Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek

advertisement
Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek
Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek
Textfield, textarea, label, buton
Java Applet üzerine Form Nesnelerini Eklemek
Aşağıdaki kodları kullanarak Applet formu üzerine TextField,TextArea, Label, Buton ekleyebiliriz.
package odev;
import java.awt.*;
import java.applet.Applet;
public class NewApplet extends Applet
{
public void init()
{
setLayout(new GridLayout(15,2));
setBackground(Color.white);
Label lbAd=new Label("Ad");
Label lbSoyad=new Label("Soyad ");
Label lbSifre=new Label("Şifre ");
Label lbAdres=new Label("Adres ");
Label lbHobi=new Label("Hobi ");
TextField Ad=new TextField();
TextField Soyad=new TextField();
TextField Sifre=new TextField();
TextArea Adres=new TextArea(2,5);
Sifre.setEchoChar('*');
Checkbox cbTeknoloji=new Checkbox("Teknoloji");
Checkbox cbKitap=new Checkbox("Kitap");
Checkbox cbTiyatro=new Checkbox("Tiyatro");
Button btnKaydet=new Button("Kaydet");
add(lbAd);
add(Ad);
add(lbSoyad);
add(Soyad);
add(lbSifre);
add(Sifre);
add(lbAdres);
add(Adres);
add(lbHobi);
add(cbTiyatro);
add(cbKitap);
add(cbTeknoloji);
add(btnKaydet);
}
}
dijitalders.net
Java Applet Üzerine Form Nesnelerini
Eklemek
1
Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek
Şimdi bu kodların çıktısını görelim.
Aşağıdada uygulamamızı tamamlamış bulunuruz.
dijitalders.net
Java Applet Üzerine Form Nesnelerini
Eklemek
2
Java Applet Üzerine Form Nesnelerini Eklemek
Hızır KATAR
dijitalders.net
Java Applet Üzerine Form Nesnelerini
Eklemek
3
Download