Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE

advertisement
Y ve Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
SERMAYE AZALTIMININ TAMAMLANMASINA İLİŞKİN
BASIN AÇIKLAMASI
21.10.2009 tarihinde Şirketimizin aldığı sermaye azaltım kararı doğrultusunda, 27 Nisan 2010 tarihinde sermaye azaltımı ticaret siciline tescil edilmiş, 05 Mayıs 2010 tarihinde ise İMKB’de hisse senedi fiyatı düzeltim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin portföyüne yeni projeler alınarak büyüme hedeflerimize daha hızlı bir şekilde ulaşılması ve büyüme sonucu faaliyetlerimizden elde edilecek kârlardan tüm pay sahiplerimizin faydalandırılması amaçlanmaktadır. Bunun için gelecekte yapılması düşünülen sermaye artırımlarıyla ilgili teknik engellerin aşılması ve sürecin kolaylaştırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK’nın) yeni düzenlemelerine uygun olarak sermaye azaltımı yapılmıştır. Yapılan sermaye azaltımı sonucu 33.162.529,95 TL tutarındaki şirket sermayesi %58,60 oranında azaltım ile 13.730.702,06 TL’ye düşürülmüştür. Böylece, bağımsız denetimden geçmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış 31.12.2008 bilançosunda yer alan, geçmiş yıllar zararları ve net dönem zararının toplamından müteşekkil bilanço açığı tutarı olan 19.431.827,89 TL kapatılmıştır. Gerçekleştirilen sermaye azaltım işlemi sonucunda hissedarlarımızın portföyündeki hisse adedi düşmüş, fakat hisse senedi birim değeri yükseldiğinden toplam yatırım tutarında bir değişiklik olmamıştır. Işık Gökkaya Y&Y GYO A.Ş. Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi 
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards