SİZ Bildirge 23Kasım2013

advertisement
SİVİL İKLİM ZİRVESİ
BİLDİRGE
TÜRKİYE’NİN ULUSAL ve YEREL İKLİM HEDEFİNİ BİZ AÇIKLIYORUZ...
1. Bu tehlikeli gidişe artık dur demek gerekiyor. Türkiye’nin seragazı emisyonları 1990’dan
2011’e kadar yüzde 124 arttı. Bu tehlikeli artış kırda ve kente birçok alanda hayatımızı tehdit
ediyor. Seller, su baskınları, sıcak hava dalgaları, kuraklık, hortumlar gibi aşırı hava
olaylarının şiddetinin ve sıklığının artması ile iklim değişikliğinin etkilerine Türkiye’de daha
yakından şahit oluyoruz. Sorunu görmezden gelmek bir çözüm olamaz.
2. Türkiye küresel iklim değişikliğine neden olan seragazı emisyonlarını, 2011 yılına göre
2020’ye kadar en az yüzde 15 oranında azaltmak zorunda. Bu hedefe yeni hidroelektrik,
termik ve nükleer santral kurmadan erişilebilir. Üstelik enerji verimliliği ve tasarruf tüm
sektörlerde seragazı emisyonlarının azaltılmasında en uygulanabilir araçlar.
3. Bu ulusal hedefe ulaşmak için, yerel yönetimler de hemen eyleme geçmek zorundadır.
Belediyeler seragazı envanterlerini çıkarmalı ve ulusal hedefe paralel olarak 2020
yılına kadar yüzde 15 emisyon azaltım hedefi almalıdır. Emisyon azaltımı raporlanarak
toplumla paylaşılmalıdır. Yerel yönetimlerde yapılacak tüm uygulamalar seragazlarını
azaltmayı öngören iklim eylem planlarıyla yönlendirilmeli, bu planlarda iklim değişikliğinin
etkilerine uyum hedefleri mutlaka yer almalıdır.
4. Çözümün mümkün olduğunu biliyoruz. Çözüm ulusal ve yerel ölçekte kömür, petrol ve
doğalgaz kullanımının azaltılması, kayıpların önlenmesi ve yenilenebilir enerji payının
artırılmasıdır. Bir yandan ulaşımda ve konutlarda “karbon nötr” uygulamaların ve atık
sektöründe geri dönüşüm, azaltım ve yeniden kullanım politikalarının hızla hayata
geçirilmesi ile bunun başarılabileceğini biliyoruz. Böylesi bir süreç, bugün fosil yakıtlar için
toplanan vergilerin iklim dostu çözümlere aktarılması ile mümkündür. Tüm bu önlemler,
Türkiye’nin acilen alması gereken ulusal seragazı emisyon azaltım hedefine ulaşmasını
sağlayacak ve sadece devlete değil, bireye de önemli ölçüde ekonomik kazançlar
getirecek.
5. Yüksek maliyetli ve iklim düşmanı olan mevcut uygulamalara dur demek için belediyelerin
bu sürece hemen dahil olması şart. Bu nedenle, yaklaşan yerel seçimlerin öncelikli
gündeminin “iklim dostu belediyecilik” olmasını önemsiyor ve politik iradeyi bu yönde
beyanat vermeye çağırıyoruz.
6. Tüm siyasi partilerin belediye başkanı adaylarından yüzde 15 seragazı emisyon azaltımı
hedefinin seçim beyannamelerinde yer almasını talep ediyoruz. Bu süreçte ve gelecekte
ulusal ve yerel uygulamaları yakından takip edeceğimizi, sadece çözümden yana
olanlarla adım atacağımızı politikacılara duyururuz.
SİVİL İKLİM ZİRVESİ
23 Kasım 2013, Ankara
www.iklimzirvesi.org
Download