Eğitim İçerikleri

advertisement
Uygulamalı
Finansal
Tablolar Analizi
Eğitimin Amacı
➢ Finansal Analiz; mevcut durum değerlemesi, yatırım,
kredi, sermaye iştiraki ve yönetimsel gibi çeşitli
amaçlara
yönelik
olarak
firmanın
finansal
tablolarından elde ettiği tarihsel veriler kullanılarak,
performansının değerlendirildiği bir temel analiz
yöntemidir.
➢ Bu eğitimde uzman ve yönetici düzeyindeki işletme
çalışanlarının yanı sıra firma sahipleri ile piyasa okur
yazarlarının da analitik olarak firma değerlemesi
yapması ve karar mekanizmasını sağlıklı şekilde
yürütebilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik Konuları
➢ Finansal Tablolar
1.
2.
3.
Temel Muhasebe Bilgileri
Ana Tablolar
Yardımcı Tablolar
➢ Finansal Tablolarda Riskler Ve Yönetim Süreçleri
1.
2.
3.
4.
Faiz Riski
Kur Riski
Aktif – Pasif Yönetimi
Stratejik Yönetim ve Dengeli Kurum Karneleri
İçerik Konuları
➢ Finansal Yönetim
1.
2.
3.
4.
5.
Nakit Bütçesinin Oluşturulması
Bütçe Ve Yönetimi
Proforma Bilanço ve Gelir Tablosunun Oluşturulması
Nakit Akış Tablosu
Uygulamalı Vaka Analizi
İçerik Konuları
➢ Finansal Tabloların Analizi & Yöntemleri
1.
2.
3.
4.
5.
Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
Yüzde Yöntemi İle Analiz
Eğilim Yüzdeleri Analizi
Uygulamalı Vaka Analizi
Rasyo Analizi
Download