Akciğer Kanseri Kaç Evreden Oluşur

advertisement
Akciğer Kanseri Kaç Evreden Oluşur
http://bitkiseldestek.com/akciger-kanseri-kac-evreden-olusur/
Akciğer Kanseri Kaç Evreden Oluşur
Akciğer Kanseri Kaç Evreden Oluşur hakkındaki bilgiler.
Akciğer kanseri erkeklerin en çok karşı karşıya kaldığı kanser
türüdür.Kadınlarda ise bu oran daha düşüktür.Akciğer kanseri kaç evreden
oluşur hakkındaki makalemiz aşağıda yer almaktadır.
Akciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel Tedavi Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız..
Akciğer kanseri tanısı konduktan sonra hastanın
prognozu hakkında sağlıklı bir yaklaşımda bulunmak en etkili tedavi
yöntemini belirleyebilmek ve alınan tedavi sonuçlarının bilimsel
kıyaslamasını yapabilmek için hastalığın anatomik yaygınlığının
saptanması yani evrelendirilmesi gerekir. Akciğer kanseri için birincil
tümörün büyüklüğü ve yayımına (T) bölgesel lenf bezi (nodu) tutulumuna
(N) uzak metastaz varlığına (M) dayanan TNMNon-small cell NSCLC)
hastalar yapılacak tedavi ve prognoz yönünden Evre IA IB IIA IIB IIIA
IIIB ve IV şeklinde sınıflandırılmaktadır. Küçük hücreli kanserli
hastalarda TNM sistemi yerine VALG (Veterans Administration Lung Cancer
Group) tarafından önerilen evreleme sistemi kullanılmaktadır. Buna göre
hastalığın konumu göğüs kafesinin yarısında (bir hemitoraksta) ise
"sınırlı" ve hemitoraksın dışında daha yaygın ise "yaygın" olarak
evrelendirilmektedir. Bununla beraber TNM evreleme sistemi küçük hücreli
hastalarda da kullanılabilmektedir.
Akciğer kanserlerinde evreler:
Evre 1: Tümör sadece akciğerin küçük bir bölümünde görülme halidir.
Evre 1A: Kanser sadece bir akciğerdedir.
Evre 1B: Kanser ya (a) akciğer içinde büyür ya (b) akciğerin ana
bronşa yayılır ya da (c) akciğeri kaplayan plevranın iç tabakasına
yayılır.
Evre 2: Hastalık en yakın lenf bezelerine atlamış durumdadır.
Evre 2A: Kanser göğüste bulunduğu taraftaki lenf bezlerine yayılır
Evre 2B:Kanser ya Evre 1B'deki gibidir ve aynı taraftaki lenf
bezlerine yayılmıştır; veya kanser lenf bezlerine yayılmamıştır ama
şunlardan bir veya daha fazlasına yayılmıştır: (a) Göğüs duvarına (b)
Diyaframa veya (c) akciğerler arasındaki plevraya (d) kalbin etrafındaki
zara ve/veya (e) ana bronşa.
Evre 3: Tümör plevra veya iki akciğer arasındaki mediasten denen boşluğa veya buradaki bezelere yayılmışsa bu durum 3.
evredir.
Evre 3A: Kanser kendisiyle aynı taraftaki lenf bezlerine
yayılmıştır. Ayrıca şunlardan bir veya daha fazlasına da yayılmış
olabilir: (a) Göğüs duvarına (b) Diyaframa veya (c) akciğerler
arasındaki plevraya (d) kalbin etrafındaki zara (perikardiyum) ve/veya
(e) ana bronşa.
Evre 3B:Kanser köprücük kemiğinin üstündeki lenf bezlerine veya
göğsün karşı tarafındaki lenf bezlerine yayılmıştır ve.veya şunlardan
biri veya daha fazlasına yayılmıştır: (b) kalbe (c) aşağı vena kava ve
aorta (d) göğüs duvarına (e) diyaframa (f) trakeaya (g) sternum ve
yutağa. Kanser ayrıca plevra tabakaları arasındakı sıvıya da yayılmış
olabilir.
Evre 4: Karaciğer kemik böbrek üstü bezi gibi uzak organlara yayılmış durumudur.
Akciğer Rahatsızlıklarına Karşı %100 Bitkisel Tedavi Sağlayan Ürünlerimizin Olduğu Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız..
Etiketler : akciğer kanser , kanser akciğer , akciğer kanser belirtileri , akciğer hastalığı , akciğer nedir , akciğer iltihabı ,
akciğer ameliyatı , kanserli akciğer , akciğer enfeksiyonu , akciğer su toplaması , akciğer nodülü , akciğer kanseri evreleri ,
akciğer kanseri ameliyatı , akciğer görevleri , akciğer filmi , akciğer ağrısı , akciğer kisti , akciğer metastazı , akciğer
hastalıkları belirtileri , akciğer iltihabı tedavisi , akciğer tomografisi , akciğer yetmezliği.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download