DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Kodu ve Adı DİY21538

advertisement
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Kodu ve Adı
DİY21538-Genel Mikrobiyoloji-(2+2)
Bölüm
Beslenme ve Diyetetik
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Mesut YILMAZ
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Perşembe 14:00-16:00
Öğrencileri hastalık etkeni olan patojen mikroorganizmaların özellikleri,
bulaşma yolları, korunma yöntemleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon
kuralları, konak-mikroorganizma ilişkileri, immün sistemin genel özellikleri
ile hastane enfeksiyonları hakkında bilgili, bilinçli ve duyarlı hale
getirmektir.
Bu dersin sonunda öğrenciler;
Öğrenme Çıktıları
ve
Alt Beceriler
1. Mikroorganizmaların genel yapısını ve bulaşma yollarını
açıklayabilecektir
1.1. Bakteri yapısını tanımlar
1.2. Prokaryot ve ökaryotlarda DNA yapısını ifade eder
1.3. Virüs yapısını tanımlar.
2. Konak savunma sistemleriyle mikroorganizma ilişkisini
açıklayabilecektir.
2.1. Mikroorganizmaların ve konağın immünolojik ve savunma
sistemlerini tanımlar
2.2. Mikroorganizmaların ve konağın savunma sistemlerini
tanımlar
3. Önemli bakteriler ve bakteriyel enfeksiyonları açıklayabilecektir.
3.1. Önemli bakterileri sıralar.
3.2. Önemli bakteriyel enfeksiyonları ve önemini açıklar.
4. Önemli virüsler ve viral enfeksiyonları tanımlayabilecektir.
4.1. Virüsler ile ilgili temel ögeleri açıklar.
4.2. Önemli virüsleri sıralar.
4.3. Önemli viral enfeksiyonları ve önemini tartışır.
5. Hastane enfeksiyonlarını tanımlayabilecektir.
5.1. Hastane enfeksiyonlarını sıralar.
5.2. Hastane enfeksiyonlarından temel korunma yollarını açıklar.
Genel Yeterlilikler
Yaratıcı, sorgulayan, takım halinde çalışabilme, eleştirel düşünebilme.
1
1. Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe kapsam ve sınıflandırma
2. Mikrobiyolojiye giriş, tarihçe kapsam ve sınıflandırma
3. Mikroorganizmaların yapısı
4. Mikroorganizmaların yapısı
5. Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi
6. Mikroorganizmaların beslenmesi ve üretilmesi
7. Konak mikroorganizma ilişkileri
Haftalara
Göre
8. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
İşlenecek Konular
9. Enfeksiyon hastalıklarının tanısı
10. Enfeksiyon hastalıklarının tanısı
11. Mikroorganizmalar ve yaptıkları enfeksiyonlar
12. Mikroorganizmalar ve yaptıkları enfeksiyonlar
13. Hastane enfeksiyonları, korunma ve kontrol yöntemleri
14. Aşılar bağışık serumlar
Öğretim Yöntem ve Anlatım, takım/grup çalışması, deney, uygulama-alıştırma, beyin
fırtınası, rapor hazırlama.
Teknikleri
Öğrenciler düzenli olarak derslere ve laboratuvarlara katılmakla,
tartışmalarda yer almakla, verilen ödevleri hazırlamakla ve
Dersin Koşulları
zamanında teslim etmekle yükümlüdürler.
Ders notları
Ders Notu
KAYNAKLAR
 Brooks GF, Butel JS, Morse SA.
Jawetz, Melnick and Adelberg’s
Medical Microbiology. 23rd ed.
2004.
 Bilgehan H. Temel Mikrobiyoloji
Ve Bağışıklık Bilimi
 Günalp A, Yılmaz YA, Pınar A.
Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar
Eğitim
Kitabı.
Hacettepe
Üniversitesi Yayınları, 2003.
Önerilen
Kaynaklar
2
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards