Deney No - MOBİLİM

advertisement
Deney No
:
Deneyin Adı
: Metallerin Isı İletkenlikleri
Deneysel Metot
: Önceden Kestirme
Araç ve Gereçler
: Isı iletim aygıtı, Mum, İspirto ocağı, Toplu iğneler
Deneyin Yapılışı
:
Isı iletim aygıtı dört farklı metal çubuğun (alüminyum, bakır, pirinç, çelik) bir demir
levhaya perçinlenmesiyle oluşan sistemdir. Farklı metaller üzerine mum yardımıyla toplu
iğneler tutturulur. Daha sonra ispirto ocağı yakılarak ısı iletim aygıtının demir levha kısmı
ısıtılmaya başlanır. Böylece tüm metallerin aynı ısıyı almaları sağlanmış olur. Belli bir süre
sonra ısı iletkenlik katsayısı en iyi olan metal çubuk ucundaki mum eriyerek toplu iğne
düşer. Bu işlem en düşük ısı iletim katsayısına sahip metale doğru devam eder. Toplu
iğnelerin düşme süresi ile ısı iletkenlik katsayıları arasında doğru orantı olduğu için ısı
iletim aygıtı üzerindeki metaller arasında ısı iletkenlik katsayıları açısından bir sıralama
yapılır (KAlüinyum>KBakır>KPirinç>KÇelik).
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards