4.sınıf gelişim özellikleri veli bülteni

advertisement
4.SINIF GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
VELİ BÜLTENİ
Sayın Velimiz,
Eğitim - öğretim yılımızın başlangıcından itibaren öğrencilerimizin, genel gelişim
özelliklerine ve okul yaşantılarına bağlı olarak yaşadıkları süreci sizlerle paylaşmak istedik.
Okul yaşamı; anaokulu ile başlayan süreçte çocukların günlerinin önemli bir bölümünü
kapsamaktadır. Okul ortamı, çocuk için sadece bilgilerin alındığı bir öğrenme ortamı değildir.
Çocuk, okulda yaşıtları ile iletişime girer, çatışma yaşar, çözüm üretmeye çalışır; öğretmen ve
diğer otorite figürleri ile ilişkilerinin sınırlarını ayarlar, sorumluluk alır, hedef koyar, başarının
hazzını yaşar, başarısızlığı tolere etmeyi öğrenir. Çocukların okuldaki performans durumları
günlük işlevselliklerinin önemli bir göstergesidir.
Çocuğun, okul yaşantısındaki değişikliklere uyum sağlamaya çalışırken zaman zaman
sıkıntı yaşaması anlaşılır bir durumdur. İçinde bulunduğumuz süreci değerlendirdiğimizde; bu
eğitim yılında öğrencilerimizin 4. sınıf öğrencisi olmaları ile birlikte akademik programlarına
fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, genel yetenek gibi yeni dersler girmiştir. Bunların yanı sıra
farklı öğretmenlerle iletişim, farklı sorumlulukları yerine getirebilme, düzenli aralıklarla
yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının uygulanması gibi faktörlerin hepsini birlikte
düşündüğümüzde okul yaşantılarında değişen durumların oldukça yoğun olduğu tartışılmaz
bir gerçektir.
Bazı öğrencilerimizin bu duruma kolaylıkla uyum sağladığı gözlemlenirken bazı
öğrencilerimizin uyum sürecinde desteğe ihtiyacı olmuştur. Neredeyse yetişkinlik becerisine
denk düşebilecek düzeyde planlama becerisini gerektiren bu süreçte siz anne babalar ile biz
eğitimcilerin aynı bakış açısı ile tutarlı yaklaşımları sergiliyor
olmamız önemlidir.
1
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Mart, 2013
Gelişim özelliklerine baktığımızda, çocukluk ile ön
ergenlik arasında yer aldıkları bu dönemde davranışları ve
duyguları arasında yaşanan gel gitler, bazen bir çocuk gibi
bazen de bir ergen gibi davranma eğilimleri onları da siz
ebeveynleri de zorlayan yaşantılara neden olabilmektedir.
Bu dönemdeki çocuk için, kendisinin ve karşısındakinin
sınırlarını test etme, bir şekilde kendini gösterme, özgür
davranma isteği içinde olduğu çok belirgindir. Böyle bir
anlayış ise otorite ile çatışmayı beraberinde getirecektir.
Çocuklar bu düşünce yapısında, eylemlerini de buna göre şekillendirmektedir. Buradaki kritik
nokta, çocuğun otoriteyi; bilen ve düzenleyen olarak tanımlayamaması, tam aksine kısıtlayan
ve baskılayan olarak düşünmesidir. Bu süreçte çocuk ve ebeveyn arasında kurulan iletişimde,
ebeveyn tarafından konulan kuralların net, tutarlı ve açık olması gerekmektedir.
Özellikle bu yaş dönemi için sizlerle paylaşmak istediğimiz öneriler:
 Çocukların gösterdiği değişime ayak uydurabilmek.
Çocukların gelişim özelliklerine uygun davranabilmek gelişimi olumlu desteklemek için
çok temel bir gerekliliktir.
 Korumak.
Kuşkusuz hiçbir anne baba çocuğunun zarar görmesini ve üzülmesini istemez. Bunun için
çaba harcar, onu korumaya çalışır ancak farkında olmadan bunun dozu kaçarsa çocuğun
bireyselleşme sürecine olumsuz yansır.
 Güvenmek
Ona güven duyun, sorumluluk almasını sağlayın ve inisiyatif bırakın. Çocuk, sorumluluk
ve inisiyatif aldıkça yapabilirliği artacaktır.
 Gözlemlemek
Bir şeyler yanlış gidene kadar beklemeyin. Süreci uzaktan gözlemleyerek gerekli
durumlarda müdahaleler yapmak, geri bildirimde bulunmak kriz durumların oluşmasını
engelleyecektir.
 Örnek Olmak
Kontrollü ve sorumlu davranışın örneği olabilin. Olumsuzlukları ve yanlışlıkları
kişiselleştirmeyin. Unutmayın ki davranışlarınız sözlerinizden daha etkili olacaktır.
Okulda yaşanılan süreçleri paylaşmak ve destek almak için Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Bölümümüze başvurmanız bizi memnun edecektir.
2
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Mart, 2013
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards