KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Mühendislik

advertisement
KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü
DERS İZLENCESİ
www.manas.edu.kg
Ders Kodu
ÇEV-313
Ders Adı (Kırgızca)
Ders Adı (Türkçe)
ЭКОЛОГИЯЛЫК МИКРОБИОЛОГИЯ ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ
Yarıyıl Haftalık Kredisi AKTS
Saat
5
2+2
3
3
Seviyesi
Lisans
Ders Türü
Seçmeli
Koordinatörü
Dr. Nurzat TOTUBAYEVA
Ders Veren
Dr. Nurzat TOTUBAYEVA
Ders Dili
Kırgızca
Yardımcılar
Mirlan MOLDOBAEV
Derslik
İİBF 316
Dersin Amacı
Mikroorganizmaların çevredeki doğal dengesinin korumadaki önemi hakkında bilgiye sahip olma.
Mikroorganizmaları kullanarak çevreyi – toprağı, suyu arıtma ile ilgili bilgileri arttırma. Ayrıca,
çevredeki biyolojik kirlenmelerinin tespit etme yeteneğine sahip olma.
Dersin Kaynakları
Kaynak
Kaynak Türü
1 O.P. Melehova Çevrenin bıologıc kontrolü. Moskova, 2007
Kitap
2 M.H. Şıgaeva. Ekologiya Mikroorganizmov. Almatı, KazGU, 2002.
Kitap
3 Gromov B.V., Pavlenko T.V. Ekologiya bakteriy. M.: MGU, 1989
Kitap
4 Janagita T. Natural Mikrobiol communities. Ecology and physiological features. Tokyo, 1999. –
p.454
Kitap
5 Andrews J.N. Comparative ecology of mikroorganisms. 1991. – p.302
Kitap
6 Campbell R. «Microbiol ecology ın basic mikrobiology». 1983. # 5
Kitap
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Mikroorganizmaların çevredeki doğal dengesinin korumadaki önemi hakkında bilgiye sahip olma. Mikroorganizmaları
kullanarak çevreyi – toprağı, suyu arıtma ile ilgili bilgileri arttırma.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta
Dersin Konusu
1. Hafta
Giriş. Çevre mikrobiolojisinin tarihçesi, konsepsıyonu
2. Hafta
Mikroorganizmaların temel sınıfları. Prokaryot ve ökaryotlar, virüsler.
3. Hafta
Çeredeki mikroorganizmaların dağılımı. Etkiyen morfolojik, fiziyolojik özellekleri.
4. Hafta
Abyotik ve biyotik faktörler. Sıcaklığın mikroorganizmalara etkisi.
5. Hafta
Nemlilik ve basıncın mikroorganizmalara olan etkisinin incelenmesi.
6. Hafta
Güneş radyasyonu, oksijen ve pH değerlerinin mikroorganizmalara olan etkisinin İncelenmesi.
7. Hafta
Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler. Simbioz, antogonizma, komensalizm
8. Hafta
Mikroorganizmaların bitkilerle olan ilişkisi. 1.Ara Sinav
9. Hafta
Mikroorganizmaların hayvanlarla olan ilişkisi.
10. Hafta
Mikroorganizmaların yaşam ortamı. Atmosfer mikroflorası.
11. Hafta
Toprak mikroorganizmaları. Faaliyet gösteren mikroorganizmaların biyokütlesi, niceliği, çeşitliliği
12. Hafta
Sudaki mikroorganizmalar. Deniz, göl ve nehirlerinin mikroflorası.
13. Hafta
İnsan organizmi – mikroorganizmaların yaşam ortamı olarak kullanılması
14. Hafta
Biyogeokimyasal döngüler. Karbon ve oksijenin mikroorganizmalar tarafından kullanılması.
Haftalık Ders İçeriği
15. Hafta
Azotun mikroorganizmalar tarafından kullanılması. 2.Ara Sinav
16. Hafta
Kükürtün mikroorganizmalar tarafından kullanılması
Değerlendirme
Aracı
Adet
Katkı (%)
Katkı Yüzdesi
Vize
2
20
40
Uygulamalar (Lab)
1
20
Final
1
60
Ölçme Değerlendirme Biçimi
60
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards