MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Garanti Belgesi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Garanti Belgesi
28.11.2013 tarih 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı
“Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile “Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar” hakkında:
Üreticiler ve ithalatçıların, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için Bakanlıktan onaylı garanti belgesi
alınması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Üreticiler ve ithalatçılar, tüketiciye yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için, içeriği yönetmelikle belirlenen garanti
belgesi düzenlemek zorundadır.
Bakanlık belgenin düzenlenip düzenlenmediğinin denetimi ile yükümlüdür.
Garanti süresi asgari 2 yıldır. Ancak özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile
belirlenebilir.
Belgenin tamamlanarak tüketiciye verilmesi zorunluluğu satıcıya aittir.
Hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğu yönetmelikle belirlenir.
Tüketicilere ilave haklar getirilmesine ilişkin ‘İhtiyari garanti’ düzenlenmesine ilk defa yer verilmiştir. İhtiyari garanti;
tüketicinin yasal hakları saklı kalmak kaydı ile mal ve hizmetlerle ilgili satıcı, sağlayıcı, üretici veya ithalatçı tarafından
verilen ilave taahhüde bulunmayı ifade etmektedir (madde 57).
Üretici ve ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak
zorundadır (madde 58).
Bilgilerinize sunulur
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards