istanbul medipol üniversitesi temel matematik ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TEMEL MATEMATİK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
SAY11174 - TEMEL MATEMATİK
Ders Saati
2+0
Bölüm/Program
Sağlık Yönetimi
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Pakize YİĞİT
Dersle İlgili Görüşme Saatleri
Salı 10.00-12.00
Dersin Amacı
Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşılan matematiksel problemleri çözebilmesi için gerekli niteliklere ve
altyapıya
sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. alanı ile ilgili problemleri cebirsel ifadeler halinde tanımlayabilecektir.
1.1 sayı sistemlerini örnekler.
1.2 cebirsel ifadeleri ile işlem yapar.
1.3 cebirsel ifadeler şeklinde tanımlanmış gerçek yaşam olgularını yorumlar.
2. alanı ile ilgili problemleri denklem ve eşitsizlik şeklinde ifade edebilecektir.
2.1 denklem ve eşitsizlikleri örnekler.
2.2 denklem ve eşitsizlik mantığını açıklar.
2.3 denklem ve eşitsizlikleri çözer.
3. fonksiyonları analiz edebilecektir.
3.1 farklı tipteki fonksiyonları tanır.
3.2 fonksiyonların grafiklerini çizer.
3.3 fonksiyonlar üzerinde öteleme ve yansıtma işlemi yapar.
4. alanı ile ilgili olguların denklem sistemlerini kurabilecektir.
4.1 denklem sistemlerini açıklar.
4.2 doğrusal denklem sistemlerini çözer.
5. alanı ile ilgili olguları matris ve vektör notasyonu ile tanımlayabilecektir.
5.1 matris ve vektörleri anlatır.
5.2 matris ve vektörler ile işlem yapar.
6. Türev ve İntegral kavramlarını tanımlayabilir.
Genel Yeterlilikler
Konular arasındaki ilişkileri analiz edebilme ve yorumlayabilme.
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Kümeler ve Sayılar
2. Cebirsel ifadeler; Üslü ve Köklü ifadeler; Mutlak değer; Cebirsel ifadelerle işlemler.
3. Denklemler ve eşitsizlikler : Doğrusal ve kuadratik Denklemler; Doğrusal eşitsizlikler.
4. Denklem ve eşitsizlik uygulamaları.
5. Fonksiyon ve Grafikler : Fonksiyon tanımı; Tek ve çok değişkenli fonksiyon; Fonksiyonların tanım ve
değer
kümeleri.
6. Fonksiyon ve Grafikler : Özel fonksiyonlar (sabit, polinom, mutlak değer fonsiyonları); Bileşke
fonksiyonlar;
Ters fonksiyonlar.
7. Fonksiyon ve grafikler : Üstel ve logaritmik fonksiyonlar.
8. Fonksiyon ve Grafikler : Dik koordinat sisteminde fonksiyon grafikleri; Simetri, öteleme ve
yansıtmalar.
9. Denklem Sistemleri : Doğrusal Denklem Sistemleri.
10.Denklem Sistemleri uygulamaları.
11.Vektörler ve Matrisler : Vektör ve Matris kavramı; Vektör ve Matris işlemler.
12.Matris uygulamaları.
13.Süreklilik, Limit ve Türev Kavramına Giriş.
14.İntegral Kavramına Giriş.
Öğretim ve Teknikleri
Ders Anlatım, Problem Çözümü, Soru-Cevap, Ödev
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve verilen ödevleri hazırlamakla yükümlüdürler.
Ders Notu
Ders Notları
Kaynaklar
Önerilen Kaynaklar İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler İçin Matematik, Ergün Eroğlu, Dora Yayıncılık, 2013
Download