İndir - STK Türkiye Aile Platformu

advertisement
İstatistiklerle Gençlik, 2013
Türkiye
nüfusunun
2013
yılında
%16,6’sını
genç
nüfus
oluşturdu
Türkiye nüfusu 2013 yılında 76 667 864 kişi iken bu nüfusun 12 691 746 kişisi “15-24” yaş grubundaki
genç nüfustan oluştu. Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %16,6 oldu. Genç nüfusun %51,2‘sini
erkek
nüfus,
%48,8’ini
kadın
nüfus
oluşturdu.
Genç
nüfus
ve
Kaynak:
genç
nüfusun
TÜİK,
en
nüfus
içindeki
oranı,
Genel
TÜİK,
Avrupa’nın
toplam
genç
Nüfus
Sayımları,
TÜİK,
Nüfus
Tahminleri,
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi,
TÜİK,
Nüfus
Projeksiyonları,
nüfuslu
ülkesi
1935-2075
1935-1990
2000-2007
2008-2013
2023-2075
Türkiye
oldu
Avrupa Birliği (AB) üye ve aday ülkelerinde 2013 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
incelendiğinde; genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğu görüldü. AB-28 üye
ülkelerinin genç nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı %11,5 iken bu oran Türkiye için %16,6 oldu.
Türkiye’den sonra en fazla genç nüfusa sahip ülkelerin sırasıyla; %15 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi,
%14,7 ile İzlanda, %14,6 ile Makedonya, %13,8 ile Karadağ ve %13,5 ile Litvanya olduğu görüldü.
Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkelerin ise %9,9 ile İtalya ve İspanya, %10,5 ile Slovenya,
%10,6
ile
Yunanistan
olduğu
görüldü.
Genç
nüfus
oranının
2075
yılında
%10,1’e
düşeceği
tahmin
edildi
TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyonlarına göre, Türkiye nüfusunun 2023 yılında 84 milyon 247
bin kişi olacağı tahmin edildi. 2023 yılında genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %15,1 olarak
tahmin edilirken bu oranın 2050 yılında %11,7‘ye, 2075 yılında ise %10,1’e düşeceği tahmin edildi.
Yükseköğrenimde
net
okullaşma
oranı
%38,5’e
yükseldi
Yükseköğretimde net okullaşma oranı 2011/’12 öğrenim döneminde %35,5 iken 2012/’13 öğrenim
döneminde %38,5’e yükseldi. Türkiye’de 2012/’13 öğrenim döneminde yükseköğretim kurumlarından
herhangi birine kayıt yaptıran öğrencilerin %51,1’i genç erkek nüfus iken %48,9’u genç kadın nüfus
oldu.
Yüksekokul mezunu genç nüfusun en yüksek oranda olduğu il Eskişehir oldu
Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanından elde edilen bilgiye göre 2013 yılında lise ve dengi okul
mezunu gençlerin oranı %31,1 iken yüksekokul ve üzeri okuldan mezun olan gençlerin oranı ise %7,5
oldu.
Lise ve dengi okul mezunu genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin %49,5 ile Karabük, en düşük
olduğu ilin ise %13,9 ile Şanlıurfa olduğu gözlendi. Yüksekokul ve üzeri okul mezunu genç nüfus
oranının en yüksek olduğu ilin %13,6 ile Eskişehir, en düşük olduğu ilin ise %3,2 ile Şanlıurfa ve Van
olduğu
görüldü.
Lise mezunu genç nüfus oranı en
yüksek ve en düşük ilk 3
Kaynak:TÜİK,
Yüksekokul ve üzeri okul mezunu genç
nüfus oranı en yüksek ve en düşük ilk
2013
3 il, 2013
il,
Ulusal
Eğitim
İstatistikleri
Veritabanı
Kahramanmaraş’ta her 10 genç kadından 3’ünün evli olduğu görüldü
Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, 2013 yılında gençlerin %13,7’sinin evli olduğu
görüldü. Genç erkeklerin %5,4’ü, genç kadınların ise %22,4’ünün evli olduğu tespit edildi. Hiç
evlenmemiş genç nüfus oranı %86 iken bu oran genç erkeklerde %94,5, genç kadınlarda ise %77,1
oldu.
Evli genç erkek nüfus oranı en yüksek
ve en düşük ilk 3 il, 2013
Kaynak:
TÜİK,
Adrese
Evli genç kadın nüfus oranı en yüksek ve
en düşük ilk 3 il, 2013
Dayalı
Nüfus
Kayıt
Sistemi
Evli genç erkek nüfus oranının en yüksek olduğu ilin %9,3 ile Afyonkarahisar, en düşük olduğu ilin
%2,6 ile Rize ve Artvin olduğu görüldü. Evli genç kadın nüfus oranı incelendiğinde, bu oranın en
yüksek olduğu ilin %32 ile Kahramanmaraş ve en düşük olduğu ilin ise %13,5 ile Trabzon olduğu
görüldü.
Boşanan
genç
erkeklerin
%53,1’i
evliliğinin
ilk
yılında
boşandı
Boşanma istatistiklerine göre 2013 yılında boşanan genç erkeklerin %53,1’i, boşanan genç kadınların
ise %35,3’ü evliliğinin ilk yılında boşandı. Evliliğinin 3 yıl ve üzeri yılları içerisinde boşanan genç erkek
oranı
%26,1
iken
bu
oran
kadınlarda
%45,2
olarak
gerçekleşti.
Gençlerin
%14,3’ü
her
gün
tütün
mamulü
kullandı
Gençlerin %14,3’ü 2012 yılında her gün tütün mamulü kullandı. Genç erkeklerde bu oran %24,1 iken
genç kadınlarda %4,6 oldu. Hiç tütün mamulü kullanmamış olan genç erkek oranı %65,1 iken genç
kadınların
%88,9’u
hiç
tütün
mamulü
kullanmadığını
belirtti.
Genç
erkeklerin
%81,6’sı
hayatı
boyunca
hiç
alkol
kullanmadı
Hayatı boyunca hiç alkollü içecek kullanmamış olan gençlerin oranı 2012 yılında %87,3 iken genç
erkeklerde bu oran %81,6 genç kadınlarda ise yaklaşık %93 oldu. Alkollü içecek kullanan gençlerin
%16,1’i
ilk
kez
14
yaşından
küçükken
alkollü
içecek
denediğini
belirtti.
Gençlerin
%83,9’u
gelecekten
umutlu
olduğunu
söyledi
Türkiye genelinde 2013 yılında gelecekten umutlu olduğunu belirtenlerin oranı %77 iken bu oranın
genç
erkeklerde
%83,4,
genç
kadınlarda
ise
%84,4
olduğu
görüldü.
Gençlerin
en
umut
düşük
Kaynak:
düzeyinin
olduğu
ilk
TÜİK,
Yaşam
en
yüksek
il,
3
Memnuniyeti
ve
2013
Araştırması
Gençlerin umut düzeyinin en yüksek olduğu iller sırasıyla, %93,9 ile Kırıkkale, %93,3 ile Çanakkale ve
%93,2 ile Artvin oldu. Bu oranın en düşük olduğu illerin ise %65,5 ile Yalova, %67,3 ile Ağrı ve %68,9
ile
Muş
olduğu
görüldü.
Mutlu
olduğunu
beyan
eden
gençlerin
oranı
%65,1
oldu
Türkiye genelinde 2013 yılında mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %59 iken genç nüfusta bu
oran %65,1 oldu. Genç erkeklerin %60,9’u, genç kadınların ise %69,2’si mutlu olduğunu beyan etti.
En
mutlu
genç
nüfusun
bulunduğu
il,
Kırıkkale
oldu
Gençlerin mutluluk düzeyinin en yüksek olduğu iller sırasıyla; %82,2 ile Kırıkkale, %81,8 ile Çankırı ve
%80,1 ile Düzce oldu. Gençlerin mutluluk düzeyinin en düşük olduğu illerin ise %43,2 ile Tunceli,
%49,8
ile
Batman
ve
%53,6
ile
Osmaniye
olduğu
görüldü.
Gençlerin
en
mutluluk
düzeyinin
düşük
olduğu
ilk
Kaynak:
Gençlere
TÜİK,
göre
en
Yaşam
önemli
en
yüksek
il,
3
Memnuniyeti
mutluluk
kaynağı
ve
2013
Araştırması
sağlık
oldu
Gençlere onları hayatta en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda, %50,3’ü sağlıklı olmanın mutlu ettiğini
belirtti. Gençlerin %19,7’si ise kendilerini hayatta en çok sevginin mutlu ettiğini ifade etti.
Gençleri
en
çok
aileleri
mutlu
etti
Gençlere hayatta onları en çok kimin mutlu ettiği sorulduğunda, %72,8’i ailelerinin mutlu ettiğini belirtti.
Kendilerini en fazla anne/babalarının mutlu ettiğini ifade eden gençlerin oranı ise %10,6 oldu.
AB üyeliğine destek veren gençlerin en yüksek oranda olduğu il Hakkari oldu
Avrupa Birliği üyeliğinin kendi yaşamlarına olumlu etkisinin olacağını belirten gençlerin oranı Türkiye
genelinde %43,8 iken bu oranın en yüksek olduğu ilin %80,3 ile Hakkari, en düşük olduğu ilin ise %24
ile
Burdur
olduğu
görüldü.
AB
üyeliğinin
olacağını
belirten
yaşamlarına
gençlerin
olumlu
oranı,
etkisinin
2013
Kaynak:
Gençlerin
TÜİK,
%52,3’ü
Yaşam
Memnuniyeti
AB
üyeliğini
Araştırması
destekledi
Türkiye genelinde Avrupa Birliği üyeliği için referandum yapılması durumunda, üyelik yönünde oy
vereceğini belirtenlerin oranı %46,5 iken genç nüfusta bu oran %52,3 oldu. Bu oranın en yüksek
olduğu ilin %84 ile Hakkari, en düşük olduğu ilin ise %25,2 ile Şırnak olduğu görüldü.
Referandum
üyeliği
yönünde
gençlerin
yapılması
oy
durumunda
vereceğini
ifade
oranı,
AB
eden
2013
Kaynak:
TÜİK,
Yaşam
Memnuniyeti
Araştırması
_________________________________________________________________________________
_____
AÇIKLAMALAR
Türkiye, Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen yaklaşık 10
yıllık bir gelecek içerisinde doğuşta beklenen ömrün uzaması ve toplam doğurganlık hızındaki azalış
nedeniyle gittikçe yaşlanan bir nüfusa sahip olacaktır. Etkin gençlik politikaları üretmenin önündeki
engelleri aşma ve kalıcı çözüm sağlayacak yapısal değişiklikleri gerçekleştirme doğrultusunda atılacak
en önemli adım, ülkemizdeki gençlerle ilgili eğitim, sağlık, kişisel yaşam, işgücü, sosyal katılım,
gelirden eşit pay alması vb. konularda politikaların üretilmesidir. Bu alanda gerekli politikaların
oluşturulması ve oluşturulan politikaların sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, “İstatistiklerle
Gençlik, 2013” yayını 19 Mayıs Atatürk ’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde özel olarak
yayımlanacaktır. Haber bülteni ve yayında yer alan veriler, TÜİK’in gerçekleştirdiği sayım ve
araştırmalar ile idari kayıtlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin çalışmalarından
yararlanılarak derlenmiştir.
Download