bilgisayarların bir ağ yapısı
içinde birbirine bağlandığı ağlara ne denir?
a- Yerel ağ
b- Geniş alan ağı
c- Farklı binalar ağı
d- Kampüs ağı
e- İnternet ağı
11.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ağdaki bir
bilgisayarın IP numarasını doğru olarak temsil
etmektedir?
a- 192.16.72.8558
b- 257.234.1.63
c- 85.3.452.23.11
d- 36.78.1.212
e- 156.45.78
12.http://www.pamukkale.edu.tr internet adresindeki
altı çizili blok, adresle ilgili hangi özelliği ifade
etmektedir?
a- Alan adı
b- Ülke kodu
c- Etki alanı (faaliyet alanı) adı
d- Protokol adı
e- Kitaplık adı
Adı Soyadı:
Numarası:
Bölümü:
CEVAP ANAHTARI
A B C D E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13.“Köprü” (Link) özelliği için aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
a- HTML dilinin sayfalar arası bağlantıyı sağlayan
bir özelliğidir.
b- Sadece tarayıcılarda kullanılabilir.
c- Üzerine tıklandığında hedefteki sayfa otomatik
olarak açılır.
d- Powerpoint’te kısayolu Ctrl + Alt + K’ dır.
e- Resim ve çizim nesneleri içinde köprü
oluşturulabilir.
10
11
12
13
14
15
14.Aşağıdaki donanım öğelerinden-unsurlarından
hangisi bir ağ oluşturmak için kullanılamaz?
a- TV kartı
d- Switch
b- Ethernet kartı
e- Hub
c- UTP kablo
15.Powerpoint’te CTRL + C kısayolunun işlevi, aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a- Kesme
b- Yapıştırma
c- Kalınlaştırma
d- Kopyalama
e- Altını çizme
Sınav süresi 25 dakikadır.
BAŞARILAR DİLERİM…
Öğr. Gör. Bülent ARPAT
08.01.2009
Download