web tasarımı ve programlama dersi 1.dönem 1.sınav çalışma notları

advertisement
WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ
1.DÖNEM 1.SINAV ÇALIŞMA NOTLARI
Soru
Cevap
Soru
1.
Web Tarayıcı nedir?
Internet sayfalarını görüntülemek
ve kullanmak için kullanılan
yazılımdır.
2.
Web
sitesinin
her
sayfasında
logoya
tıkladığımızda anasayfaya
gidilmesi web sitemizin
nasıl olmasını sağlar.?
Kullanışlı olmasını sağlar
Web sayfalarında
nedir?
Sayfa içi yerleşim planında
referans alacağımız bilgi kısmıdır.
3.
4.
5.
İçerik
Site haritası ne ad verilir?
Web sayfamız nasıl içerikler
olursa sayfa yavaş yüklenir?
Sitede
bulunan
bütün
kategorilerin listesinin bulunduğu
sayfaya ad verilir.

Büyük resimler

Fon Müzikleri

Filmler
6.
Internet nedir?
Dünya
üzerindeki
birçok
bilgisayar birbirine bağlayan ve
her geçen gün daha fazla
büyüyen bir iletişim ağının adıdır.
7.
IP nedir?
Bilgisayarların birbirleri ile iletişim
kurmalarını sağlayan standart
protokolün adıdır
8.
9.
.mil web adres uzantısı
hangi tür adres uzantısıdır?
.org web adres uzantısı
hangi tür adres uzantısıdır?
10. Arama motoru nedir?
11. .edu web adres uzantısı
hangi tür adres uzantısıdır?
12. Etiket (Tag) nedir?
13. Bir sayfa <html> ile başlayıp
</html> ile bitiyorsa bu
etiket ne için kullanılmıştır?
Askeri kurumlarla ilgili bir site
olduğunu
gösteren
bir
kısaltmanın uzantısı
Gönüllü organizasyon, vakıf,
dernek ilgili bir site olduğunu
gösteren
bir
kısaltmanın
uzantısıdır.
Internette aradığımız site, sayfa
veya konunun nerede olduğunu
bulmamızı sağlayan sitelerdir.
Üniversitelerle ilgili bir
olduğunu
gösteren
kısaltmanın uzantısıdır.
site
bir
HTML dosyasında kullanılan
komutlara verilen addır.
Html komutlarının bu etiketler
arasında başlayıp bitirildiğini
göstermektedir
Cevap
14. <head></head> etiketleri
ne için kullanılmaktadır?
Hazırlayacağımız sayfa ile ilgili
bilgilerin bulunduğu sayfa başlığı
(title),siteyi tarayıcıya ve arama
motorlarına
tanıtmak
için
kullanılan etiket
15. <meta> etiketinin httpequiv parametresi Refresh
değeri alırsa bu parametre
neyi ifade etmektedir?
Sayfa
belirlenen
kendisini yeniler
16. windows-1254 nedir?
Web sayfalarında Türkçe karakter
probleminin giderilmesi için
kullanılan karakter setidir.
17. <body> </body> etiketleri
ne için kullanılmaktadır?
Html belgesinde tüm içeriğinin
yer aldığı etikettir.
18. <title></title>
kullanılır?
ne
için
Etiketler arasına yazılan metin
başlık kısmında gösterilir
19. <li>
etiketi
kullanılır?
ne
için
Liste oluşturmak
elemanlarını
kullanılan etikettir
aralıklarda
için liste
belirtmede
20.
yukarıdaki
listelemeyi
hazırlamak için gerekli
kodu yazınız
21. body
etiketi
içerisine
background parametresi
var ise sayfa da ne
yapılmak istenmiştir?
Sayfaya arka plan resmi eklenmek
istenmiştir
22. body
etiketi
içerisine
bgcolor parametresi var ise
sayfa da ne yapılmak
istenmiştir?
Sayfanın arka
eklenmiştir
23. body etiketi içerisine link
parametresi var ise sayfa
da ne yapılmak istenmiştir?
Sayfaya eklenecek linklerin rengi
belirlenmiştir.
24. <b></b> etiketleri ne için
kullanılmaktadır?
İstenilen metni kalın (bold) olarak
yazmak için kullanılır
25. <u></u> etiketleri ne için
kullanılmaktadır?
İstenilen metni altı çizili olarak
yazmak için kullanılır
26. <i></i> etiketleri ne için
kullanılmaktadır?
İstenilen metni eğik
yazmak için kullanılır
planına
renk
olarak
1
WEB TASARIMI VE PROGRAMLAMA DERSİ
1.DÖNEM 1.SINAV ÇALIŞMA NOTLARI
Soru
Cevap
27. <br>
etiketi
Soru
ne
için
Enter tuşu görevini görmektedir
ne
için
Paragraf
Cevap
kullanılmaktadır?
37.
28. <p>
etiketin
kullanılmaktadır ?
29. <font>
etiketi
oluşturmak
için
kullanılmaktadır.
ne
için
kullanılmaktadır?
tipi
gibi
etiketinin
parametresi
color
ne
için
hazırlamak
için
Genişlik 100 birim
özelliklerini
değiştirmek için kullanılır.
30. <font>
tabloyu
gerekli olan kodu yazınız?
Sayfada ki metinlerin renk, boyut,
yazı
yandaki
Yazının rengini değiştirmek için
kullanılır.
Tablo kalınlığı 1 birimdir
38. Aşağıda yer alan bir satır
bir
hücreden
tabloyu
kullanılmaktadır?
oluşan
hazırlamak
için
gerekli kodu yazınız. Tablo
31. <font>
etiketinin
parametresi
face
ne
için
Yazının tipini değiştirmek için
arka
kullanılır.
(“yellow”)
kullanılmaktadır?
32. <font>
plan
rengi
sarı
kenarlık rengi
kırmızı(“red”) genişlik ve
etiketinin
size
Yazının boyutunu ayarlamak için
için
kullanılır.
yükseklik “100” kenarlık
kalınlığı ise “1” birimdir
parametresi
ne
kullanılmaktadır?
33. <hraalign=“center”>
Sayfanın ortasına yatay çizgi çizer
kodunun görevi nedir?
34. <a href=”#...”> ile nasıl bir
link
(bağlantı,
köprü)
sitesine
bağlantı
Hazırlamış
olduğunuz
web
sayfanızda ki aynı satırdaki
hücreleri
birleştirmek
için
kullanılan parametredir
40. HTML’de rowspan nedir?
Hazırlamış
olduğunuz
web
sayfanızda ki aynı sütundaki
hücreleri
birleştirmek
için
kullanılan parametredir.
istenilmiştir.
oluşturulmak istenmiştir.
35. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
39. HTML’de colspan nedir?
Sayfa içi bağlantı oluşturulmak
<a href = ”http://www. meb.gov.tr”>
Milli Eğitim Bakanlığı </a>
oluşturmak için bir html
kodu yazınız
36. [email protected] adresine
mail atmak kullanılan bir
<a href = ”mailto:[email protected]”>
Mail Gönder </a>
bağlantı oluşturmak için
gerekli
html
kodunu
yazınız.
2
Download