Girişimciye yepyeni ufuk

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Girişimciye yepyeni ufuk
Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin de paydaşı olduğu
dünyanın en büyük Ar-Ge fonu olan Ufuk 2020 programı
ve yine AB destekli 40 ülkeli EUREKA ağı, Türk
KOBİ’lerine büyük girişim fırsatları sunuyor.
AVRUPA Birliği, 2008 finans krizinin ardından hızlanan ekonomik
yapılanmada önemli adımlar attı. Bunların başında yenilikçilik,
girişimcilik ve KOBİ’lere yönelik hibe ve destekler geliyor.
Benzer adımları mortgage krizinden sonra ABD de attı. KOBİ ve
girişimcilere
‘Ufuk
2020’
çerçeve
programı
(H2020)
kapsamında; Ar-Ge, inovasyon, yenileşen iletişim teknolojileri
gibi birçok alanda hibe ve düşük faizli, uzun vadeli kredi
verilmeye başlandı. Proje 70 milyar Euro’yu aşan bütçesiyle
dünyanın en büyük Ar-Ge fonuna sahip. AB’nin bir önceki 7.
Çerçeve Programı’na 20 bin 739 başvuru yapılırken, yüzde
15’lik bölümü destek aldı.
Türkiye’nin de dahil olduğu aday ve katılımcı ülkelerin 20072013 döneminde desteklerden aldığı pay yüzde 8. İsviçre,
Norveç ve İsrail’in ardından Türkiye 4’üncü sırada. Diğer
taraftan Türkiye’nin risk paylaşımı (AB kaynaklı teminat gibi
finansal araçlar) araçlarından yararlanma oranı yüzde 1.9 ile
sınırlı kalırken, destek içindeki payı yüzde 3 oldu.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Türkiye’nin Ufuk 2020’nin yanı sıra paydaşı olduğu bir diğer
program ise 40’tan fazla ülkeyi barındıran EUREKA ağı. Bu ağ
KOBİ ve girişimci projelerini bir araya getiriyor. Oluşturulan
konsorsiyumlar büyük işletmelerde yüzde 60, KOBİ’lerde yüzde
75 destekleniyor. EUREKA ile benzer EUROSTARS programı ise
sektör ve büyüklük ayırımı yapmaksızın Ar-Ge faaliyetlerine
EUREKA ile aynı oranda destek sağlıyor. Ufuk 2020 ve EUREKA
projelerinin Türkiye’deki koordinasyonunu TÜBİTAK yürütüyor.
Ayrıca AB bünyesindeki Erasmus+ programı da yenilikçi fikirlere
geri ödemesiz maddi imkanlar sağlıyor.
*
*
*
Proje yazımı için bize ulaşın
Ufuk 2020 ve EUREKA programları uluslararası işbirliğini ve
proje konsorsiyumlarını gerekli kılıyor. Programların web
sitelerinde ortaklık ilanlarına ulaşabilir, proje ortağı arayabilir ve
kendi konsorsiyumunuzu kurabilirsiniz. Ama projenizi AB
nezdinde geçerliliği bulunan şekilde yazmanız şart. Proje Süreci
Yönetimi (PCM) olarak bilinen bu yazım biçimi hakkında eğitim
alabilirsiniz. Proje Süreci Yönetimi hakkında sorular ve eğitim
talepleri için İTO Rekabeti Geliştirme Koordinatörlüğü,
Yenilikçilik ve Girişimcilik Birimi’ne başvurabilir ya da
[email protected] adresine yazabilirsiniz.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download