çıkarıldı!

advertisement
ÇIKARILDI!
İmpuls iş ile karıştırılmamalıdır!
Dikkat edilirse, normal kuvvetler iş yapmasalar bile impuls (itki) oluşturmaktadırlar.
Örnek:
1 m/s
(İç kuvvetler impuls oluşturmazlar!)
(15-7 ile karşılaştır)
Örnek:
Şekildeki grafik ayak-yer etkileşimden dolayı oluşan reaktif kuvvet
grafiğidir. İlk maksimum değer topuğa, ve ikinci maksimum
değerde ayağın ön yüzüne etkimektedir. Bu etkileşimden dolayı
oluşan maksimum impuls değerini bulunuz.
Toplam impuls F-t grafiğinin altında kalan alandır:
I = 0.2625 Ns olarak bulunur.
Örnek:
1500 kg’lık dört çeker jip 500 kg’lık iki kasayı itmekte kullanılıyor.
Tekerleklerle yer arasındaki statik sürtünme katsayısı 0.6 ise,
aracın 5 sn sonra tekerlekleri kaymadan ulaşabileceği maksimum
hızı nedir? Kasalar ve yer arasındaki kinetik sürtünme katsayısı
0.3’tür ve başlangıçta jip durağan haldedir.
Serbest cisim diyagramları:
Burada FD = maksimum itme kuvvetidir!
Tekerlek dönme hareketi yapmaktadır, bu
nedenle sürtünme kuvveti ile karıştırmayınız!
Hatırlatma:
Örnek:
Şekiller
Wh = 0
Ödev:
+x
B
C
20 kg’lık blok (B bloğu), 40 kg rampa (C rampası) üzerinde M motoru
vasıtası ile yukarı çekilmekte. Eğer motor kabloyu 5 m/s sabit hızla
yukarı doğru çekiyorsa (rampaya göre relatif hız), s = 2 m olduğunda,
rampanın ne kadar yol kat edeğini bulunuz. Blok ve rampa s = 0
durumunda hareketsizdir ve bunlar arasındaki kinetik sürtünme
katsayısı 0.2’dir, tekerlekler ile yol arasında sürtünme yoktur.
İpucu: (1) x doğrultusunda blok + rampa sisteminin lineer momentumu korunur!
(2) (Vb)x = Vc + (Vb/c)x (relatif hızlar), Vb/c = 5 m/s!
Açısal Momentum
Açısal
Momentum
,
O noktasına
Vektörel Formülasyonu:
iˆ
r
H 0 = rx
mvx
ˆj
kˆ
ry
mv y
rz
mvz
Şeklinde determinant hesabı
ile bulunur.
Bir Kuvvetin Momentiyle Açısal Momentum Arasındaki İlişki:
Hatırlatma - 1
Hatırlatma - 2
Hatırlatma:
Örnek:
Açısal İmpuls ve Açısal Momentum Prensibi
gibi
r
r&
M O = H O (15-15)
(Lineer İmpuls ve Momentum)
(Açısal İmpuls ve Momentum)
Hatırlatma:
Örnek:
Başlangıç
boyu
diskin lastiğe dik doğrultuda 1.5 m/s’lik bir ilk
hızı varsa, lastik 0.2 m uzadığında lastiğin
hangi oranda gerildiğini ve diskin hızının bu
anda ne olduğunu bulunuz?
uzadığında,
Şekiller
Açısal
momentum
oluşturan hız
bileşenleri!
(1)
(2)
(1) ve (2) konumlarında, açısal momentum korunur!
Kuvvetler açısal itki oluşturmuyor.
Örnek:
Şekil’de gösterilen arabaya, kol vasıtasıyla M = 30t2
Nm’lik bir moment ve arabanın motoru tarafından da
tekerleklere F = 15t N’luk itme kuvveti uygulanmaktadır,
t burada sn birimindedir. Çubuğun kütlesi ihmal edilmiş
ise, t = 5 sn anında arabanın hızını bulunuz. Araba
başlangıçta durağan haldedir ve toplam kütlesi 150
kg’dır. Arabanın boyutlarını ihmal ediniz.
Ms ve Fs reaksiyonlarının ve N ve W kuvvetlerinin açısal
momentum oluşturmadığı görülmektedir. Z ekseni etrafında, açısal
momentum oluşturan kuvvetlere açısal impuls-momentum prensibi
uygulanarak soru çözülür.
Download