Fintrace Broşür

advertisement
Finansal Yazılım Çözümleri
www.servicium.com
>>>> Neden Nakit Yönetimi
Đşletmenin karlılığını ve borç ödeme gücünü etkiler
Nakit Girişlerin
Hızlandırılması
Nakit Düzeyinin
Planlanması
Nakit Çıkışların
Yavaşlatılması
Fiyat Yönetimi
Vade
Yönetimi
Risk Yönetimi
Nakit yönetimi bir planlama aracıdır, planlar gelecek için yapılmalıdır
>>>> Kurumsal Nakit Yönetim Platformu
Firmalar için, finansal süreçlerin yönetilmesini sağlayan,nakit akış
raporları ve finansal projeksiyonlarla yönetimsel kararlara destek
sağlayan bir çözümdür.
Finansal Bilgilerin toplanması, raporlanması
Uzun vadeli stratejilerin geliştirilmesi
Riskin Yönetilebilmesi
>>>> Özellikler
-1 Finansal enstrüman çeşitliliği
-2-
Bir veya birden fazla firma desteği
Planlama ve öngörü
Đş akış süreçleri ile uyumluluk
Muhasebe entegrasyonu
Kullanılmakta olan sistemlerle
entegrasyon
Esnek ve tasarlanabilir nakit akış ağacı
yapısı
Çoklu döviz karşılıklarını izleme
Günlük ve dönemsel nakit akışı
Finansal performans ölçümleme
Otomatik talimat üretimi
Banka ekstre mutabakatı
Piyasa verilerinin otomatik alınması
Rapor çeşitliliği ve esnek raporlama
araçları
Çoklu dilde raporlama desteği
Erişim ve kullanım kolaylığı
>>>> Fonksiyonlar
Kredi Sözleşmeleri
TL/YP Ödemeler (Talep/Gerçekleştirme)
Kredi Limit/Risk Takibi
Talep/Planlanan/Gerçekleşen T/Ö Aktarımları
Kredi Kullanımları
Periyodik Ödeme/Tahsilat Planlama
Grupiçi Krediler
Đthalat/Đhracat Ödeme/Tahsilat
Teminat Mektupları
Çek Ödeme/Tahsilat
Factoring
Kontrat Girişi
Leasing
Toplu Ödeme
Nakit Akış Raporu
Đşlem Hacimleri Raporu
Krediler Raporu
Plasman Raporu
Mevduat
Repo
Finansal Kaynak Gelişimi
Dış Ticaret Raporu
Forward
Aktivite Hacim Dağılımı
Options
Kur Değişim Raporu
Swap
Yatırım Fonları
Sabit Getirili Menkul Kıymetler
Nakit Akış Öngörü Raporu
Öngörü Karşılaştırma Raporu
Para Transferleri
Döviz Alım/Satım Đşlemleri
TCMB Kur Aktarımı
Banka Bakiyeleri
Evalüasyon
Alınan Teminat Mektupları
>>>> Sistem Haritası
ERP
CLIENT PC
API / Veritabanı Bağlantısı,
2 Yönlü Dosya Aktarımı
2 Yönlü Dosya Aktarımı
Günlük Kurlar
(HTTP)
Banka Ekstreleri (FTP)
TCMB
www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml
(Internet)
Banka Talimatları (FTP)
FTP SERVER
Banka Ekstreleri (FTP)
RightFAX
Banka Talimatları (FAX)
BANKALAR
>>>> Faydalar
Zamanında Nakit Akış
Bilgisi
Finansal işlem çeşitliliği
Kurumsal bir platformda nakit akış ,varlık yönetimi
Dış ve yan sistemlerle veri alışverişine uygun arayüzler
Operasyonel Verimlilik
Süreç Yönetimi
Kapsamlı hazine işlemleri izleyebilme
Piyasa Verileri Đzleyebilme
Analiz ve Raporlama
Hazine Đşlemlerinin Etkin
Yönetimi
Performans ve Karlılık
Takibi
Đleriye Dönük Tahminleme
Planlama ve Öngörü Girişleri
Karşılaştırma
Stratejik Planlama
>>>> Performans Göstergeleri
Göstergeler(KPI) Yatırım Getirisi(ROI)
Nakit Akış girdi çıktılarının
izlenmesi, sıkışmalarının
önceden görülmesi
Ödeme günündeki risklerin ortadan
kalkması, oluşabilecek zararların
minimize edilmesi
Nakit yaratmada bankalarla pazarlık ve
alternatif oluşturma şansı (uygun kredi
oranı, teminat koşulu)
Döviz Pozisyonlarının
izlenmesi
Đleri tarihteki döviz ödemelerini
bugünden forward anlaşmaları ile garanti
altına alınabilmesi, MTM izleme
Bankalardan geçen işlem
büyüklüklerinin izlenmesi
Bankalar ile maliyet pazarlığı şansı
Đşlemlerin klase edilerek banka çalışma
şekillerine yön verilebilmesi
Zaman yönetimi
Rafine edilmiş raporlamalarla
konsantrasyonun nakit planlamasından
çok üretim,planlama,satış&pazarlamaya
odaklanması
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards