Işık ve Ses ÜNİTESİ-ÇÖZÜMLÜ SORULAR

advertisement
Işık ve Ses Soruları 1
1. aşağıdaki maddelerden hangisi ışığı geçirmez?
A) buzlu cam
B) demir levha
C) ince kağıt
D) su
2. Aşağıdakilerden hangisi doğru aydınlatmadır?
A) Işığın gökyüzüne yöneltilmesi
B) Reklam ve ilan ışıklandırmaları gibi aydınlatmaların zaman ayarlayıcılarla geceyarısından
sonra kapatmak gerekir
C) Sokakaydınlatması yanlara aşağı ve yukarı doğru olmalıdır
D) Gündüz lambaların yakılması
3. 1-Hangisi doğal ışık kaynağıdır?
A) ateş böceği
B) mum
C) el feneri
D) ay
4. Aşağıda verilen ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?
A) Ay
B) fener
C) Güneş
D) ampul
5. aşağıdalerden hangisi bir teknoloji ürünü değildir?
A) mum
B) gaz lambası
C) ateş
D) ampül
6. Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?
A) El feneri
B) Mum
C) Güneş
D) Tasarruf ampulü
7. Aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?
A) zil sesi
B) arı sesi
C) su sesi
D) motor sesi
8. aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?
A) Lamba
B) mum
C) şimşek
D) ampül
9. aşağıdakilerden hangisi sesi iyi ileten maddelerden değildir?
A) taş
B) tahta
C) yün
D) beton
10. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Işık ve ses bir enerji türüdür.
B) Mum yapay ışık kaynağıdır.
C) Titreşen her cisim ses üretir?
D) Ayna bir ışık kaynağıdır.
11. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğinin nedenlerinden biri olabilir?
A) radyonun sesini sonuna kadar açmak.
B) kulaklarımız sağır olabilir.
C) Sinirlerimiz bozulabilir.
D) Dikkatimiz bozulabilir.
12. çok aydınlatılmış ortamlar kirliliğe neden olur.bu kirliliğin adı nedir?
A) gürültü kirliliği
B) ışık kirliliği
C) hava kirliliği
D) çevre kirliliği
13. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
A) kapı sesi
B) Telefon sesi
C) Derenin su sesi
D) Keman sesi
14. 2- Hangisi doğal ses kaynağıdır? a-b-c-l dA) araba kornası
B) yıldırım sesi
C) zil
D) alarm
15. Sesin oluşması için aşağıdakilerin hangisi gereklidir?
A) hava
B) kulak
C) zar
D) titreşim
16. - Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip
olmalıdır?
A) - Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?
B) Parlak ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
C) Sönük ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
D) Sönük ışık yaymalı ve tasarruflu olmalı.
17. I-hoparlör II-ampul III-megafon IV-el feneri Yukarıda verilen
maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?
A) I-II
B) III-IV
C) I-III
D) I-IV
18. I-hoparlör II-ampul III-megafon IV-el feneri Yukarıda verilen
maddelerden hangileri sesin şiddetini artırır?
A) I-II
B) III-IV
C) I-III
D) I-IV
19. aşağıdakilerden hangisinin kaynağı canlı bir varlıktır?
A) zil sesi
B) arı sesi
C) su sesi
D) motor sesi
21. 3-İlk insanlar aydınlatmada hangisini kullanmamışlardır?
A) floresan
B) meşale
C) ateş
D) çıra
22. İnsanı rahatsız eden,kulağı olumsuz yönde etkileyen seslere ne denir?
A) gürültü
B) yüksek ses
C) kalın ses
D) şiddetli ses
23. Aşağıdakilerden hangisi ses kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirlerden
biri değildir?
A) Ses üreten teknolojik ürünleri kullanmamalıyız.
B) Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen malzemeler kullanılmalı.
C) Otomobil kullanımını azaltıcı önlemler alınmalı
D) YÜksek seste müzik dinlenmemeli.
24. aşağıdakilerden hangisi doğal bir sestir?
A) gök gürültüsü
B) motor gürültüsü
C) uçak gürültüsü
D) korna gürültüsü
25. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları ne yardımdıyla görürüz?
A) mikroskop
B) su
C) lam
D) lamel
26. Verilen ışık kaynakarından hangisi diğerlerine göre farklıdır?
A) yıldız
B) Güneş
C) ateş böceği
D) floresan
27. Aşağıda verilen maddelerden hangisi ışık kaynağıdır:
A) Ay
B) Dünya
C) Göz
D) mum
28. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) ışık bir enerji çeşididiir.
B) ışık boşlukta yayılmaz.
C) ışık oladan göremeyiz.
D) ışık madde değildir.
29. "Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması .................dir."
tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?
A) Işık kirliliği
B) Ses kirliliği
C) Su kirliliği
D) Hava kirliliği
30. 10- I. Ay II. Güneş III. Ayna IV. Yıldız Yukarıda verilenlerden hangileri ışık
kaynağıdır?
A) I-II
B) II, IV
C) I, IV
D) II, III
31. 1.Ampulü bulan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Graham Bell
B) Thomas Edison
C) Galileo
D) Newton
32. "Görme olayının gerçekleşmesi için................ şarttır." tümcesini hangi
seçenekteki sözcük tamamlar?
A) ısı
B) ışık
C) ses
D) enerji
33. 11- I. Ses oluşması için maddelerin titreşmesi gerekir. II. Şiddetli ve düzensiz
ses insan sağlığına zarar verir. Yukarıda verilen sesle ilgili bilgiler için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikiside doğru
D) Her ikisi de yanlış
34. 2.Aşağıdakilerden hangisi etrafımızı aydınlatır ve görmemizi sağlar?
A) Ay
B) Işık kaynakları
C) Ses kaynakları
D) Gök taşları
35. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir?
A) Gök gürültüsü
B) Kuş sesi
C) İnsan sesi
D) Araba kornası
36. 12- Aşağıdaki ses kaynaklarından hangisi iletişim amöaçlı kullanılamaz?
A) teyp
B) televizyon
C) telsis
D) radyo
37. 3. Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A) şimşek
B) güneş
C) yıldız
D) gaz lambası
38. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Ses üreten cisimler titreşir.
B) Güneş yapay,mum doğal ışık kaynağıdır.
C) Ampulü Edison bulmamıştır.
D) Ayna bir ışık kaynağıdır.
39. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırır?
A) Ampul
B) Ayna
C) Hoparlör
D) Floresan
40. Aşağıda ışıkla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Işık olmadan görebiliriz.
B) Ay bir ışık kaynağıdır.
C) Hava kirliliği gibi ışık kirliliği de vardır.
D) Işık bir enerji türü değildir.
41. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) ateşböceği
B) güneş
C) ay
D) ampul
42. Aşağıdakilerden hangisi bir enerji türüdür?
A) ışık
B) hesap makinesi
C) kalem
D) silgi
43. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Ampul doğal ışık kaynağıdır
B) Titreşen her cisim ses üretir
C) Ayna bir ışık kaynağıdır
D) Ses bir enerji türü değildir
44. Aşağıdaki ışık kaynaklarından bir grup oluşturacak olursak hangisi bu grubun
dışında kalır?
A) ateş
B) ateşböceği
C) yıldız
D) Güneş
1. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynaklarından değildir?
A) güneş
B) ay
C) yıldızlar
D) ateş böceği
2. Hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
A) Şimşek
B) Yıdırım
C) Ateş böceği
D) Mum
3. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi doğal ışık kaynağıdır?
A) Ateş böceği
B) Mum
C) Fener
D) Gaz lambası
4. Cisimlerde ses nasıl oluşmaktadır?
A) Zıplayarak
B) Titreyerek
C) yuvarlanarak
D) Hoplayarak
5. ışık aşağıdakilerden hangisinde daha hızlı yayılır?
A) su
B) demir
C) hava
D) havasız ortam
6. Ampulü hangi bilim adamı keşfetmiştir?
A) Einstein(Aynştayn)
B) Newton
C) Graham Bell
D) Edison
7. Adnan kırda kayalara karşı 'hey' diye bağırıyor. Kendi sesini 4 saniye
sonra duyuyor. Adnan kayadan kaç metre uzaktadır?
A) 340
B) 680
C) 1360
D) 960
8. Öğretmen kalemini yere düşürdüğünde ön sırada oturan Hasret kalemin
sesini duyduğu halde,sınıfın gerisinde oturan Cansu sesi duymamıştır.Bu
olayın sebebi nedir?
A) Cansu dikkat etmemiştir
B) Uzaklıkla ses şiddetinin değişmesi
C) Kalem ses çıkartmamıştır
D) Kaynaktan çıkan ses uzaklaştıkça artmıştır
9. Aşağıdakilerden hangisi bir ses kaynağı değildir?
A) kedi
B) şemsiye
C) şelale
D) kuş
10. aşağıdakilerden hangisi 1 kilometrelik yolu daha kısa sürede kateder?
A) Uçak
B) Füze
C) Işık
D) Ses
11. Işık kirliliğini önlemek için hangisini yapmalıyız?
A) Gereksiz lambaları söndürmeliyiz.
B) İyi aydınlatma elde etmek için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız.
C) Gündüz vakti lambaları açmalıyız
D) Gökyüzünü aydınlatmalıyız.
12. Hangisi ses kirliliğne sebeb olmaz?
A) Düzenli yapılaşma
B) Hızlı nüfus artışı
C) Plansız kentleşme
D) Sanayileşme
13. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırır?
A) Ampul
B) Hoparlör
C) El feneri
D) Mum
14. Ses ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) ses doğrusal yolla yayılır
B) ses cisimlerin titreşmesi ile oluşur
C) bütün sesleri rahatlıkla duyabiliriz
D) bütün sesler aynı özellik gösterir
15. Rüzgar sesi ile aynı grupta yer alan ses kaynağı hangisidir?
A) kedi sesi
B) flüt sesi
C) siren sesi
D) araba sesi
16. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmaz?
A) İşitme cihazı
B) Ampul
C) Megafon
D) Hoparlör
17. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Titreşen her cisim ses üretir
B) Ayna bir ışık kaynağıdır
C) Ampul doğal ışık kaynağıdır
D) Ses enerji türü değildir
18. Kulak sağlığı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kulağımızı soğuktan korumalıyız.
B) banyodan sonra kulağımızı kurulamalıyız.
C) kulağımızda akma olursa doktora gitmeliyiz.
D) Ani ve şiddetli seslerde ağzımızı kapatmalıyız.
19. - I. şelale IV. org II. motosiklet V. gitar III.martı VI. radyo
Yukarıdakilerden hangileri doğal ses kaynağıdır?
A) I-II-III
B) I-III-IV
C) I-III
D) III-IV
20. En eski ışık kaynağı hangisidir?
A) Meşale
B) Spot lambası
C) Flüoresans
D) El feneri
21. Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi ilkeldir?
A) El feneri
B) Spot lamba
C) Meşale
D) Florasan lamba
22. - I. Grup : Güneş II. Grup: El feneri Yukarıdaki ışık kaynakları ile aynı
grupta yer alanlar hangisinde doğru verilmiştir? I.Grup II.Grup
A) . mum Flaş ampul
B) . yıldız televizyon
C) . ateş böceği yıldırım
D) ampul ay
23. Ses aşağıda verilen alanlardan hangisinde daha önemlidir?
A) habarleşme
B) eğitim
C) ulaşım
D) tıp
24. )) Doğal olarak ses oluşturan kaynaklara doğal ses kaynağı denir.
Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?
A) Araba motoru
B) Müzik seti
C) Gök gürülüsü
D) Televizyon
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards