7.) Aşağıdakilerden hangisi hem ışık hem de ses kaynağıdır?

advertisement
FEN BİLİMLERİ IŞIK VE SES PEKİŞTİRME 4
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANIN BAŞINA D, YANLIŞ OLANIN BAŞINA Y KOYUNUZ.
1.)(….) Kendiliğinden ışık saçan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynağı denir.
2.)(….) Ay, doğal ışık kaynağıdır.
3.)(….) Işık, sese göre daha hızlı hareket eder.
4.)(….) Işık doğrular halinde hareket eder.
5.)(….) Işık hızına ulaşıldığı zaman ışınlama gerçekleşir.
6.)(….) Şimşek hem ışık hem de ses kaynağıdır.
7.)(….) Ses, taneciklerin titreşmesi ile oluşur.
8.)(….) Ses en hızlı katı maddelerde, sonra sıvılarda, en yavaş da gaz maddelerde yayılır.
9.)(….) Sesin şiddeti ne kadar çoksa o kadar rahat duyarız.
10.)(….) Kulağımız bütün sesleri duyamaz.
11.)(….) Aşırı ses kirliliğine gürültü denir.
AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN KELİMELERİ YERLEŞTİRİN.
1.) Ses………………….maddelerde daha hızlı yayılır.
2.) Yıldızlar, ………………..ışık kaynağıdır.
3.) El feneri,………………ışık kaynağıdır.
4.) Ses………………….halinde yayılır.
5.) Işık, ………………..halinde yayılır.
6.) ……………………,doğal ses kaynağıdır.
7.) ……………….,yapay ses kaynağıdır.
8.) Ses,…………………..yayılmaz.
9.) Ses,……………….titreşmesi ile oluşur.
10.) Aşırı ses kirliliğine ……………..……denir.
11.) Ses,………………………uzaklaştıkça şiddetini kaybeder.
12.) En büyük ışık kaynağı …………………..tir.
Doğal – yapay – insanlar
keman – katı – dalgalar
doğrular – boşlukta
taneciklerin
kaynağından – güneş
gürültü
FEN BİLİMLERİ IŞIK VE SES PEKİŞTİRME 4
1.)Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık
kaynağı değildir?
10.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A. güneş
A. Işık doğrular halinde hareket eder.
B. Ses dalgalar halinde yayılır.
C. Işık, taneciklerin titreşmesi ile oluşur.
B. fener
C. şimşek
2. ) Ses, aşağıdakilerden hangisinde
daha hızlı yayılır?
A. katı
B. sıvı
C. gaz
3.) Aşağıdakilerden hangisi yapay ses
kaynağıdır?
A. insan
B. hayvan
11.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A. Ses gaz maddelerde daha hızlı yayılır.
B. Işık sesten daha hızlı hareket eder.
C. Ses boşlukta yayılmaz.
C. piyano
12.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
4.) Ses aşağıdakilerden hangisinde
yayılmaz?
A. boşlukta
B. denizde
C. havada
5.) Işık aşağıdakilerden hangi şekilde
yayılır?
A. dalgalar
B. doğrular
C. halkalar
A. Fener, yapay ışık kaynağıdır.
B. Yıldırım, hem ışık hem de ses kaynağıdır.
C. Mum, yapay ses kaynağıdır.
13.) “En büyük ışık kaynağı………….tir.
Yukarıdaki cümlede boş yere hangisi
gelmelidir?
A.yıldız
6.) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık
kaynağıdır?
A. meşale
B. mum
C.yıldız
A. şimşek
B. fener
C. düdük
8.) Aşağıdakilerden hangisi doğal ses
kaynağı değildir?
A. rüzgar
B. yıldırım
C. piyano
C. mum
14.)Sesin yüksek ya da alçak çıkmasına ne
denir?
A. şiddet
7.) Aşağıdakilerden hangisi hem ışık hem
de ses kaynağıdır?
B. güneş
B. tın
C. akım
15.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Gitar yapay ses kaynağıdır.
B. Gaz lambası yapay ses kaynağıdır.
C. Ateş doğal ışık kaynağıdır.
16.) Hangisi ışık kaynağı değildir?
A. ay
B. mum
C. fener
9.) Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık
kaynağıdır?
17.) Hangisi yapay ses kaynağıdır?
A. ateşböceği
A. şimşek
B. gaz lambası
C. mum
B. yıldırım
C. korna
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

saSDDsa

2 Cards oauth2_google_87313bec-17e2-447b-ae5a-3abc807c925e

Create flashcards