analiz - Yasin ŞAHİN Matematik ÖABT

advertisement
EK
Tİ
R
ÖABT
ANALİZ
Ö
R
N
ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI
Yasin ŞAHİN
ÖABT
ANALİZ
ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI
EK
Tİ
R
© Her hakkı saklıdır. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı, yazarın izni olmaksızın,
elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi ile çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, depolanamaz.
Bu kitaptaki bilgilerin her türlü sorumluluğu yazara aittir.
Eser Sahibi
Yasin ŞAHİN
ISBN: 978-605-66977-3-9
N
Aybil Basımevi Sertifika No: 31790
Ö
R
Baskı & Cilt:
www.aybilonline.com
Aybil Dijital Baskı Reklam Mühendislik
Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Ferhuniye Mh. Sultanşah Cd. No:30/A KONYA
Tel: 0.332 350 21 71 Fax: 0.332 350 71 21
KONYA – KASIM – 2016
İÇİNDEKİLER
Polinomlar
Test 1........................................................................................................................................................................ 1
Çözümler .................................................................................................................................................................. 3
Test 2........................................................................................................................................................................ 5
Çözümler .................................................................................................................................................................. 7
EK
Tİ
R
II. ve III. Dereceden Denklemler
Test 3........................................................................................................................................................................ 9
Çözümler ................................................................................................................................................................ 11
Test 4...................................................................................................................................................................... 13
Çözümler ................................................................................................................................................................ 15
Parabol
Test 5...................................................................................................................................................................... 17
Çözümler ............................................................................................................................................................... 19
Test 6...................................................................................................................................................................... 22
Çözümler ................................................................................................................................................................ 24
Eşitsizlikler
Test 7 ..................................................................................................................................................................... 26
Çözümler ............................................................................................................................................................... 28
Test 8...................................................................................................................................................................... 30
Çözümler ................................................................................................................................................................ 32
N
Trigonometri
Test 9 ..................................................................................................................................................................... 34
Çözümler ............................................................................................................................................................... 36
Test 10.................................................................................................................................................................... 38
Çözümler ................................................................................................................................................................ 40
Test 11.................................................................................................................................................................... 42
Çözümler ................................................................................................................................................................ 44
Test 12.................................................................................................................................................................... 46
Çözümler ................................................................................................................................................................ 48
R
Karmaşık Sayılar
Test 13.................................................................................................................................................................... 50
Çözümler ............................................................................................................................................................... 52
Test 14 ................................................................................................................................................................... 54
Çözümler ................................................................................................................................................................ 56
Ö
Logaritma
Test 15 ................................................................................................................................................................... 58
Çözümler ............................................................................................................................................................... 60
Toplam ve Çarpım Sembolü
Test 16 ................................................................................................................................................................... 62
Çözümler ............................................................................................................................................................... 64
Diziler
Test 17 ................................................................................................................................................................... 66
Çözümler ............................................................................................................................................................... 68
Test 18.................................................................................................................................................................... 70
Çözümler ................................................................................................................................................................ 72
EK
Tİ
R
Test 19.................................................................................................................................................................... 74
Çözümler ................................................................................................................................................................ 76
Test 20.................................................................................................................................................................... 78
Çözümler ................................................................................................................................................................ 80
Test 21.................................................................................................................................................................... 82
Çözümler ............................................................................................................................................................... 84
Test 22.................................................................................................................................................................... 86
Çözümler ................................................................................................................................................................ 88
Test 23.................................................................................................................................................................... 90
Çözümler ................................................................................................................................................................ 92
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Test 24.................................................................................................................................................................... 94
Çözümler ................................................................................................................................................................ 96
Test 25.................................................................................................................................................................... 98
Çözümler .............................................................................................................................................................. 100
Test 26.................................................................................................................................................................. 102
Çözümler .............................................................................................................................................................. 104
Test 27.................................................................................................................................................................. 106
Çözümler .............................................................................................................................................................. 108
Ö
R
N
Limit ve Süreklilik
Test 28.................................................................................................................................................................. 110
Çözümler .............................................................................................................................................................. 112
Test 29.................................................................................................................................................................. 114
Çözümler .............................................................................................................................................................. 116
Test 30.................................................................................................................................................................. 118
Çözümler .............................................................................................................................................................. 120
Test 31.................................................................................................................................................................. 122
Çözümler .............................................................................................................................................................. 124
Test 32.................................................................................................................................................................. 126
Çözümler .............................................................................................................................................................. 128
Test 33.................................................................................................................................................................. 130
Çözümler .............................................................................................................................................................. 132
Test 34.................................................................................................................................................................. 134
Çözümler .............................................................................................................................................................. 136
Test 35.................................................................................................................................................................. 138
Çözümler .............................................................................................................................................................. 140
Test 36.................................................................................................................................................................. 142
Çözümler .............................................................................................................................................................. 144
Test 37.................................................................................................................................................................. 146
Çözümler .............................................................................................................................................................. 148
Türev
Test 38.................................................................................................................................................................. 150
Çözümler .............................................................................................................................................................. 152
Test 39.................................................................................................................................................................. 154
Çözümler .............................................................................................................................................................. 156
Test 40.................................................................................................................................................................. 158
Çözümler .............................................................................................................................................................. 160
Türevin Geometrik Yorumu
Test 41.................................................................................................................................................................. 162
Çözümler ............................................................................................................................................................. 164
Test 42.................................................................................................................................................................. 166
Çözümler .............................................................................................................................................................. 168
Test 43.................................................................................................................................................................. 170
Çözümler .............................................................................................................................................................. 172
Test 44.................................................................................................................................................................. 176
Çözümler .............................................................................................................................................................. 178
EK
Tİ
R
Belirsiz İntegral
Test 45 ................................................................................................................................................................. 180
Çözümler ............................................................................................................................................................. 182
Test 46.................................................................................................................................................................. 184
Çözümler .............................................................................................................................................................. 186
Test 47.................................................................................................................................................................. 188
Çözümler .............................................................................................................................................................. 190
Belirli İntegral
Test 48.................................................................................................................................................................. 192
Çözümler ............................................................................................................................................................. 194
Test 49.................................................................................................................................................................. 196
Çözümler .............................................................................................................................................................. 198
Test 50.................................................................................................................................................................. 200
Çözümler .............................................................................................................................................................. 202
Test 51.................................................................................................................................................................. 204
Çözümler .............................................................................................................................................................. 206
N
Seriler ve Yakınsaklık Testleri
Test 52.................................................................................................................................................................. 209
Çözümler .............................................................................................................................................................. 211
Test 53.................................................................................................................................................................. 213
Çözümler .............................................................................................................................................................. 215
Test 54.................................................................................................................................................................. 219
Çözümler .............................................................................................................................................................. 221
Genelleştirilmiş (Has Olmayan) İntegraller
Test 55.................................................................................................................................................................. 223
Çözümler .............................................................................................................................................................. 225
R
Laplace Dönüşümleri
Test 56.................................................................................................................................................................. 227
Çözümler .............................................................................................................................................................. 229
Ö
Çok Değişkenli Fonksiyonlar
Test 57.................................................................................................................................................................. 231
Çözümler .............................................................................................................................................................. 233
Test 58.................................................................................................................................................................. 235
Çözümler .............................................................................................................................................................. 237
Test 59.................................................................................................................................................................. 239
Çözümler .............................................................................................................................................................. 241
Katlı İntegraller
Test 60.................................................................................................................................................................. 243
Çözümler .............................................................................................................................................................. 245
Test 61.................................................................................................................................................................. 247
Çözümler .............................................................................................................................................................. 249
ÖN SÖZ
Sevgili Öğretmen Arkadaşlar,
ÖABT soruları akademik konulardan ve okul müfredatındaki temel konulardan
oluşmaktadır. Hepimizin amacı bu sınavda başarılı olmak ve istediğimiz bir okula atanmaktır.
EK
Tİ
R
Yeni sınav sisteminde bu amaca ulaşmak için lisans öğreniminiz süresince öğrendiklerinizi
pekiştirmeniz, çıkacak soru tiplerine uygun çok sayıda ve sistemli soru çözmeniz ayrıca sık sık
tekrar yapmanız gerekmektedir.
Analiz Çözümlü Soru Bankası Kitabı, yukarıdaki belirlemeye uygun olarak değişen
sınav sistemine göre, sizleri ÖABT sınavına en iyi biçimde hazırlamak amacıyla
düşünülmüştür. Bu kitabın hazırlanmasında çok emek sarf edildiğinden, kitabı kısmen ya da
tamamen çoğaltanlara hakkımı helâl etmiyorum. Faydalanacak tüm öğretmen arkadaşlara
başarılar diler, bugünlere gelmemde büyük pay sahibi olan sevgili eşime ve dostlarıma
şükranlarımı sunarım.
Ö
R
N
Yasin ŞAHİN
Analiz
1.
Çok Değişkenli Fonksiyonlar
f  x, y   9  x 2  y 2
Test 57
f  x, y   ln  y  x   4  x 2  y 2
4.
fonksiyonunun tanım kümesinin xy düzle-
fonksiyonunun tanım kümesinin analitik
mindeki görüntüsü aşağıdakilerden hangi-
düzlemde tarafığı bölgenin alanı kaç birim
sidir?
karedir?

4
B)

2
C) 
D) 2
E) 4
EK
Tİ
R
A)
5.
Aşağıdakilerden hangisi
f  x, y   x 2  y 2
fonksiyonunun seviye eğrilerinden biri değildir?
A) x 2  y 2  0
B) x 2  y 2  1
C) x 2  y 2  2
D) x 2  y 2  4
E) x 2  y 2  9
2.
f  x, y   arcsin  x 2  y 2  3  1


N
fonksiyonunun tanım kümesinin analitik
düzlemde tarafığı bölgenin alanı kaç birim
karedir?
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
R
A) 3

f  x, y  

x 2n
n 0
yn

fonksiyonunun A(1, 2) noktasından geçen
seviye eğrisinin denklemi aşağıdakilerden

f  x, y   ln 1  x 2  y 2  x  y  1
Ö
3.
6.
hangisidir?
fonksiyonunun tanım kümesinin analitik
A) y  y 2  1
B) y  3x 2  1
düzlemde tarafığı bölgenin alanı kaç birim
C) y  2x 2
D) y  4x 2  3
karedir?
2
A)
4
D)
 1
B)
4
 1
2
E)  
E) y  4x 2
2
C)
2
1
2
231
Analiz
7.
Çok Değişkenli Fonksiyonlar
 x2  y2 
lim sin  2

 x,y 1,1  x  y 2 
10.
C)
1
2
3
2
D)
A) 
E) 1

1 
lim
arccot  2
 x  y 2 
 x,y  0,0 


8.
B) 
1
3
C) 0
D) 2
E) 3
limitinin değeri kaçtır?

2
C) 0
D)

2
A) 0
E) 
B)
1
4
1
2
D) 1
C) 2
D) 4
C)
E)
3
2
Ö
R
N
B) 
1
2
e x sin y
lim
 x,y  0,0  xy  2y
11.
limitinin değeri kaçtır?
A) 
9  y2
EK
Tİ
R
B) 0
xy  3x  y  3
 x,y 1,3 
limitinin değeri kaçtır?
limitinin değeri kaçtır?
A) -1
lim
Test 57
limitinin eşiti nedir?
xy
lim
 x,y  0,0  2  xy  4
9.
A) 0
limitinin değeri kaçtır?
A) -4
B) -2
C) -1
xy
lim
 x,y  0,0  x 2  y 2
12.
D) 2
E) 4
232
B) 1
E)Yoktur
Analiz
1.
Çözümler
f  x, y   9  x 2  y 2
3.
fonksiyonunun tanımlı
olabilmesi için
2
f  x, y   ln 1  x 2  y 2   x  y  1
fonksiyonunun tanımlı olabilmesi için
2
9x y 0
2
Test 57
1  x 2  y 2  0 ve x  y  1  0
2
x y 9
x2  y2  1
olmalıdır.
olmalıdır.
EK
Tİ
R
Cevap B
f fonksiyonunun tanım kümesinin xy düz-
leminde taradığı bölgenin alanı
.12 1.1   2


