Değerli Meslektaşlarımız, Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp

advertisement
Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi
Derneği Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğumsal Kalp
Hastalıkları(GUCH) Çalışma Gurubu tarafından
14-15 Kasım 2014 tarihinde Mersin’de
"Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları,
Hemodinami ve Koroner Sorunlar”
konulu bir etkinlik düzenlenecektir. Birden çok disiplini ilgilendiren bu konuda
temel bilgilerimizi gözden geçirip disiplinler arası farklı bakışlarla birlikte
çalışma fırsatlarımızı değerlendireceğiz.
Bu toplantının, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada da izleminde birden fazla
disiplinin bir arada çalışma ihtiyacının doğduğu ve disiplinler arası uyumun
önem arz ettiği Erişkin Yaşa Ulaşmış Doğumsal Kalp Hastalıkları (GUCH)
alanında ülkemizde belirli düzeyde standardizasyon ve kalite oluşumuna bir
nebze katkıda bulunacağını ümit etmekteyiz.
Toplantıya katılım ve çalışma arkadaşlarınıza
vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz.
duyurulması
konusunda
Mersin’de görüşmek üzere…
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Olgu Hallıoğlu
Erişkin Yaşa Ulaşmış
Doğuştan Kalp Hastalıkları
Çalışma Grubu
Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Serdar Kula
Erişkin Yaşa Ulaşmış
Doğuştan Kalp Hastalıkları
Çalışma Grubu
Başkanı
Download