2014 Aralık Ayı İtibariyle İstanbul Gümrükleri Dış Ticaret Payında İlk

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
2014 Aralık Ayı İtibariyle İstanbul Gümrükleri Dış
Ticaret Payında İlk Sırada
2014 ARALIK AYI İTİBARİYLE İSTANBUL GÜMRÜKLERİ DIŞ TİCARET PAYINDA İLK SIRADA
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret
verilerine göre;
2014 yılı Aralık ayında ihracat 2013 Aralık ayına göre % 1,2 artış göstererek 13 milyar 328 milyon
dolar; ithalat ise % -5,6 düşüş göstererek 21 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Tablo
1
Dönem
İhracat
İthalat
– Aralık
Ayı
İthalat
ve
İhracat
2013 (Aralık)
2014(Aralık)
(%)
13.174.857
13.328.342
1,2
23.139.031
21.833.895
Değişim
Tablosu
(000
1
$)
-5,6
1) Veriler TÜİK’ ten alınmıştır
İstanbul iline kayıtlı firmalar bazında bakıldığında 2014 Aralık döneminde Türkiye genelinde ithalatın %
55’i ve ihracatın % 51’i İstanbul’dan gerçekleştirildi.
Tablo 2 –İthalat ve İhracat Rakamları
İTHALAT VE İHRACAT (000 $)
1
İHRACAT
Dönem
TÜRKİYE
Aralık 2013
13.174.857
İTHALAT
İSTANBUL
İSTANBUL
PAYI(%)
6.489.190 49
TÜRKİYE
23.139.031
[email protected] | www.evrim.com
İSTANBUL
13.317.546
İSTANBUL
PAYI(%)
57
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Aralık 2014
13.328.342
6.875.700
51
21.833.895
12.168.937
55
1) Veriler TÜİK’ten alınmıştır
Şekil
2-Bağlantı
Gümrük
İdareleri
İhracat
Yüzdeleri
Aralık 2014 döneminde en fazla ihracat %35’lik payla Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden, %22’lik payla
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nden ve %19’luk payla Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleştirildi.
İthalat ve ihracat rakamlarının İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantı Gümrük İdareleri
payı incelendiğinde; İstanbul’dan gerçekleştirilen toplam fiili ihracat Aralık 2014 döneminde 4 milyar
731
Tablo
milyon
3
dolar;
–
fiili
ithalat
ise
7
İdareler
İthalat
ve
İhracat
toplam
Bağlantı
milyar
217
Rakamları
milyon
dolardır.
Aralık
BAĞLANTI GÜMRÜK İDARELERİ
İHRACAT (000 $)
İTHALAT (000$)
Halkalı Güm. Md.
1.638.879
1.483.714
[email protected] | www.evrim.com
2014*
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Ambarlı Güm. Md.
1.028.816
1.634.940
A.H.L. Kargo Güm. Md.
457.130
2.064.622
Erenköy Güm. Md.
912.537
1.184.814
Sabiha Gökçen Havalimanı Güm. Md.
275.523
85.985
Haydarpaşa Güm. Md.
35.838
241.626
A.H.L. Yolcu Salonu Güm. Md.
143.529
132.154
Yeşilköy Güm. Md.
9.187
164.477
İstanbul Tuzla Deri S. Bölge Güm. Md.
27.045
106.196
Karaköy Yolcu Salonu Güm. Md.
113.614
154
Pendik Güm. Md.
60.065
27.093
Trakya Serbest Bölge Güm. Md.
11.325
42.169
A.H.L. Serbest Bölge Güm. Md.
8.679
30.316
Beylikdüzü Akaryakıt Güm. Md.
220
18.547
Zeytinburnu Güm. Md.
9.221
28
İstanbul Posta Güm. Md.
278
584
Toplam
4.731.886
*Kaynak TUİK
Şekil 3-Bağlantı Gümrük İdareleri İthalat Yüzdeleri
[email protected] | www.evrim.com
7.217.419
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Aynı dönemde en fazla ithalat %29’luk payla AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü’nden, % 23’lük payla
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nden ve % 21’lik payla Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleştirildi.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download