adnan menderes üniversitesi aydın sağlık hizmetleri meslek

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
AYDIN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DİYALİZ PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Evrim
Ders Kodu
ÇS309
AKTS Kredi
2
Ders Düzeyi
İş Yükü
50 (Saat)
Teori
21.10.2017
Önlisans
2
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
1. Yerkürenin oluşumu ve yeryüzünde canlıların ortaya çıkışıyla ilgili farklı görüşler ile bu konuda
Darwin’in Evrim teorisini hakkında bilgilendirmek.
2. Yeni tür oluşumunda etkili olan faktörler ve evrimsel değişimin kanıtlarının anlatılması.
3. Günümüzde genetik alanında yapılan çalışmalar ve bunların evrimsel değişimi nasıl etkilediği /
etkileyebileceği konusunda bilgilendirmek.
Özet İçeriği
Evrimin tanımı, kavramın tarihsel gelişimi / değişimi. Darwin ’in evrim teorisi, Yeni sentez teoirisi.
Anorganik evrim ve organic evrim. Evrimi destekleyen kanıtlar. Türleşme ve Türleşme modelleri. Kültürel
evrim ve İnsanın evrimi.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma, Örnek Olay, Bireysel Çalışma
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Yrd. Doç. Dr. Sevil ÖZCAN
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
1
Evrim (2008) Douglas J. Futuyma (Çev. Aykut Kence, A. Nihat Bozcuk), Palme Yayıncılık
2
Yaşamın Temel Kuralları Cilt.1 / Kısım.1 (2004) Ali Demirsoy, Meteksan
3
Kalıtım ve Evrim (2007) Ali Demirsoy, Meteksan
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Evrim tanımı ve evrim kavramının gelişimi, tarihçesi.
2
Teorik
Darwin’in evrim teorisi ve canlıların yeryüzünde oluşumu ile ilgili farklı görüşler.
3
Teorik
Anorganik evrim. Güneş sisteminin ve Dünyanın oluşumuna ilişkin görüşler.
4
Teorik
Organik evrim.
5
Teorik
Evrimin ham materyalleri ( mutasyon, rekombinasyon). Evrimleşmeyi sağlayan düzenekler (doğal
seçilim, üreme yeteneğine göre seçilim, yalıtım, kalıtsal sürüklenme).
6
Teorik
Evrimi destekleyen kanıtlar.
7
Teorik
Evrimi destekleyen kanıtlar.
8
Teorik
Ara sınav
9
Teorik
Türleşme modelleri.
10
Teorik
Uyum, ilerleyen evrim, paralel evrim, daralan evrim. Preadaptasyon ve bazı önemli uyumlara
örnekler.
11
Teorik
Kladogenez, Anagenez ve bazı tür kavramları. Gen akışını engelleyerek türleşmeye neden olan
durumlar.
12
Teorik
Yaşam ağacı bağlamında, tüm canlıların ortak atasından Homo sapiens ’e giden evrimsel yolun
izlenmesi ve evrimleşmeye bağlı çatallanmalar.
13
Teorik
Mitozun evrimi.
14
Teorik
Kültürel evrim.
15
Teorik
Günümüzde yapılan çalışmalar ve evrim açısından önemi.
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlik
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
0
2
28
Ara Sınav
1
10
1
11
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Dönem Sonu Sınavı
1
10
1
11
Toplam İş Yükü (Saat)
50
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
2
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Organik ve inorganik evrimi bilir.
2
Yaşam koşullarına bağlı canlılarda mutasyonların ortaya çıkabileceğini ve buna bağlı olarak evrimsel değişimin
gerçekleşebileceğini bilir.
3
Canlıların oluşumuyla ilgili farklı teorileri bilir.
Program Çıktıları (Diyaliz)
1
Diyaliz sağlık teknikerinin görev ve sorumluluklarını bilir. Diğer sağlık meslek üyeleriyle bir ekip içerisinde çalışabilir.
2
İnsan anatomisi, fizyolojisi ve biyokimyası konusunda genel bilgi sahibi olur.
3
Enfeksiyon hastalıkları ve özellikle de hepatit gibi kanla bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve universal korunma yöntemleri
konusunda bilgi sahibi olur.
4
Diyaliz işlemi ve diyalizin temel fiziksel ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulamada kullanır.
5
Hemodiyaliz makinesini tanır ve uygula esnasında kullanacağı bilgi, ve beceriye sahip olur.
6
Periton diyalizi uygulama konusunda bilgi sahibi olur ve hastayı bu konuda eğitebilecek beceriyi gösterebilir.
7
Diyalizatın özelliklerini bilir, hazırlama ve uygulama konusunda gerekli beceriyi gösterebilir.
8
Su arıtımının temel ilkelerini, uygulama yöntemlerini, ve arıtılmış su denetimini konusunda uygulayıcı düzeyde bilgi ve beceri
sahibi olur.
9
Hasta bakım ilkelerini, hastaların diyaliz esnasında karşılaşabilecekleri komplikasyonları bilir ve hastayı bu komplikasyonlardan
korumak için gerekli önlemleri almakta gerekli bilgi ve beceriyi gösterebilir.
10
Uzun dönem diyaliz hastalarında ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında hastayı eğitebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip
olur.
11
Diyaliz hastalarının takibi sırasında periyodik olarak yapılan tetkiklerin neler olduğunu bilir. Patolojileri erken dönemde tanır ve
zamanında gerekli önlemleri alma konusunda bilgi ve beceriye sahip olur.
12
Diyaliz hastasının fizyolojik, sosyal ve psikolojik sorunları konusunda bilgi sahibi olur ve hastayı bu konularda gerekli desteği
sağlayacak beceriyi gösterebilir.
13
Genel olarak ilaçlar, doz, yan etki, ve toksik etkileri ile ilaçların veriliş yolları ve kronik böbrek yetmezliği olan hastanın ilaç
kullanımı konusunda bilgi sahibi olur.
14
Nefrolojinin genel konuları olan sıvı elektrolit sorunları, asit baz denge bozulukları , nefrolojik ve ürolojik böbrek hastalıkları ,
kronik ve akut böbrek yetmezliği konuları hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olur.
15
Sistem hastalıkları tanı ve tedavi yöntemleri bilir ve özellikle diyaliz hastalarında görülebilecek sorunlar konusunda ve bu
hastalıklardan korunma ve mücadelede hasta uyumunu sağlayacak ve hastaları eğitebilecek düzeyde bilgi sahibi olur.
16
Gelişmeleri takip edecek, bilimsel yayınları izleyip yorumlayabilecek düzeyde bir araştırma yöntemleri ve istatistik bilgisine
sahip olur.
17
İletişim kurabilecek ve gelişmeleri takip edecek düzeyde bir yabancı bir dil bilgisine sahip olur
18
Toplumun bir bireyi olarak toplumsal yaşamın getirdiği bazı kural, örf ve geleneklere bağlı, ülke çıkarlarını her zaman kendi
çıkarlarının üzerinde tutmayı alışkanlık haline getirmiş, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı bir birey olarak kendini geliştirme
konusunda istekli olur.
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
2/2
Download