Romatoid Artrit

advertisement
Dr. Zerrin Şahin
Haydarpaşa Numune EAH-FTR Kliniği
 Romatoid artrit eklemleri sıklıkla simetrik(iki taraflı)
olarak tutan, mikrobik olmayan, kronik inflamatuar
bir hastalıktır.
 Dünya genelinde ortalama % 1 kişiyi etkilemektedir,
 Çin’de %0.5 , kızılderililerde %5
 Kadınlarda daha sık görülmektedir : K/E: 2/1- 4/1
 Neden Kaynaklanıyor: ????
Bilinmiyor
 Genetik: Birinci derece akrabalarda RA gelişme riski 4
kat fazla
 Çevresel faktörler,
 İnfeksiyonlar
Genetik yatkınlığı olan bireylerde bedensel, çevresel
faktörler, infeksiyonlar hastalığın ortaya çıkışını
kolaylaştırıyor diyebiliriz
 Ne Oluyor?
 Esas olarak eklemlerimiz, eklem yapılarımızdan da
eklem kıkırdağı etkilenmektedir
 Genellikle başlangıçta el, ayak parmakları gibi küçük
eklemler iki taraflı olarak tutuluyor, ama omuz, dirsek,
diz, kalça eklemi tutulumuyla da başlayabiliyor,
 Çene ve boyun eklemleri de etkilenebilir
 Etkilenen eklemler şiş ve ağrılı olur, ağrılar geceleri
artar, sabahları eklemlerde “sertlik” şeklinde ifade
edebileceğimiz tutukluk gözlenir,
 Hastalığın çoğunlukla yavaş yavaş gelişen sinsi
diyebileceğimiz bir başlangıcı vardır,
 Bunun yanında daha az bir oranda, birkaç gün içinde
hızlı gelişebilen vakalarda olabiliyor
 Eklem dışında akciğerler: plörezi(akciğer zarı iltihabı),
interstisiyel fibrozis
 Perikardit (kalp zarı iltihabı)
 Keratokonjonktivitis sikka, episklerit tarzında göz
tutulumu olabilir
 Kullanılan ilaçlara bağlı olarak karaciğer, böbrek,
kemik iliği tutulumu ortaya çıkabilir (düzenli kontrol
gerekliliğinin nedenlerinden biridir)
 Tanı….
 Hangi eklemden, ne zaman, nasıl başladığı nasıl seyrettiği
gibi sorulara cevabın arandığı hasta hikayesi
 Muayene
 Tahlil ve tetkikler ile konmaktadır
 Teşhis konulmasından sonra ivedilikle tedavi
başlanmalıdır!!
 Ne kadar erken tedavi başlanırsa o kadar iyi yanıt
alınmakta, eklem bozulmaları o kadar az olmakta ya
da olmamaktadır
 Tedavi düzenli takipleri gerektirir
 Düzenli takip ne demektir?: Hastalığın başlangıcında
10-15 gün gibi sık aralıklarla hasta görülmesi gerekirken
ileriki süreçlerde- hastaya göre değişebilen 1-3 ay gibi
aralarda hastanın hekim tarafından görülmesi gerekir
 Neden Gereklidir?
 1- Hastalığın aktivitesine-durumuna göre başka bir
ilaç eklenmesi, kullanılan ilaç da doz değişikliği,
kullanılmakta olan ilacın kesilmesi gibi değişklikler
gerekebilir
 2- Kullanılmakta olan ilaçların olası yan etkilerinin
erken saptanıp, tedavisi için
Tedavi

Sigara içilmemesi
 Hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi,
 İlaç tedavisi,
 Gerektiğinde Fizik Tedavi,
 Hastanın klinik durumuna göre istirahat ve
egzersizlerinin düzenlenmesi
 Psikososyal tedavi
 Mesleki
Tedavi

Tedavinin Erken Başlaması!!!
 Amaç ağrının giderilmesi, eklem deformitelerinin
–bozukluklarının engellenmesidir,
 Günümüzdeki mevcut ilaçlara göre hastalık
sürdüğü sürece tedavinin devam ettirilmesi
gerekir,
 Tedavi hastaya göre düzenlenir, her hastada aynı
değildir
Yetersiz tedavi, düzensiz takip ya da
tedavi yanıtsızlığına bağlı deformite
gelişimi
 Genellikle tutulan eklemlere sıcak uygulaması
şikayetlerin artmasına neden olurken, soğuk
uygulamayla rahatlama hissedilir
 Kaplıca aktif hastalıklı kişilerde önerilmez,
 Fizik Tedavi
 Şiş-ağrılı eklemlerde aktif harekete izin verilmez, pasif
hareketler yaptırılır,
 Gerek olduğunda fizik tedavi cihazları ile tedavi,
 Tutulan eklemde uygun ortezleme,
 Mevcut kas gücünü koruyucu, gerektiğinde arttırıcı
egzersizler hasta ihtiyacına göre düzenlenir
 Egzersizlerin amacı:
 Eklemlem kareketlerini korumak, kısıtlılık varsa
arttırmak,
 Kas gücünü korumak/ arttırmak
 Oksijen kapasitesini arttırmak
 Osteoporozu engellemek
Yazı Yazma – Klavye Kullanımı
Klozet Düzenlemeleri
Elbise Giyinme
Yürüme – Merdiven İnme
Mutfak Aletleri
Banyo Düzenlemeleri
Volar İstirahat Splinti
Statik Bilek Splinti
Dinamik Dorsal Splint
Kuğu Boynu Deformite Splinti
Ulnar Deviyasyon Splintleri
Dizlikler
Ligaman destekli
Patella destekli
 Kaynak:
 Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon, Editörler: Prof. Dr.
Mehmet Beyazova, Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
 Görsel slaytlar için Doç. Dr. İlhan Karacan’ın
 slaytlarından yararlanılmıştır,

Teşekkür Ederim
Download