Ülkemizde 2015 yılında 2 milyon 720 bin 438 kişi iller arası göç etti

advertisement
Sayı: 47 / 2016
13 Nisan 2016
Ülkemizde 2015 yılında 2 milyon 720 bin 438 kişi iller arası göç etti
Yabancı uyruklu kişiler ve kendi iradeleri dışında
yer değiştiren kurumsal nüfus hariç, ikamet ili Yaş grubuna göre iller arası göç edenler, 2015
değişen kişiler, iller arası göç eden nüfus olarak Yaş grubu
Toplam
Erkek
Kadın
tanımlanmaktadır.
Bu tanım kapsamında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt
Sistemi sonuçlarına göre 2015 yılında 2 milyon
720 bin 438 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun
%48,8’ini erkekler, %51,2’sini ise kadınlar
oluşturdu.
Büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 584 bin
231 kişi ile 20-24 yaş grubunda görülürken, bu
yaş grubunda göç edenlerin %44,7'sini erkekler,
%55,3'ünü kadınlar oluşturdu.
Bu yaş grubunu 393 bin 234 kişi ile 15-19 yaş
grubu ve 373 bin 544 kişi ile 25-29 yaş grubu
izledi.
Toplam
1-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65+
2 720 438
160 224
157 271
127 005
393 234
584 231
373 544
232 634
160 052
115 002
81 853
85 472
70 563
61 240
118 113
1 328 359
82 347
80 946
66 293
176 589
261 382
188 118
121 444
83 474
60 804
42 964
43 570
35 440
30 120
54 868
1 392 079
77 877
76 325
60 712
216 645
322 849
185 426
111 190
76 578
54 198
38 889
41 902
35 123
31 120
63 245
En çok gençler göç ediyor
Yaş grubuna göre iller arası göç eden nüfus oranı, 2015
Ülkemizde toplam nüfusu oluşturan her bin kişiden
35’i iller arasında göç etti. Bu değer erkeklerde
binde 34, kadınlarda ise binde 36 kişi olarak
gerçekleşti.
En çok göç hareketinin yaşandığı 20-24 yaş
grubundaki her bin erkekten 81’i, her bin kadından
ise 105’i göç etti.
Göç eden kadınların ortanca yaşı erkeklere göre daha düşük
Ülkemizde toplam nüfusun ortanca yaşı 2015
yılında 31 iken, erkeklerde bu değer 30,4,
kadınlarda ise 31,6 olarak gerçekleşti.
Göç edenlerin cinsiyete göre ortanca yaşı, 2015
İller arasında göç eden nüfusun ortanca yaşına
bakıldığında toplamda 24,5 olan bu değer
erkeklerde 24,9, kadınlarda ise 24,1’dir.
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sonuçları, 2015: https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr
Bilgi için: Metin AYTAÇ
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 12
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download