İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi\A\A

advertisement
Terimler Sözlüğü
▪A
▪B
▪C
▪D
▪E
▪F
▪G
▪H
▪I
▪J
▪K
▪L8625
▪M
▪N
▪O
▪P8621
▪Q
▪R
▪S
▪T
▪U
▪V
▪W
▪X
▪Y
▪Z
HBV
Hepatit B Virüsü
HCV
Hepatit C Virüsü
HCW
Sağlık çalışanı
Tehlikeli ilaç
Genotoksisiteleri, karsinojenisiteleri, teratojenisiteleri veya üreme bozukluklarına yol açma
yeteneklerinden dolayı zarar verebilme potansiyeline sahip olan tehlikeli ilaçlar. Tehlikeli ilaçlar
antineoplastikleri, sitotoksik ajanları, biyolojik ajanları, antiviral ajanları ve immünsupresif
ajanları kapsar. Bunlar özellikle güvenli kullanım gerektirir.
Hemoraji
Öncelikle travmaya veya bir kan damarının çatlamasına bağlı önemli miktarda kan kaybı.
Home >
Hepatit A
Hepatit A virüsünün (HAV) neden olduğu, karaciğerin akut enflamasyonu. Bir enfeksiyon bulaşıcı
hastalığı olan kişi ile doğrudan temasla veya kontamine olmuş içme suyu veya gıda yoluyla ortaya
çıkabilir.
Hepatit B
Hepatit B virüsü (HBV) ile enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan enfeksiyöz akut veya kronik
karaciğer enflamasyonu. Bu hastalık karaciğer hücrelerinin zarar görmesine ve organ işlev
bozukluğuna yol açabilir. Bir enfeksiyon kan, tükürük ve vücut sıvısı yoluyla ortaya çıkabilir.
Herpes
Viral enflamatuar deri hastalığı Herpesin en yaygın biçimleri oral herpes ve genital herpestir
(basitçe herpes diye bilinir).
HIV
İnsan bağışıklık sisteminin ölümcül enfeksiyonlara yol açabilecek şekilde çökmesine neden olan
bir virüs. En genel bulaşma biçimi vücut sıvıları iledir, örn. korunmasız cinsel ilişki ve kontamine
olmuş iğneler.
HOSPEEM
Avrupa Hastane ve Sağlık İşverenleri Birliği
Hidroliz
Su moleküllerinin ilavesi ile bir kimyasal bağı kırma sürecini tanımlar
Hidrofilik
Suya bağlanan veya su ile çözünebilen bir madde
Hidrofobik
Suya bağlanmayan bir madde.
Hipersensitivite
Normal bağışıklık sistemi tarafından üretilen aşırı hassas veya allerjik cevap.
Hipoperfüzyon
Bir organ veya dokuda kan dolaşımının söz konusu dokunun bozulmasına veya başka bir zarar
görmesine neden olacak şekilde kısıtlanması
Hipotansiyon
Anormal düşük kan basıncı, yani yetişkinler için: < 90 mmHg sistolik kan basıncı.
Hipoksi
Vücuttaki dokuların yeterince oksijenle beslenmediği tıbbi bir durum
Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Ind
Home >
Download