Geçen yüzyıldan itibaren nüfus hareketlerinin bir sonucu olarak

advertisement
Geçen yüzyıldan itibaren nüfus hareketlerinin bir sonucu olarak Dünya'da olduğu gibi
Türkiye'de de giderek artan bir ivmeyle nüfusun doğduğu veya kayıtlı olduğu yerde
yaşamadığı gözlenmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı, kayıt yerine göre
ikamet yeri ve ikamet yerine göre kayıt yer arasındaki farklılıktan hareketle, Türkiye'de
iller arasında yer değiştirmenin birikimli olarak bugün eriştiği boyutları ve mekânsal
özelliklerini ortaya koymaktır. Araştırmada verisini, 2007-2013 arasında Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sistemi'nde iller ve ilçelere göre alınan, "nüfusun ikamet ettiği yere göre
kayıtlı olduğu yer" ile "nüfusun kayıtlı olduğu yere göre ikamet ettiği yer" başlıklı çapraz
tablo oluşturmaktadır. Bu tablo, nüfusun "kayıt yeri" ile "ikamet yeri" arasındaki
farklılıkları ortaya koyması nedeniyle iç göçün açıklanmasında kullanılabilecek dolaylı
bir veri seti olarak görülebilir. Türkiye’de ikamet ettiği ilin dışında kayıtlı olanların oranı
sürekli artış göstererek 2013 yılında % 40’a erişmiştir. İkamet ettiği ilin dışında kayıtlı
olanlar, Türkiye’nin batı kıyıları ile metropollerinde toplanırken; kayıtlı olduğu ilin
dışında ikamet edenler ise, Zonguldak-Mersin hattının doğusunda yoğunlaşmıştır. Bu
görünüm, net göç haritasının benzeri olup, Türkiye’deki iç göçün ülkenin doğusundan
batısına, iç kesimlerinden kıyılarına ve kırsaldan büyükşehirlerine doğru yöneldiğini
doğruladığı gibi, Türkiye’deki şehirleşme sürecinin en önemli aktörünün, ikamet ettikleri
ilin dışında kayıtlı olan göçmenler olduğuna işaret etmektedir. Anahtar Kelimeler: Nüfus
Kayıt Yeri, İkamet Yeri, İç Göç, Bölgesel Farklılıklar, Türkiye. 
Download