Statik bir web sayfasını meydana getiren html etiketleri herhangi bir

advertisement
Statik bir web sayfasını meydana getiren html etiketleri herhangi bir text tipi dosya
yaratabilen editörde (nodepad, wordpad vb) yazılarak, *.htm veya *.html uzantıları ile kaydedilip web
sayfası yaratılabilir. Ayrıca sayfaları etiket kodlamadan da Frontpage, Dreamweaver vb gibi
programların menülerindeki komutlar kullanılarakta oluşturulabilir.
Her HTML dokümanı <html> ile başlar ve </html> ile biter. <head>...</head> etiketi arasında
yer alan başlık bölümüne <title>…</title> etiketi konulur. Title etiketleri arasına yazılanlar
tarayıcınızın en üstündeki bantta gözükür ve oluşturulan sayfanın başlığını oluşturur.
<body>…</body> etiketleri arasında konulanlar yani gövde bölümüne yazılanlar, resimler vb web
tarayıcınızda açılan sayfanızın gövdesinde gösterilen kısmını oluşturur.
Her html dökümanında bulunması gereken temel etiketler:
<html>
<head>
<title>Başlık</title>
</head>
<body>
Bu sayfa yapım aşamasındadır…
</body>
</html>
Başlık Etiketi
6 çeşit başlık vardır: <h1>, <h2>, . . . <h6>. En büyüğü <h1>, en küçüğü ise <h6>.
Paragraflar
<p>…</p> etiketiyle oluşturulur. Ayrıca <p align=” ”> etiketi ile metinlerinizi sayfa merkezinde (center), soluna
veya sağına bitişik (left, right) veya sağa sola yanaşık (justify) olarak göstertebilirsiniz.
Metin Renk, Yazı Tipi, Boyutu
<font color="red" face="arial" size="5">.. .. </font>
Gövde Rengi
<body bgcolor="yellow"> veya <body bgcolor=”#ff003b1”>
Arkaplan Resim
<body background=”*.jpg”>
Linkler
<a href=””>…</a> etiketi ile bir dosya adresi veya bir web sitesi adresine bağlantı yapılabilir.
Sayfa Gövdesine Resim Ekleme
<img src="resim.jpg" height=”” width=””>
Sıralı Liste
<ol type=””>
<li></li>
</ol>
Sırasız Liste
<ul type=””>
<li></li>
</ul>
Tablolar
<table border=” ”>
<tr>
<td>…</td>
</tr>
</table>
Çerçeveler
Çerveler sayfayı iki veya daha çok parçaya bölmek için yatay ve dikey olarak oluşturulabilirler. Yatay
için rows, dikey için cols etiketleri kullanılır.
Dikey çerçeve için örnek;
<frameset cols=”20%,*”>
<frame src=”a.htm”>
<frame src=”b.htm”>
</frameset>
Biçimlendiriciler
Metinler için kullanılan biçimlendiriciler;
<b> kalın
<u> altı çizgili
<i> italik
<center> metinleri sayfa merkezinde gösterir.
<pre>…</pre> etiketini editör programda metinlerinizi yazdığınız şekli ile tarayıcı programda
gösterilmesini istiyorsanız kullanabilirsiniz.
Web sayfanızda metin, resim vb nesnelerin konumlarını ayarlamak için, editör programda
nesnelerden önce bir yere dikey ötelemeyi <br>, yatay ötelemeyi ise   etiketini yazarak
verebilirsiniz.
Download