2015 Şubat Ayı İtibariyle İstanbul Gümrükleri Dış Ticaret Payında İlk

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
2015 Şubat Ayı İtibariyle İstanbul Gümrükleri
Dış Ticaret Payında İlk Sırada
2015 ŞUBAT AYI İTİBARİYLE İSTANBUL GÜMRÜKLERİ DIŞ TİCARET PAYINDA İLK SIRADA
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret
verilerine
göre;
2015 yılı Şubat ayında ihracat 2014 Şubat ayına göre % -6,0 azalış göstererek 12 milyar 271 milyon
dolar; ithalat ise % -7,2 düşüş göstererek 16 milyar 927 milyon dolar olarak gerçekleşti.
1
Tablo 1 – Şubat Ayı İthalat ve İhracat Değişim Tablosu (000 $)
Dönem
İhracat
İthalat
2014 (Şubat)
2015(Şubat)
12.271,541
13.053,753
18.239,688
16.927,185
(%)
-6,0
-7,2
1) Veriler TÜİK’ ten alınmıştır
İstanbul iline kayıtlı firmalar bazında bakıldığında 2015 Şubat döneminde Türkiye genelinde ithalatın
% 54’ü ve ihracatın % 57’si İstanbul’dan gerçekleştirildi.
Tablo 2 –İthalat ve İhracat Rakamları
İTHALAT VE İHRACAT (000 $)
1
İHRACAT
Dönem
TÜRKİYE
Şubat 2014
13.053,753
Şubat 2015
12.271,541
İTHALAT
İSTANBUL
İSTANBUL
PAYI(%)
6.950,425 53
7.041.999
57
TÜRKİYE
18.239,688
16.927,185
1) Veriler TÜİK’ten alınmıştır
[email protected] | www.evrim.com
İSTANBUL
9.913,679
9.255,341
İSTANBUL
PAYI(%)
54
54
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
İthalat ve ihracat rakamlarının İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantı Gümrük İdareleri
payı incelendiğinde; İstanbul’dan gerçekleştirilen toplam fiili ihracat Şubat 2015 döneminde 5 milyar
364 milyon dolar; toplam fiili ithalat ise 5 milyar 174 milyon dolardır.
Tablo 3 – Bağlantı İdareler İthalat ve İhracat Rakamları Şubat 2015*
BAĞLANTI GÜMRÜK İDARELERİ
İHRACAT (000 $)
İTHALAT (000$)
A.H.L. Kargo Güm. Md.
2. 009.843
1.193.544
Halkalı Güm. Md.
1.466.338
1.139.802
Ambarlı Güm. Md.
794.946
1.348.700
Erenköy Güm. Md.
756.233
901.610
Haydarpaşa Güm. Md.
14.959
200.365
Sabiha Gökçen Havalimanı Güm. Md.
119.265
61.409
A.H.L. Yolcu Salonu Güm. Md.
92.155
86.310
Pendik Güm. Md.
71.748
38.681
Yeşilköy Güm. Md.
494
94.167
İstanbul Tuzla Deri S. Bölge Güm. Md.
15.533
53.441
Trakya Serbest Bölge Güm. Md.
8.678
26.790
A.H.L. Serbest Bölge Güm. Md.
5.113
23.952
Zeytinburnu Güm. Md.
8.776
136
Beylikdüzü Akaryakıt Güm. Md.
4.508
İstanbul Posta Güm. Md.
182
467
Karaköy Yolcu Salonu Güm. Md.
5
149
Toplam
5.364.268
*Kaynak TUİK
[email protected] | www.evrim.com
5.174.032
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Şekil 2-Bağlantı Gümrük İdareleri İhracat Yüzdeleri
Şubat 2015 döneminde en fazla ihracat %37’lik payla AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü’nden, %27’lik
payla Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden ve %15’lik payla Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nden
gerçekleştirildi.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Şekil 3-Bağlantı Gümrük İdareleri İthalat Yüzdeleri
Aynı dönemde en fazla ithalat %26’luk payla Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nden, % 23’lük payla AHL
Kargo Gümrük Müdürlüğü’nden ve % 22’lik payla Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleştirildi.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download