Ücretsiz Örnek

advertisement
KPSS’YE NASIL ÇALIŞMALIYIZ
KPSS’YE NASIL ÇALIŞILIR ?
KPSS Matematik Dersine Nasıl Çalışılır
MATEMATİK DERSİNE ÇALIŞMA YOLLARI
Üşenme,
Erteleme,
Vazgeçme.
1-Matematik Dersi çalışmaya başlamadan önce her ünite için ön hazırlık yapmış
olarak gerekir. Derslerde öğretmenin konu anlatımı ve verdiği örnekler dikkatle
izlenmeli, anlaşılmayan ve eksik kalan noktalar hemen sorulmalıdır.
Öğretmenin soru çözmede kullandığı kısa yollar birimler, formüller ezberlenmek
yerine sebep-sonuç ilişkisi kurarak öğrenilmelidir.
2- KPSS çıkmış sorular konu konu taranmalıdır. Bireysel Çalışmalarda
Matematik dersindeki konular derste iyi öğrenilmiş olsa bile, düzenli test
çözülmezse çok çabuk unutulur. Bu derste başarılı olabilmek için ön yargısız,
sabırlı ve programlı olmak şarttır.
Konu konu ve günü gününe çalışmak zorunludur. Bu çalışmalarda çözülemeyen
soruların vakit kaybetmeden doğru çözümleri öğrenilmelidir. Mümkün
olduğunca çalışmalar çok sayıda ve farklı tarzda sorular ile zenginleştirilmelidir.
Matematik dersindeki başarısızlığın temeli, kişinin yapması gereken
çalışmaları zamanın da ve yeteri kadar yapmamasıdır.
Düzenli çalışılıp, gerekli altyapı oluşturulduğunda matematiğin eğlenceli yönü
fark edilecektir.
TÜRKÇE DERSİNİN İÇERİĞİ
Türkçe kendi dilimizdir. Bu dersten korkmayalım. Tatbikî gereken zamanı ve
emeği harcamazsak, Türkçe netlerimiz bizi utandırır.
Türkçe dersi dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluşur.
Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün
özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve
sentez yapabilme alışkanlığı kazanması bu dersi okumadaki en önemli
gerekçelerden birkaç tanesidir.
Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste
başarılı olmak, tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerdeki başarıyı olumlu yönde
etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve
doğru yorumlamaya bağlıdır.
KPSS TÜRKÇE DERSİNE ÇALIŞMA
1- Türkçe Dersleri tek düze ve heyecansız gibi görünür. Ancak öğretmenin sık
sık yaptığı uyarılar dersin fark oluşturan bölümleridir. Derste Türkçe dersi
dinlenirken; öğretmenin uyarıları dikkate alınmalı, önemli yerler işaretlemeli,
anlatılanların benzerlik ve zıtlıkları karşılaştırılarak mukayese edebilme bilinci
geliştirilmelidir. Türkçe dersinde konular işlenirken yakından uzağa, basitten
karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene giden bir yöntem izlenir.
Ayrıca Türkçe konuları birbirinden bağımsız değildir. Bu nedenle bütün konular
derste ilgi ile takip edilmelidir. Derste öğretmenin verdiği örnekler, öğrenilen
konuların ince ayrıntılarını kavratmaya yönelik olduğu için bu örneklere ait
özellikler üzerinde durulmalıdır. Soru sayısı en fazla olan ders olduğu için bu
derse karşı önyargılı davranılmayıp anlaşılmayan bölümler öğretmene
sorulmalıdır.
2- Bireysel Çalışmalarda Bireysel çalışmalarda derste anlatılan konular belli
dönemlerde tekrar edilmeli ve testler çözülmeli, yanlış cevaplandırılan ve boş
bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmelidir. Okuma, anlama ve yorumlama
hızını arttırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmelidir.
Kavram, yargı ve düşünce düzeyinde bireysel gelişimi sağlayacak çalışmalar yapılmalı, test kapsamları gözden geçirilmelidir.
Çözülen soru sayısından ziyade soru içeriklerine dikkat edilmeli, konunun tüm özelliklerini kavratıcı niteliklere sahip sorulara
ağırlık verilmelidir.
Dil bilgisini ihmal eden Türkçe dersinden başarısız olur.
KPSS Tarih Dersine Nasıl Çalışılır
Bu dersin Sırrı çok okumaktır. Geçmiş sosyal bilimlerin laboratuvarıdır. Okumaktan sıkılmayan, geçmişi merak eden ve
günümüzdeki gelişmelerle geçmişi özdeşleştirmekten hoşlanan öğrenciler, tarih konularını kolayca öğrenebilmektedirler.
Tarih kolay öğrenildiği gibi, kolayca da unutulabilmektedir. Çünkü yüzlerce bilgiyi (neden - sonuç - anlaşma maddesi gibi)
akılda tutmak gerekiyor.
"Okumadan âlim olunmaz, çok okumadan memur olunmaz.” Tarih dersine çalışırken konuları anlayarak okumalı, bir yandan
da küçük küçük notlar alınmalıdır.
Dersi öğretmen anlatırken iyi dinlemeli, anlaşılmayan yerler sorulmalıdır. Not tutma da ihmal edilmemelidir. Daha sonra bu notlar
gözden geçirilerek, konu tekrar edilmelidir. Bilgilerinizi kontrol etmek, sağlamlaştırmak ve konulara dair yorum gücünüzü artırmak
için, bulabildiğiniz kadar soru çözmelisiniz. Bol soru çözme, soru çözme hızınızı artıracağı gibi, bilgi eksikliklerinizin görülmesini
de sağlayacaktır. Konularla ilgili temel bilgiler çok iyi bilinmelidir.
Kronoloji bilmek işimiz kolaylaştırır. Önemli olayların nedenleri ve sonuçları, önemli olaylar arasındaki etkileşim günümüze
kadar devam eden etkileri öğrenilmelidir.
Tarih ancak her gün azda olsa çalışılarak başarılabilir.
KPSS Coğrafya Dersine Nasıl Çalışılır
Coğrafyanın araştırma ve inceleme konusu yeryüzünde görülen olayların karşılıklı sebep sonuç ilişkileridir. Örneğin iklim ve doğal
bitki örtüsü, yer şekillerinin oluşum ve etkileri, nüfus ve yerleşme, ekonomik coğrafya ve Türkiye coğrafyası, doğal ve beşeri
olayların tanınması ve bunların insanlar üzerindeki etkilerini araştırır.
COĞRAFYA DERSİNE ÇALIŞMA
1 - Bu dersi meraklı kişiler rahat öğrenir. Sorular Türkiye Coğrafyasından gelmektedir. Derste Her derste olduğu gibi bu
dersin daha iyi anlaşılması için mümkünse farklı kaynaklardan o günkü konu ile ilgili ön hazırlık yapılarak gelinmelidir. Coğrafya
dersi ayrıntı içeren ve bölümleri arasında konu bütünlüğü olan bir ders olduğu için dersin her boyutunda aktif bir dinleyici olmak
gerekir. Asıl olan atlaslarda ve duvar haritalarında bulunabilen yer adlarını çeşitli istatistiki bilgileri ezberlemek değil, coğrafi
olayların sebeplerini açıklamaya ve bu sebeplerden sonuçlar çıkarmaya yönelmektir
2 Bireysel Çalışmalarda Bireysel çalışmalarda derste anlatılan konular belli dönemlerde tekrar edilmeli ve testler çözülmeli, yanlış
cevaplandırılan ve boş bırakılan sorulara ait konulara geri dönülmelidir. Okuma, anlama ve yorumlama hızını arttırmaya yönelik
çalışmalara ağırlık verilmelidir. Kavram, yargı ve düşünce düzeyinde bireysel gelişimi sağlayacak çalışmalar yapılmalı, test
kapsamları gözden geçirilmelidir. Çözülen soru sayısından ziyade soru içeriklerine dikkat edilmeli, konunun tüm özelliklerini
kavratıcı niteliklere sahip sorulara ağırlık verilmelidir.
Coğrafya dersinde genel soyut kavramlar az, somut kavramlar daha çoktur. Ders çalışırken günlük yaşamdan ve hayatın içinden
örnekler seçmeliyiz. Bu öğrenmemizi kolaylaştıracaktır. Sadece konuyu dinleyip ya da okuyup anlaşıldığına karar vermemiz doğru
değildir. Konuyu anlamış olmamız için konu ile ilgili soruların doğru yapılıp yapılmadığına bakmak zorundayız. Coğrafyada temel
prensip doğal ve beşeri olayların dünya genelinde ve Türkiye'deki dağılışıdır. Bunun için sınavdan önce dünya ve Türkiye haritaları
iyi incelenmeli önemli doğal ve beşeri olayların yeri bilinmelidir.
Örneğin en kurak yerlerin dağılışı, çöllerin dağılışı, en çok yağış alan yerler, ormanların dağılışı, sıcak iklimlerdeki ülkeler, kutuplara
yakın ülkeler, doğu ve batı yönündeki geniş ülkeler, eğimli ve engebeli ülkeler, ovalar ve platoların bulunduğu ülkeler.
Coğrafya bir kültür dersidir. Coğrafya kültürüne sahip olmalıyız. Sınav için ekonomik coğrafya önemlidir.
KPSS Vatandaşlık Dersine Nasıl Çalışılır.
Bir vatandaşın temelde bilmesi kadar hukuk bilgisinden sorumluyuz. Ders biraz yabancı gelebilir, korkulacak bir şey yok. Okunacak
ve kavranacak çok konu var. Temel hukuk kavramları ve 1982 anayasası dersin temelidir.
Vatandaşlıktan az soru çıkıyor. Bu dersi çalışmayayım diyen sınavı kazanamaz. Standart sapması matematikten yüksektir. ( Doğru
cevapların değeri çok yüksektir.) Bol soru çözen dersi başarır.
TÜRKÇE ANLATIM BOZUKLUKLARI
ALTIN SORU BANKASI
MOBİL-PC-TABLET İNDİR
www.22kasimyayinlari.com
Bu yayının basım, yayım ve satış hakları fotokopion.com ve site sahiplerine aittir. Bütün hakları saklıdır.
Hangi amaçla olursa olsun, yayınların tamamının veya bir bölümünün ilgililerin yazılı izni olmadan kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi , elektronik, optik, mekanik ya da diğer yollarla basılması, çoğaltılması
ve dağıtılması yasaktır.
No part of this publication may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmittedin any form or
by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, withoutpermission in writing
from the fotokopion and owners
Türkçe
Sözcük Düzeyinde Anlatım Bozuklukları-I
5.
1.
Yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisinin
cümleden çıkarılması, cümlenin anlamında bir
daralmaya veya bozulmaya yol açmaz?
A) B) II. C) II. D) IV. E ) V.
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin hangisinin kullanımı, anlatım bozukluğuna yol açmıştır?
A) I
B) II C) III D)IV
E) V
6. Öğretmenimiz avucundaki tohumları toprağa
ekerken bize tohumların türlerini ve onların
çimlenme süreleri ile ilgili bilgi verildi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “avucundaki” sözcüğü atılarak
B) "ekerken” yerine “dikerken" sözcüğü
getirilerek
C) “ve” sözcüğünden önce “söyledi” sözcüğü
getirilerek
D) “bilgi verdi" yerine “açıklama yaptı" sözü
getirilerek
E) "bize" sözcüğü cümleden çıkarılarak
2 , Taşıtların, karta kaplı bu dik yokuştan sakin
sakin ve acele etmeden İnmesi gerekiyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni,
aşağıdakilerden hangisidir?
22kasim
A) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
B) Gereksiz sözcük kullanımı
C) Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
D) İyelik ekinin gereksiz kullanımı
E) Anlamca çelişen sözcük kullanımı
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Yürekten çıkmamış sözlerin, dilden çıkması
bîr şey ifade etmez.
B) Sanatçı, okuyucunun duygu ve düşüncelerin?
İyiden, güzelden yana değiştirmeyi
amaçlamalıdır.
O) Önemli olan özgüllüğü istemek değil, onu
devam ettirebilmektir.
D) Edebiyat dergilerinin tiraj sayısındaki düşüş,
sanat çevrelerini tedirgin etmeye başladı.
E) Edebi eserlerin toplumu yönlendirme gayesi,
edebiyatın sanatsal yönüne büyük bir darbe
indirir
3. (I) Yağmur, nihayet geldi sonunda. (II) Kuşların
ötüşü bile değişti yağmurun gelmesiyle. (III)
Topraktaki derin yarıklar, bir bir kapanmaya
başladı. (IV) İnsanlar ve karıncalar, adımlarını
sıklaştırdı. (V) Ağaçların yaprakları tozdan
kurtulup eski parlaklığına kavuştu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I B) II, C) E D) IV. E) V.
4. (!) Denizlerdeki kirlilik, her geçen gün biraz
daha' artıyor. (II) Şimdiye kadar denizleri hep
çöplük yeri olarak kullanırdık. (III) Denizdeki
yaşam, kıyıdan çok uzaklarda ve suyun
derinliklerinde can çekişiyor artık. (IV)
Nehirlerimizin de denizlerden farkı yok. (V) Oysa
basit birkaç önlem, denizlerimizi ve nehirlerimizi
ölümden kurtarabilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatını bozukluğu vardır?
A)I . B) II. C)III. D)IV. E)V.
0888 228 22 22
1
www.22kasimyayinlari.com
8. Ankara'nın Nallıhan ilçesi yakınlarındaki kuş
cennetinde, yaklaşık yüz elli çeşit kuş türü
yaşıyormuş.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
A) “ilçesi” sözcüğü cümleden çıkarılarak
B) “yakınlarındaki” sözcüğü yerine “civarındaki"
getirilerek
C) “türü* sözcüğü atılarak
D) “yaklaşık* yerine “tam* sözcüğü getirilerek
E) “Ankara'nın* sözcüğü cümleden çıkarılarak
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Bir piknik ateşinden çıkan yangın, yüzlerce
hayvanın evsiz barksız kalmasına neden oldu.
B) Hayvanat bahçesindeki aslan, daracık kümesin
içinde bir o yana, bir bu yana gidip geliyordu.
C) Çocukluğumun en ucuz ama en eğlenceli oyuncağıydı uçurtma.
D) Sıcaklar gün geçtikçe artıyor, insanlar sokağa
çıkmaya korkuyor.
E) Trafik kurallarına sadece çocuklar değil,
hepimiz uymalıyız.
9.
13. Başarılı olmak için her türlü çabadan
kaçınmaz, elinden gelen her şeyi yapardı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin
hangisiyle giderilebilir?
A) “kaçınmaz" sözcüğüne “-dı" eki getirilerek
B) “elinden gelen her şeyi yapardı" yerine
“elinden geleni ardına koymazdı" getirilerek
C) “elinden gelen" sözü atılarak
D) “her türlü” yerine “hiçbir” sözcüğü getirilerek
E) “kaçınmaz" sözcüğü yerine “çekinmez"
sözcüğü getirilerek
Yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisinin
cümleden çıkarılması, cümlenin anlamında bir daralmaya veya bozulmaya yol açmaz?
A)I, B)II. C)III D) IV. E) V.
22kasim
1.D 2.B 3.A 4.B 5.D 6.C 7.D 8.C 9.D
10.B 11.C 12.B 13.D
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Sağlıklı beslenmede, bol proteinli deniz
ürünlerinin payı büyüktür.
B) Çevre kirliliği ve hormonlu gıdalar, insanlarda
tamir edilemez hastalıklara neden oluyor.
C) Teknolojik gelişmeler yaşamı
kolaylaştırmasına karşın insanları yalnızlığa
sürüklüyor.
D) Yetkililer, çevre sağlığı konusunda pek duyarlı
değil ne yazık kil
E) Suyun dağlardan kentlere ulaştırılması,
medeniyet tarihinin en önemli aşamasıdır.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
Şiir yazmak kadar, yazılan şiiri iyi okumak da
önemlidir.
B) Bir insanın kişilik özellikleri, ses tonuna
bakılarak anlaşılabilir.
C) Avukat, sözcükleri kullanma ve olaylar
arasındaki bağlantıları tespit etme gücüne dayalı
bir meslektir.
O) Eski Türk evleri, çağdaş mimarinin
gerektirdiği tüm özelliklere sahiptir.
E) Özgün bir anlatıma sahip olmak, yazarlığın
olmazsa olmazlarındandır.
0888 228 22 22
2
www.22kasimyayinlari.com
diyalog vardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?
A)I B) II. C ) III. D) IV. E ) V.
Sözcük Düzeyinde Anlatım Bozuklukları-II
1. I) Zeytinlikler içinden kıvrıla kıvrıla inen bu yol,
İzmir asfaltına ulaştırıyor bizi. (II) İlk
kavşaktan sola dönüp Antik Dönemlerde kurban
törenlerinin yapıldığı Zeus Aftan’na doğru
yol alıyoruz. (III) Dört kilometre sonra Aitar'ın
görkemli kapısındayız. (İV) İçeriye araçla
girmek yasak olduğu için çam ağaçlarının
gölgesine sığınarak bu heybetli tepeye
çıkıyoruz.
(V) Tam karşımda, kooperatifçiler sayesinde beton
yığınına çevrilen ama yine de
güzelliğinden pek bir şey kaybetmeyen Edremit
Körfezi duruyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III, D) IV. E) V.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Binanın dış cephe sıvaları yer yer kabarmış,
dökülmüştü.
B) Nihayet aradığımız özelliklere sahip bir ev
bulabildik sonunda.
C) Tepeden bakınca ufka doğru uzanan sapsarı
buğday tarlaları görünüyor.
D) Evin onarım işlerinin iki aya kadar bitmesi
gerekiyor.
E) Ahşap çatılı bu bina, turistlerin ilgi odağı
olmuştu.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?
A) Samsun'daki su baskınları çeltik tarımını da
olumsuz etkiledi.
B) Meteoroloji uzmanları, bu kışın kurak
geçeceğini önceden tahmin etmişlerdi.
C) Sabahları kuş cıvıltılarıyla uyanmak, doğayla
iç içe olmak hoşuna gidiyordu.
D) Konağı taş ve tuğladan yapılmış yüksek
duvarlar çevreliyordu.
E) Yeryüzünde nüfusun neredeyse yarısı su
kıtlığıyla karşı karşıya kalacak.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım,
bozukluğu vardır?
A) Günün ilk saatlerinde, zorlu bir yolculuğa
çıkacaktık.
B) Yanımıza aldığımız yiyecek ve içeceklerimiz,
bize bir hafta ancak yetti.
C) Tüm işçiler, sabah gün ışımadan tarlaların
yolunu tuttu.
D) Otobüs, yol üzerinde bir kasabanın çarşısında
yarım saat durup mola vermişti.
E) Sabaha doğru yola çıkmış, kimseye haber dahi
vermemişti.
2. I) Dildeki bozulmaya bağlı olarak toplumsal
İletişimde güçlükler yaşıyoruz. (II) Bundan
elli yıl önce konuşulan Türkçeyi, bugünkü gençler
anlamakla zorluk çekiyor, (III) Kırk yaşın
üstündeki kişilere de şimdi konuşulan Türkçe
yabancı geliyor. (IV) Bir iletişim aracı olan
dilin, işlevini en iyi biçimde yerine getirebilmesi
için, yanlışları en aza indirgemek gerekir.
(V) Biz, Mehmet Akif Ersoy'un dizelerini
anlamakta güçlük çekerken; Almanlar,
Goethe'nin
yıllar önce yazdığı bir eseri rahatlıkla
okuyabilmektedir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I. B) II. C) III, D) IV. E) V.
22kasim
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu
vardır?
A ) Aklı bir karış havada olanlarla uğraşmak zor.
B) Sıra ona gelince hızlı hızlı konuşmaya başladı.
C ) Çocuk elbiselerinin fiyatları oldukça yüksekti.
D) Dedesi onu el bebek gül bebek büyütmüş.
E) Böyle övgülere manız kalmak, onu çok mutlu
ediyordu.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam
belirsizliğinden kaynaklanan bîr anlatım
bozukluğu vardır?
A) Keşke bunu bana zamanında söyleseydiniz.
B) Çok çalışmasına karşılık emeğinin karşılığını
alamadı.
C) Genç avukatın sözünü bitirmesini beklemeden
konuşmaya başladı.
D) Köye öğleden sonra vardığında bütün
arkadaşları oradaydı.
E) Küçük çocuk, içeride neler olup bittiğini
anlamaya çalışıyordu.
4. (I) Dünya edebiyatında bilinen ilk destanlar,
İlyada ve Odysseia’dır. (II) Bu destanların
günümüze kadar ulaşabilmesinin nedeni,
insanoğlunun iç dünyasını aydınlatmasındandır.
(III) Trajediye ail özelliklerin büyük kısmını
İlyada destanında görüyoruz. (IV) İlyada destanı
anonim değil, yapay destan özelliği taşır. (V) Bu
destanda Tanrı-insan ilişkileri yoğundur ve sürekli
0888 228 22 22
3
www.22kasimyayinlari.com
Download