sakarya ili ör

advertisement
ENGELLİLERİN KAMUSAL HİZMETLERDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASINA
YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
Hakan Yavuz1, Hatice Kino2
İktisadi ve sosyal hayattaki gelişmelere paralel olarak vatandaşların kamusal hizmetlerden
beklentileri de artmış ve farklılaşmıştır. Eskiden beklenti ve sorun olarak görülmeyen kamusal
hizmet türü/türleri, günümüzde önemli bir sorun veya beklenti haline dönüşmüştür. Bu
süreçte, kamu kesimi hizmet sunumunda vatandaşların beklentilerini karşılayabilmek için
vatandaş odaklı ve vatandaşların genel beklentileriyle örtüşen bir politika izlemesi önemli hale
gelmiştir. Diğer taraftan, ülkemizde belediye hizmetlerinde engelli ihtiyaçlarının dikkate
alınmadığı ve göz ardı edildiğine dair genel bir düşünce bulunmaktadır. Bu yaygın düşünceye
rağmen, son yıllarda bazı belediyelerin hizmet sunumunda engelli ihtiyaçlarını dikkate aldığı
söylenebilir. Verilen hizmetlerin yeterli olup olmadığı ise engelli vatandaşların memnuniyet
düzeylerinin çeşitli yöntemlerle ölçülmesi sonucu belirlenebilmektedir. Bu kapsamda bu
çalışmada engellilerin belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeylerinin Sakarya
ili özelinde anket yöntemiyle araştırılması amaçlanmıştır. Yapılan ankete gerek ilköğretim,
gerek lise, gerek lisans ve gerekse lisansüstü düzeyde eğitim düzeylerine sahip görme, işitme,
ortopedik, vb. engel grubuna dâhil olanlar katılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamu hizmeti, belediye hizmeti, engelli memnuniyeti
1
2
Yrd. Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Sakarya
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Sakarya
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards