13387_11. Sınıf Biyoloji Dersi 1.Dönem 1. Yazılı Soruları (2).docx

advertisement
ADI SOYADI: 2015‐2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………LİSESİ BİYOLOJİ DERSİ SINIFI‐NO: 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI
1)Aşağıdaki ATP molekülü ile ilgili soruları cevaplayınız. 1 ALDIĞI NOT: 2 4)Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarının gerçekleştiği yer hangi numarayla gösterilmiştir?(5 puan)
3 1
a)ATP molekülü üzerindeki numaralı kısımlarda ifade edilen moleküllerin isimlerini yazınız.(6 puan) 1: ……….......... 4
2: …………… 3: ……………….. b)ATP molekülünün yapısından bir fosfat çıkarıldığında elde edilen yapının adı nedir?(2 puan) …………………………………………………………………………………… c) I nolu molekül ile II nolu molekülün glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşan yapının adı nedir?(2 puan) 2
5
3
a)1(Tilakoit) b)2(Stroma) c)3(Tilakoit zar) d)4(Dış zar ve iç zar) e)5(Ara lamel) 5)Fotosentez yoluyla besin sentezleyen canlıları (prokaryot ve ökaryot) yazınız.(10 puan) 1………………. 3………………….. 5……………… 2……………… 4………………….. …………………………………………………………………………………… d)Fosfat molekülleri arasında kurulan bağ çeşidinin adı nedir?(2 puan) …………………………………………………………………………………… 2)Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir? (5 puan)) a)Oksijen üretilmesi b)ATP sentezlenmesi c)Suyun ayrıştırılıp elektronlarının klorofile iletilmesi d)Elektronların ferrodoksin tarafından tutulması e)Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi 3)Bitkinin bir yaprağında, belirli bir zaman aralığında sentezlenen glukoz miktarını, yaprağın aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisi en çok etkiler?(5 puan) a)Stoma sayısı b)Yaprak kalınlığı c)Kloroplast miktarı d)Yaprağın şekli e)Damarlanma biçimi 6)Klorofiller ve karotinoitler fotosentezde ne görev yapar? (5 puan) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 7)Fotosentez sırasında oksijenin nasıl oluştuğunu açıklayınız. (5 puan) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 8)Engelmann adlı bilim adamı beyaz ışığı prizmadan geçirip çeşitli renklere ayırdıktan sonra ipliksi yapıda uzun ince bir alg alarak fotosentez sürecini bir süre gözlemlemiştir. Bu esnada ortama hangi renkte daha fazla fotosentez yapıldığını ve oksijen çıktığını gözlemlemek için oksijen seven bakteriler yerleştirmiştir. Bakterilerin en çok toplandığı renkler fotosentezin en çok yapıldığı dalga boyu olarak belirlenmiştir. Bu deneyde bahsedilen, ışığı en çok soğuran renkler hangileridir? (6 puan) …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 9)Calvin döngüsü sonucunda elde edilen ürünler nelerdir? (Sadece isimlerini yazınız) (10 puan) 13)Canlıların yaşamını etkileyen enerji çeşitleri nelerdir? (8 puan) 1)………………… 2)………………………… 3)………………… 4)………………………… 5)……………….. 10)Kemiosmatik hipotez nedir? Açıklayınız. (10 puan) ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 11) 6CO2+12H2O Organik besin(Glikoz)+6O2+6H2O Fotosentez yapan bir bitkiye oksijen atomları işaretlenmiş H2O veriliyor. Bir süre sonra işaretli su moleküllerinin girdiği tepkimede işaretli oksijene fotosentez ürünleri olan; I‐Glikoz II‐Aminoasit III‐Oksijen IV‐Su Moleküllerinden hangisinde rastlanabilir? (5 puan) A)Yalnız III B)I ve II C)I,II ve IV D)I,III ve IV E)I,II,III ve IV 12)Aşağıda fotosentezle ilgili verilen şemada okların üzerini doldurunuz. (14 puan) Işıklı Evre Tepkimeleri (Grana) Karanlık Evre Tepkimeleri (Stroma) BİYOLOJİ ZÜMRESİ OLARAK BAŞARILAR DİLERİZ Biyoloji Öğretmeni Biyoloji Öğretmeni 2015‐2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………..BİYOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI 1)Aşağıdaki ATP molekülü ile ilgili soruları cevaplayınız. 1 2 4)Fotosentezin karbon tutma reaksiyonlarının gerçekleştiği yer hangi numarayla gösterilmiştir?(5 puan)
3 1
4
2
a)ATP molekülü üzerindeki numaralı kısımlarda ifade edilen moleküllerin isimlerini yazınız.(6 puan) 5
3
1: Adenin(2 puan) 2: Riboz(2 puan) 3: Fosfat(2 puan) a)1(Tilakoit) b)ATP molekülünün yapısından bir fosfat çıkarıldığında elde edilen yapının adı nedir?(2 puan) c)3(Tilakoit zar) d)4(Dış zar ve iç zar) e)5(Ara lamel) Doğru cevap: B şıkkı 5)Fotosentez yoluyla besin sentezleyen canlıları (prokaryot ve ökaryot) yazınız(10 puan) Adenozin di fosfat (ADP) (2 puan) b)2(Stroma) c)Adenin bazı ile riboz şekerinin glikozit bağı ile bağlanması sonucu oluşan yapının adı nedir?(2 puan) 1)Bitkiler(2 puan) 2)Mavi yeşil algler(2 puan) Adenozin(2 puan) 3)Öglena(2 puan) 4)Fotosentetik bakteriler(2 puan) d)Fosfat molekülleri arasında kurulan bağ çeşidinin adı nedir?(2 puan) 5)Bazı arkeler(2 puan) Yüksek enerjili fosfat bağları (2 puan) 2)Fotosentezde aşağıdaki olaylardan hangisi ilk olarak gerçekleşir? (5 puan) a)Oksijen üretilmesi b)ATP sentezlenmesi c)Suyun ayrıştırılıp elektronlarının klorofile iletilmesi d)Elektronların ferrodoksin tarafından tutulması e)Klorofildeki elektronun enerji düzeyinin yükseltilmesi Doğru cevap:E şıkkı 3)Bitkinin bir yaprağında, belirli bir zaman aralığında sentezlenen glukoz miktarını, yaprağın aşağıdaki yapısal özelliklerinden hangisi en çok etkiler?(5 puan) a)Stoma sayısı b)Yaprak kalınlığı c)Kloroplast miktarı d)Yaprağın şekli e)Damarlanma biçimi Doğru cevap:C şıkkı 6)Klorofiller ve karotinoitler fotosentezde ne görev yapar? (5 puan) Klorofiller ve karotinoitler farklı dalga boylarındaki ışığı soğurarak fotosentezin başlamasını sağlarlar. (5 puan) 7)Fotosentez sırasında oksijenin nasıl oluştuğunu açıklayınız. (5 puan) FOTOLİZ:Işık yardımıyla suyun parçalanarak hidrojen(proton), elektron ve oksijeni oluşturmasına denir. (5 puan) Fotosentezde ışıklı reaksiyonlarda oksijen gazı fotoliz olayı ile oluşur. 8)Engelmann adlı bilim adamı beyaz ışığı prizmadan geçirip çeşitli renklere ayırdıktan sonra ipliksi yapıda uzun ince bir alg alarak fotosentez sürecini bir süre gözlemlemiştir. Bu esnada ortama hangi renkte daha fazla fotosentez yapıldığını ve oksijen çıktığını gözlemlemek için oksijen seven bakteriler yerleştirmiştir. Bakterilerin en çok toplandığı renkler fotosentezin en çok yapıldığı dalga boyu olarak belirlenmiştir. Bu deneyde bahsedilen, ışığı en çok soğuran renkler hangileridir? (6 puan) Kırmızı(3 puan) ve mor (3 puan) 9)Calvin döngüsü sonucunda elde edilen ürünler nelerdir? (Sadece isimlerini yazınız) (10 puan) 13)Canlıların yaşamını etkileyen enerji çeşitleri nelerdir? (8 puan) 1)Glikoz 2)Yağ asiti Kinetik enerji (2 puan) 3)Gliserol 4)Aminoasit Kimyasal enerji (2 puan) 5)Vitamin 6)Organik baz Potansiyel enerji (1 puan) 7)RMP 8)Disakkaritler Elektrik enerjisi ( 1 puan) 9)Nişasta 10)Selüloz Işık enerjisi (1 puan) Herhangi 5 tanesi cevap olarak yazılabilir. Her biri 2 puan üzerinden değerlendirilecektir. 10)Kemiosmatik hipotez nedir? Açıklayınız. (10 puan) Elektronlar taşınırken yüksek enerji düzeyinden daha düşük enerji düzeyine inerler. Bu sırada açığa çıkan enerji sayesinde stromada bulunan protonlar(H) tilakoit boşluğa pompalanır. Oradan da ATPsentaz kanalından stromaya geri dönerler. Zarın iki tarafındaki H(proton) yoğunluğu farkına bağlı olarak ATP sentezlenmesine kemiozmozis denir. (10 puan) Isı enerjisi (1 puan) 11) 6CO2+12H2O Organik besin(Glikoz)+6O2+6H2O Fotosentez yapan bir bitkiyle oksijen atomları işaretlenmiş H2O veriliyor. Bir süre sonra işaretli oksijenin fotosentez ürünleri olan; I‐Glikoz II‐Aminoasit III‐Oksijen IV‐Su Moleküllerinden hangisine rastlanabilir? (5 puan) A)Yalnız IV B)I ve II C)I,II ve IV D)I,III ve IV E)I,II,III ve IV Doğru cevap:A şıkkı 12)Aşağıda fotosentezle ilgili verilen şemada okların üzerini doldurunuz. (14 puan)(HER BİRİ 2 PUAN) SU CO2 IŞIK Işıklı Evre Tepkimeleri (Grana) ATP NADPH2
Karanlık Evre Tepkimeleri (Stroma) OKSİJEN GLİKOZ
Download