2) n doğal - Google Groups

advertisement
Örnekler
1) 6, 9 ve 14 ile bölündüğü zaman 4, 7 ve 12 kalanlarının
veren en küçük doğal sayı kaçtır?
2) n doğal sayısı 8 ile bölününce 6 kalanını, 12 ile bölününce
10 kalanını veriyor n sayısı 4 ile bölünürse hangi kalanı verir?
3) Mehmet bilyelerini beşer beşer, altışar altışar ve yedişer yedişer
sayınca hep bir bilyesi artıyor. Buna göre Mehmet'in en az kaç bilyesi
vardır?
4) Bir kutudaki kalemlerin sayısının en az 87, en çok 130 olduğu bilinmektedir. Kutudaki kalemler 3 er, 6 şar ve 7 şer sayıldığında her seferinde 2 kalem artmaktadır. Buna göre kutuda kaç kalem vardır?
5) 7 ve 5 ile bölündüğünde her seferinde 2 kalanını veren en küçük
pozitif doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?
6) A = 12 x + 10 = 8 y + 6 = 6 z + 4 ve A > 200 ise
A'nın en küçük değeri kaçtır?
7) Bir okuldaki öğrenciler 5 er 5 er sayıldığında 3,
7 şer 7 şer sayıldığında 5, ve 9 ar 9 ar sayıldığında
7 öğrenci artıyor. Bu okulun sınıf mevcudu en az kaçtır?
8) a, b, c ve x pozitif tam sayılardır.
x = 2a + 1 = 4b + 3 = 10c + 9 ve x > 100 ise x 'in en küçük
değeri kaçtır?
10) Bir çiçekçi güllerini 6 şar demetleyince 5 gül,
10 ar demetleyince 3 gül artmaktadır. Bu çiçekçi
güllerini 15 er demetlerse kaç gül artar?
11) Bir kutudaki kalem sayısı 500 den fazladır.
Kalemler 4 er 4 er sayıldığında 2 kalem artıyor.
6 şar 6 şar sayıldığında 2 kalem eksik kalıyor. Kalem
sayısı en az iken sayım 9 ar 9 ar yapılırsa kaç kalem
artar?
12) 5, 6 ve 22 ile bölündüğünde hep 3 kalanını veren
üç basamaklı en büyük sayı 7 ile bölündüğünde kalan
kaç olur?
13) 9, 12 ve 15 ile bölündüğünde daima 4 kalanını veren
en küçük doğal sayı nedir?
14) a, b, c birer pozitif tamsayı olmak üzere,
x = 3a + 2 = 5b + 4 = 7c + 6
koşulunu sağlayan üç basamaklı en büyük sayı kaçtır?
15) a, b, c birer pozitif tamsayı olmak üzere,
x = 5a + 2 = 6b + 4 = 7c + 1
koşulunu sağlayan üç basamaklı en küçük sayı kaçtır?
16) 12 ile bölündüğünde kalan 7 ve 16 ile bölündüğünde
kalan 11 olan en küçük doğal sayı kaçtır?
17) Bir kutudaki cevizler 2 şer, 6 şar ya da 9 ar sayılıdığında
her seferinde bir ceviz artıyor. Kutudaki ceviz sayısı 55 den az
olduğuna göre, bu kutuda en fazla kaç ceviz vardır?
18) a, b, c ve x pozitif tamsayılardır.
x = 3a + 2 = 4b + 1 = 6c − 1
olduğuna göre, x in alabileceği en küçük değer kaçtır?
19) 4 eklendiğinde 5 e, 8 eklendiğinde 9 a ve 3 eklendiğinde
4 e tam bölünen 300 den büyük en küçük tamsayının rakamları
toplamı kaçtır?
20) x, y, z birer sayma sayısıdır.
A = 6 x + 2 = 8 y + 4 = 12 z + 8
olduğuna göre, A nın alabileceği 4 basamaklı en küçük doğal
sayı değeri kaçtır?
CEVAP AHANTARI:
1) 124 2) 2 3) 211 4) 128 5) 10 6) 214 7) 313 8) 119 10) 8 11) 8 12) 6 13) 184 14) 944
15) 232 16) 43 17) 37 18) 5 19) 10 20) 1004
Download