2014 Eylül Ayı İtibariyle İstanbul Gümrükleri Dış Ticaret Payında İlk

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
2014 Eylül Ayı İtibariyle İstanbul Gümrükleri Dış
Ticaret Payında İlk Sırada
2014
Eylül
Ayı
İtibariyle
İstanbul
Gümrükleri
Dış
Ticaret
Payında
İlk
Sırada
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret
verilerine göre;
2014 yılı Eylül ayında ihracat 2013 Eylül ayına göre % 4,6 artış göstererek 13 milyar 660 milyon dolar;
ithalat
ise
%
-0,2
düşüş
göstererek
20
milyar
584
milyon
dolar
gerçekleşti.
1
Tablo 1 – Eylül Ayı İthalat ve İhracat Değişim Tablosu (000 $)
Dönem
İhracat
İthalat
2013 ( Eylül )
13.060.371
20.620.819
2014( Eylül )
(%)
13.660.014
4,6
20.584.957
-0.2
1) Veriler TÜİK’ten alınmıştır
İstanbul iline kayıtlı firmalar bazında bakıldığında 2014 Eylül döneminde Türkiye genelinde ithalatın
%57’si ve ihracatın %51’i İstanbul’dan gerçekleştirildi.
Tablo 2 –İthalat ve İhracat Rakamları
İTHALAT VE İHRACAT (000 $)
1
İHRACAT
Dönem
TÜRKİYE
Eylül 2013
13.060.371
Eylül 2014
13.660.014
İTHALAT
İSTANBUL
6.178.799
İSTANBUL
PAYI(%)
47
TÜRKİYE
20.620.819
51
[email protected] | www.evrim.com
İSTANBUL
11.004.397
İSTANBUL
PAYI(%)
53
57
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
7.092.310
20.584.957
11.825.478
1) Veriler TÜİK’ten alınmıştır
İthalat ve ihracat rakamlarının İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantı Gümrük İdareleri
payı incelendiğinde; İstanbul’dan gerçekleştirilen toplam fiili ihracat Eylül 2014 döneminde 5 milyar 263
milyon dolar; toplam fiili ithalat ise 6 milyar 845 milyon dolardır.
Tablo 3 – Bağlantı İdareler İthalat ve İhracat Rakamları Eylül 2014*
BAĞLANTI GÜMRÜK İDARELERİ
İHRACAT (000 $)
İTHALAT (000$)
A.H.L. Yolcu Salonu Güm. Md.
173.522
125.226
A.H.L. Kargo Güm. Md.
531.316
1.871.313
İstanbul Posta Güm. Md.
156
447
Beylikdüzü Akaryakıt Güm. Md.
1.920
44.847
Karaköy Yolcu Salonu Güm. Md.
119
2.122
Haydarpaşa Güm. Md.
52.157
280.116
Erenköy Güm. Md.
984.063
1.048.116
Halkalı Güm. Md.
1.986.397
1.448.009
Trakya Serbest Bölge Güm. Md.
10.599
34.662
İstanbul Tuzla Deri S. Bölge Güm. Md.
23.929
80.698
Yeşilköy Güm. Md.
791
123.930
A.H.L. Serbest Bölge Güm. Md.
9.034
18.782
Ambarlı Güm. Md.
1.012.760
1.704.479
Sabiha Gökçen Havalimanı Güm. Md.
364.726
32.573
Zeytinburnu Güm. Md.
14.322
2
Pendik Güm. Md.
97.932
30.010
Toplam
5.263.743
[email protected] | www.evrim.com
6.845.332
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
*Kaynak TUİK
Şekil 2-Bağlantı Gümrük İdareleri İhracat Yüzdeleri
Ağustos 2014 döneminde en fazla ihracat %38’lik payla Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden, %19’luk
payla ise Erenköy Gümrük Müdürlüğü ve Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleştirildi.
Şekil 3-Bağlantı Gümrük İdareleri İthalat Yüzdeleri
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Aynı dönemde en fazla ithalat %27’lik payla AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü’nden, % 25’lik payla
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nden ve %22’lik payla Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleştirildi.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download