ışığın görmedeki yeri

advertisement
Işık ve ışık Kaynakları
IŞIĞIN GÖRMEDEKİ YERİ
---Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
görme
ısı
Güneş
evlerimizi
ışık
ışığa
yansıttığı
gözlerimize
Güneş, Dünya’nın …….. ve ışık kaynağıdır.
Işık olmadan …………….. olayı gerçekleşemez.
Güneş’ e çıplak gözle bakmak ……………………. zarar verir.
Ampuller ……………….
aydınlatmamıza yardımcı olur.
Çevremizi görebilmemiz için …………… ihtiyacımız vardır.
Evlerimizi gündüzleri ………………….
aydınlatır.
Kandiller geçmiş zamanlarda kullanılan ………………
kaynaklarındandır.
Ay, Güneş’ ten aldığı ışığı ………………. için ışık kaynağı değildir.
---Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “y”
harfi koyunuz.
(….. ) Mum, yapay ışık kaynağıdır.
(….. ) İnsanlar tarafından yapılan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir.
(….. ) Güneş, yıldızlar, şimşek, ateş böceği doğal ışık kaynaklarıdır.
(….. ) Mum, el feneri, meşale, kandil, gaz lambası doğal ışık kaynaklarındandır.
(….. ) Güneş, en güçlü ışık kaynağıdır.
(….. ) Geceleri odamızı aydınlatmak için Güneş ışığından faydalanırız.
(….. ) Thomas Edison ampulü icat ederek çok önemli bir icat yapmıştır.
(….. ) Göz organımız da ışık kaynaklarındandır.
(….. ) Odamızda yeteri kadar ışık olmazsa duyma olayı gerçekleşemez.
(….. ) Kulağımız olmazsa bazı nesneleri göremeyiz.
Işık ve ışık Kaynakları
---Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1) Gözümüzün görebilmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
A) göz
B) ışık
C) kulaklık
2) Görme olayı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Görmemiz için göz tek başına yeterlidir.
B) Işık olmasa da görebiliriz.
C) Gözümüzün görebilmesi için ışığa ihtiyaç vardır.
3) Gündüz vakti aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde daha iyi görürüz.
A) Penceresiz bir odada.
B) Evimizin bahçesinde.
C) Evimizin bodrum katında.
4) Çevremizdeki varlıkları görebilmemiz için aşağıdakilerden hangisine ihtiyacımız
yoktur?
A)
B)
C)
Mum, çevresine ışık yayar.
En büyük ışık kaynağımız Güneş’tir.
Işık olmadan görmemiz mümkündür.
5) Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)
B)
C)
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards