öğretim yılı fen bilimleri dersi 1.dönem 1. yazılı adı

advertisement
KUBİLAY İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI
FEN BİLİMLERİ DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI
ADI SOYADI : …………………….
NO
: ………
ALDIĞI NOT:………
A . .Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ) yanlış olanların başına ( Y )
harfi koyun. (Her soru 2 puan)
1. (
2. (
3. (
4. (
5. (
6. (
7. (
8. (
9. (
10. (
B.
)
)
Dolaşım sisteminin yapı ve organları kalp ,kan ve damarlardır.
Kemiklerin yumuşak ve esnek bir yapısı vardır.
) Bebeklerin nabız sayısı yetişkinlerinkinden azdır.
) Egzersiz sırasında nabız sayısı düşer.
) Kalp kasılıp gevşeme hareketi yaparak çalışır.
) Heyecanlanma, korku ve üzüntü nabız sayımızı etkilemez.
) Kalp atışlarıyla kan , vücudun her yerine ulaştırılır.
) Steteskop kalp ve akciğerleri dinlemek için kullanılır.
) Temiz kan parlak kırmızı renkte, kirli kan ise koyu kırmızı renktedir.
) Yetişkin bir insan vücudunda 206 kemik vardır.
Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( Her soru 3 Puan
..KALP.. ..KAFATASI.. ..DİYAFRAM...
..SOLUK BORUSU.. .. EKLEM..
1. Vücudun en önemli organı olan beyni ……………………………………
korur.
2. Gırtlaktan sonra gelen ,oksijeni akciğerlere ileten bölüm………………………………….. dur.
3. Kemiklerin birleştiği ve hareketin sağlandığı noktaya ………………………………….
.denir.
4. Kanı vücuda pompalayan …………………………
tir.
5. Akciğerlerimizin altında bulunan ve soluk alıp vermeye yardımcı olan kasa
……………
denir.
C.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayın. (Her soru 5 Puan)
1. İskelet sistemimizin sağlığını korumak için uygun duruş ve oturuşu gerçekleştirmeliyiz.
Buna göre iskelet ve kas sağlığımızı korumak için aşağıda verilenlerden hangisindeki
gibi ders çalışmalıyız?
a ) masaya başımızı koyarak
b) dik oturarak
c ) yerde yatarak
d) eğik oturarak
2. Aşağıdakilerden hangisi soluk alıp verme yapı ya da organlarından değildir?
a ) akciğer
b) yutak
c ) kalp
d) gırtlak
3. Kanın vücutta dolaşmasını sağlayan yapılar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
a ) Kalp - Damar
b) Kan – yutak
c ) Akciğer – Soluk borusu
d) Kemik - Kas
4. Aşağıda verilenlerden hangisi kalp atışını hızlandırmaz?
a ) Heyecanlanmak
b) koşmak
c )Yüzmek
d) uyumak
5 .Aşağıda verilen aletlerden hangisi ile kalbimizin ve akciğerlerimizin sesini
dinleyebiliriz?
a ) stetoskop
b) tansiyon aleti
c ) ateş ölçer
d) şırınga
6. Vücutta oluşan hangi zararlı madde soluk verme ile dışarı atılır ?
a) su
b) karbondioksit
c) oksijen
7. Göğüs kafesi aşağıdaki organlardan hangisini korur ?
a) beyin
b) böbrek
c) kalp
8. Uyku halinde çalışmaya devam eden kasımız hangisidir ?
a) kol kasları
b) kalp kası
c) bacak kasları
d) azot
d) mide
d) göz kapağı kası
9. Alınan havadaki toz ve mikropları tutan, havayı ısıtan organ hangisidir ?
a) burun
b) akciğerler
c) ağız
d) kalp
D ) Aşağıdaki soruların yanıtlarını yazınız.
1. Soluk alıp vermede görevli yapı ve organları yazın.(5 Puan)
2. Aşağıdaki iskelet üzerinde iskeletimizin temel kısımlarını gösterelim ( 5 Puan)
3. Aşağıda verilen kavramlarla bilgileri eşleştirin.( 10 puan)
Lifli yapıya sahiptirler
Kemiklerin birleşme yeridir.
Kemiklerin bir araya gelmesiyle oluşur
İskelet
eklem
Ayhan TORUN
Kas
Download