br 2 dir.
4
2
4
Cevap A
2.
f  x, y   arcsin


x2  y2  3  1
fonksiyonu-
nun tanımlı olabilmesi için
1  x 2  y2  3  1  1
0  x2  y2  3  2
N
4.
0  x2  y2  3  4
fonksiyonun tanımlı olabilmesi için
3  x2  y2  7
olmalıdır.
y  x  0 ve
4  x2  y2  0
yx
x2  y2  4
ve
olmalıdır.
R
Ö
f  x, y   ln  y  x   4  x2  y2
f fonksiyonunun tanım kümesinin xy düzleminde taradığı bölgenin alanı
  7     3   4 br
2
2
2
f fonksiyonunun tanım kümesinin xy düzle-
dir.
minde taradığı bölgenin alanı
Cevap B
.22
 2 br 2 dir.
2
Cevap D
233
Analiz
5.
Çözümler
xy düzlemde z  f  xy  fonksiyonunun sabit
değerler aldığı noktaların oluşturduğu eğrilere
seviye
eğrileri
denir.
Buna
göre,
8.
Test 57
1 

lim
arc cot  2
0
 x,y  0,0 
x
y2 


Cevap C
f  x, y   x 2  y 2 fonksiyonunun seviye eğrileri
C   olmak üzere, x 2  y 2  c biçimindedir.
O halde x2  y2  4 f fonksiyonunu seviye eğrisi değildir.
Cevap D
xy  2  xy  4 
xy
lim
 lim
 x,y0,0 2  xy  4  x,y 0,0 22  xy  4 2


EK
Tİ
R
9.


6.
f  x, y  


n0

n
 x2 
  y 

n 0 

0

 x2 
 
 y 
x2
y
y
1

y  x2
olduğundan
seviye eğrisi
y
y  x2
c
y
Cevap A
10.
lim
 x,y1,3
xy  3x  y  3
2
9y


 y  3  x  3
lim
 x,y1,3  3  y 3  y
x3
1
lim 

3
 x,y 1,3  3  y
Cevap B
f  x, y  
y
y  x2
fonksiyonunun
11.
e x sin y
e x sin y
lim
lim

 x,y  0,0  xy  2y  x,y  0,0   x  2  y

1
1
.1 
2
2
N
biçimindedir. Bu seviye eğrisi A 1,2  noktasından geçtiğinden
2
2  12
Cevap C
cc 2
12. Bir f(x,y) fonksiyonunun limiti varsa bu limit (x,y)
noktasının (a,b) noktasına yaklaşma biçiminde
R
dir. o halde f fonksiyonunun A noktasından geçen seviye eğrisinin denklemi
y
yx
2
bağımsızdır. Diğer bir ifadeyle (x,y) noktasının
(a,b) noktasına hangi eğri boyunca yaklaşırsa
 2  y  2x 2
yaklaşsın limit değeri değişmez. Eğer (x,y) noktasının (a,b) noktasına yaklaşma biçimine göre
Ö
biçimindedir.
7.

 4
x 2n
n
lim  2  xy  4
 x,y  0,0 
limit değişiyorsa f fonksiyonun (a,b) noktasında
Cevap C
limiti yoktur.
y  mx
xy
x.mx
lim
 lim
 x,y  0,0  x 2  y 2 x 0 x 2  m2 x 2
 x2  y2 
 sin 0  0
lim sin  2
 x  y 2 
 x,y  1,1



m
1  m2
m değiştikçe limit değişeceğinden limit yoktur.
Cevap B
Cevap E
234
Download