Sorular

advertisement
ELE 201
DEVRE ANALİZİ I
Ödev 3
Temel Konular: Üstdüşüm ilkesi, düğüm gerilim yöntemi (DGY), çevre akım yöntemi,
süperdüğümler ile süperçevreler, kaynak dönüşümleri, Thevenin ve Norton eşdeğer devreleri,
maksimum güç transferi
1.
Aşağıdaki devrede, üstdüşüm ilkesini kullanarak gerilim v0’yı bulunuz.
2. Aşağıdaki devrede:
a) Akımı bilinmeyen kol sayısı (b) kaç?
b) Temel düğüm sayısı (n) nedir?
c) Eğer varsa, süperdüğüm sayısı nedir?
d) Düğüm gerilim yöntemiyle kaç denklem çözmemiz gerekmektedir? (Bağımlı kaynağın
kısıtlama denklemini hesabınıza katmayı unutmayınız).
e) Düğüm gerilim yöntemini kullanarak gerilim v’yi bulunuz.
3. a) Çevre akım yöntemiyle, aşağıdaki devrenin kol akımlarını, ia – ie, bulunuz.
b) Bulduğunuz akım değerlerini kullanarak, devrede üretilen gücün tüketilen gücüyle aynı
olduğunu gösteriniz.
4. a) 10 V’luk gerilim kaynağın tükettiği gücü hesaplamak için hangi devre analiz yöntemini
kullanırdınız? Çevre akım yöntemini mi yoksa düğüm gerilim yöntemini mi? Seçim
sebebinizi açıklayın.
b) Seçtiğiniz yöntemle, 10 V’luk gerilim kaynağın tükettiği gücü hesaplayınız.
5. a) Kaynak dönüşümleri kullanarak aşağıdaki devrede akım i0’ı bulunuz.
b) Hesabınızı çevre akım yöntemini uygulayarak doğrulayınız.
6. Aşağıdaki devrenin a ve b uçlarına göre Thevenin esdeğer devreyi hesaplayınız:
a) Önce Thevenin direncini (RTH) açık devre gerilimin (voc) ve kısa devre akımın (isc) oranını
alarak hesaplayınız, sonra
b) Thevenin direncini kısa yoldan, bağımsız kaynakları sıfırlayarak hesaplayınız.
(a ve b deki cevabınız aynı olmalı)
c) Aynı devrenin Norton eşdeger devresini de hesaplayınız.
7. Aşağıdaki devrede bulunan değişken direnç R0 devreden maksimum gücü çekecek şekilde
ayarlanmıştır.
a) R0’nın değerini test kaynak yöntemiyle bulunuz.
b) R0’nın değerini bağımsız kaynakları sıfırlayarak kısa yoldan bulunuz.
c) R0’ya verilebilecek maksimum gücü hesaplayınız.
Download