trf.yd.06 kan transfüzyon merkezi sorumlu teknisyeni görev tanımı

advertisement
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ SORUMLU TEKNİSYENİ GÖREV TANIMI
T.C.
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
TRF.YD.06
Yayın Tarihi
21.02.2013
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/1
Görev:
Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Teknisyeni
Amiri:
Sağlık Hizmetleri Müdürü
Vekalet durumu:
Sağlık Hizmetleri Müdürünün Görevlendireceği Teknisyen
Sorumluluklar:
Kan bankası sorumlu hekiminin görevlendireceği görevlerin yerine getirilmesinden
sorumludur.
GÖREV TANIMLARI:
1.Alınan kan örneklerini test için hazırlamak.
2.Laboratuar uzmanının kontrolünde gerekli mikrobiyolijik ve immunohematolojik testleri yapmak.
3.Gerekli görülen hallerde hastaların kan örneklerini bizzat hasta yatağında almak.
4.Kan ve kan kompanentlerini hazırlamak ve bunlar ile ilgili kayıtları tutmak.
5.Çalışılan cihazların kontrol ve kalibrasyonlarnı yapmak.
6.Çalışılan KİT’lerin miat takiplerini yapmakve üretici firma tavsiyeleri doğrultusunda uygun olarak stoklamak.
7.KİT saklama dolabının, derin dondurucunun günlük ısı takiplerini yapmak ve kayıt altına almak.
8.Stokta bulunan kan ve kan ürünlerinin miat takiplerini yapmak, “önce gelen önce çıkar” prensibine uygun
şekilde stoklamak, miadı geçen ürünleri gerekli prosüdürlei uygulayarak imha etmek.
Download