ᰀ䄀娀䔀刀䈀䄀夀䌀䄀一 islam

advertisement
AVRASYA
İNCELEMELERİ
MERKEZİ
CENTER
FOR
EURASIAN STUDIES
AZERBAYCAN
CUMHURBAŞKANI:
ᰀ䄀娀䔀刀䈀䄀夀䌀䄀一
İSLAM
ÜLKELERİ
İLE
İŞBİRLİĞİNİ
ÖNCELİKLİ GÖRÜYOR”
-
15.04.2016
14 Nisan 2016
Trend Haber Ajansı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. İslam Zirvesi 1. oturumunda konuşma yapan Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın İslam ülkeleri ile işbirliğini öncelikli gördüğünü bildirdi.
Cumhurbaşkanı Aliyev konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Başkan, sayın Genel Sekreter,
sayın katılımcılar. İlk önce aziz kardeşim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İslam
İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne davet ve etkinliğin mükemmel düzenlenmesi için teşekkürümü
sunuyorum. Son yıllarda kardeş Türkiye uluslararası alanda artan etkisi nedeni ike "Büyük 20'liğin"
üyesi olarak küresel kalkınmaya büyük katkı sağlıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'na Başkanlık
döneminde Türkiye'ye başarılar diliyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Madani'ye
teşkilatımızın gelişimi için gösterdiği çabalara göre teşekkür ediyorum"
Azerbaycan'ın İslam ülkeleri ile işbirliğini öncelikli olarak gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı
Aliyev, "Son yıllarda Bakü'da İİT üyesi ülkelerin dışişleri, kültür, turizm, eğitim, çalışma ve diğer
bakanlarının 10'a yakın görüşü gerçekleşti. Ben İİT'nin karşılıklı destek ve dayanışma yolunda
faaliyetini yüksek değerlendiriyorum. Bugün dünyada islamafobi ciddi tehlikelerden biri. Biz bu
durumu kesinlikle kötülüyoruz" dedi.
İslamın gerçekte barış, merhamet, hoşgörü, adalet dini olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı
Aliyev, İslamın terörle beraber tutulmasını yanlış ve önyargılı olduğunu bildirdi.
Terörden en çok acı çeken ülkelerin müslüman ülkeler olduğunu ifade eden Azerbaycan
Cumhurbaşkanı, " Sayın Zirve katılımcıları, ben sizin dikkatinizi Ermenistan-Azerbaycan, Yukarı
Karabağ sorununa çekmek istiyorum. Ermenistan 20 yıldan fazla zamandır Azerbaycan'a karşı
işgalci siyaset yürütüyor. Bu siyaset sonucu Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si - Yukarı Karabağ
ve etraf 7 bölge Ermenistan tarafından işgal edildi, bu topraklarda etnik temizlik siyaseti yürütüldü
ve 1 milyondan fazla soydaşımız göçmen durumuna düştü. Ermenistan Hocalı soykırımını
gerçekleştirdi. Uluslararası birlik ve örgütler Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyor ve sorunun
uluslararası hukuk temelinde, adil çözümüden yanalar. Soruna ilişkin BM Güvenlik Konseyi'nin 4
kararı var. Bu kararlarda Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan topraklarından hemen ve
kayıtsız şartsız çıkarılması talep ediliyor. Aynı zamanda AGİT, Avrupa Konseyi Parlamenterler
Meclisi ve diğer örgütler de benzer kararlar kabul etmişler" dedi.
Karabağ sorununda Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçivesinde çözümünü
destekleyen adil kararlar için İİT'ye teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Fakat işgalci
Ermenistan bu kararları aldırmıyor ve müzakereler sürecini bozmak için zamanla silahlı
provokasyonlara el atıyor. Onlardan biri de nisan ayı başlarında gerçekleşti. Silahlı saldırılar sonucu
Azerbaycan askerleri ve sivil insanlar yaşamını kaybetti. Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın
provokasyonun karşısı aldı. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı saldırganlığına ilişkin İİT, dışişleri
bakanları düzeyinde Temas Grubu'nun oluşturulmasına ilişkin karar kabul etti. Bu karar için
teşekkür ediyorum.
Sayın katılımcılar, Azerbaycan devamlı olarak kültürler ve dinlerarası diyaloğa kendi katkısını
sağlıyor. Nisan ayı sonunda biz, BM Medeniyetler İttifakı 7. Küresel Forumu'nu düzenleyeceğiz.
Azerbaycan İslam ülkeleri arasında dayanışmaya büyük önem veriyor. 2017 yılında 4. İslami
Dayanışma Oyunları Bakü'de yapılacak. Bu nedenle ben sizin hepinizi bu oyunları izlemek için
Bakü'ye davet ediyorum. İnanıyorum ki, bu etkinlikler İslam dünyasında barışın ve dayanışmanın
güçlenmesine hizmet edecek. Sonda ben bir daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a samimi
misafirperverliği
için
teşekkür
ediyor,
Zirve
görüşünün
Dikkatinize göre teşekkür ederim." şeklinde konuştu.
Kaynak/Source:
çalışmalarına
başarılar
diliyorum.
Download