Amaç Esnek hesaplama yöntemleri istatistik biliminin üzerinde

advertisement
20 OCAK 2015
Amaç
Esnek hesaplama yöntemleri istatistik biliminin üzerinde yoğunlaştığı öngörü, tahmin gibi bir çok probleme alternatif çözümler
üretebilmektedir. Son yıllarda, esnek hesaplama yöntemleri ve istatistik yöntemler birbirlerine rakip olmaktan çok bir akarsuyun iki kıyısından
birbirlerine el uzatan iki sevgili gibi olmuşlardır. Literatürde esnek hesaplama yöntemleri ile istatistik yöntemler arasında önemli köprüler
kurulmuş ve birbirleri için vazgeçilmez olmuşlardır. Literatürde öngörü ve tahmin problemlerinde artık yapay sinir ağları, bulanık küme
teorisine dayalı yöntemler olasılıksal yaklaşımlar ile birlikte kullanılmaktadır. Yapay zeka optimizasyon algoritmaları olasılıksal modellerdeki
parametre tahmini, değişken seçimi gibi problemlere alternatif ve etkili çözümler üretmektedir. Bu çalıştayın amacı öngörü ve tahmin
probleminde kullanılan yapay sinir ağları ve bulanık zaman serisi yaklaşımları ve olasılıksal modellerde de kullanılmaya başlayan yapay zeka
optimizasyon algoritmaları ile ilgili son gelişmelerin tartışılmasıdır.
Kayıt
İstatistik ve Esnek Hesaplama çalıştayına konuya ilgi duyan her akademisyen davetli olup, katılım sayısının önceden belirlenebilmesi için bu
sayfanın sonunda verilen iletişim adresine katılımcıların ad, soyad ve telefon numarası bilgilerini e-posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
Çalıştaya katılım ücretsizdir.
Yer: Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, Göztepe Kampüsü, Kadıköy, İstanbul, Türkiye.
Konuşmacılar
Yrd. Doç. Dr. Eren BAŞ
Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü
Konuşma Başlığı: Yapay Zekâ Optimizasyon Algoritmaları
Doç. Dr. Ufuk YOLCU
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü
Konuşma Başlığı: Yapay Sinir Ağları ile Öngörü
Dr. Özge ÇAĞCAĞ YOLCU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edb. Fak. İstatistik Bölümü
Konuşma Başlığı: Bulanık Zaman Serisi Yaklaşımları
Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜRKŞEN
Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü
Konuşma Başlığı: Yanıt Yüzey Problemlerinin Optimizasyonunda
Metasezgisel Yöntemler
Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Müjgan TEZ (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Doç. Dr. Birsen Eygi ERDOĞAN
Doç. Dr. Erol EĞRİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Deniz LÜKÜSLÜ İNAN
Arş. Gör. Busenur SARICA
İletişim:
Doç. Dr. Erol EĞRİOĞLU
e-posta: [email protected]
Telefon: (0533) 736 41 33
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards