Deney No - MOBİLİM

advertisement
Deney No
:
Deneyin Adı
: Metallerin Isı İletkenlikleri
Deneysel Metot
: Önceden Kestirme
Araç ve Gereçler
: Isı iletim aygıtı, Mum, İspirto ocağı, Toplu iğneler
Deneyin Yapılışı
:
Isı iletim aygıtı dört farklı metal çubuğun (alüminyum, bakır, pirinç, çelik) bir demir
levhaya perçinlenmesiyle oluşan sistemdir. Farklı metaller üzerine mum yardımıyla toplu
iğneler tutturulur. Daha sonra ispirto ocağı yakılarak ısı iletim aygıtının demir levha kısmı
ısıtılmaya başlanır. Böylece tüm metallerin aynı ısıyı almaları sağlanmış olur. Belli bir süre
sonra ısı iletkenlik katsayısı en iyi olan metal çubuk ucundaki mum eriyerek toplu iğne
düşer. Bu işlem en düşük ısı iletim katsayısına sahip metale doğru devam eder. Toplu
iğnelerin düşme süresi ile ısı iletkenlik katsayıları arasında doğru orantı olduğu için ısı
iletim aygıtı üzerindeki metaller arasında ısı iletkenlik katsayıları açısından bir sıralama
yapılır (KAlüinyum>KBakır>KPirinç>KÇelik).
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards